BIOLOGISK ARBEJDSMILJØ

Det er vigtigt at have helt styr på det biologiske arbejdsmiljø og den biologiske APV i det daglige og ved nyindretninger, hvis du arbejder inden for produktion, laboratorier, dyrestalde, rensningsanlæg, kloak og affald samt rengøring. En biologisk risikovurdering er udgangspunktet for at træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, så medarbejderne ikke bliver syge eller smitter hinanden.

Biologisk påvirkning og smitteoverførsel kan forekomme via hænder, slimhinder, urin/fækalier, indtagelse eller indånding. Påvirkningen kan forårsage både kort- og langsigtede konsekvenser som ledsmerter, diarré, hovedpine, kvalme, allergi, forgiftning og sygdomsoverførsel til andre medarbejdere.

Få vished for sikker brug

Som autoriseret arbejdsmiljørådgiver på området hjælper vi dig med at vurdere biologien på din arbejdsplads. Vi holder dig ajour med lovgivningen, og via brugerinddragelse, risikovurdering og audits rådgiver vi om indretning, procedurer og forebyggende sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine medarbejdere kan udføre deres arbejde sikkert og forsvarligt.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

  • Risikovurdering og procedurer: Biologiske agenser, GMO/planter/dyr, arbejde med biologi, biologisk APV og gravide
  • Biologisk klassifikation og indretning: Indeslutning, sikkerhedsforanstaltninger, værnemidler og anmeldelse om klassifikation og procedurer
  • Smitterisici: Vaccinationer, smitsomme sygdomme, ekskrementer, skadedyr, overførte sygdomme fra døde eller syge dyr
  • Ulykkesrisici og adfærd: Biologisk sikkerhedskultur, stik, bid og skæreskader, sygdomme som følge af smitte eller biologisk udsættelse, håndtering af dyr
  • Spildevand og vand: Vaske- og rensningsprocesser, drikkevand, genbrugsvand, leverbetændelse, sygdomsfremkaldende bakterier, legionella og aerosoler
konsulenter

Henrik K. Pedersen

Strategisk arbejdsmiljø • Øst

Chefkonsulent

3094 2776 · hkp@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om biologisk arbejdsmiljø? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

> HENT PRODUKTBLAD

BØGESKOV SOM STØJDÆMPER HOS VENTI

Der er godt gang i produktionen af ventilationsløsninger hos Venti, hvilket helt naturligt har medført en del ekstra støj. Men da arbejdet med kanalerne foregår mange forskellige steder i produktionen, kan det ikke lade sig gøre at kapsle støjen inde, som man ellers ville gøre. Derfor blev løsningen at isolere bankerummet udvendigt, og rummet er med hjælp fra designer Anline Ruby blevet til en inspirerende bøgeskov til glæde for alle medarbejdere og kunder.

TIL ANGREB MOD SKIMMELSVAMP

De har det med at gemme sig bag tapetet, inde i væggen eller på bagsiden af gipsplader, og som regel opdager man dem først, når der breder sig en muggen kælderlugt, eller når medarbejderne føler sig skidt tilpas. Større koncentrationer af visse typer af svampesporer kan medføre symptomer som hovedpine, slimhindeirritation, rødme, træthed og koncentrationsbesvær. Har du mistanke om et angreb, er det en god idé at få foretaget en byggeteknisk undersøgelse.

Audittræning på tværs af landegrænser

En stor, global organisation var i november i intens træning for at sikre niveauet af interne audits. Medarbejdere fra hele verden deltog i HSE audit-træningen, som i dette tilfælde bl.a. omfattede HSE-vurdering af forskellige former for miljø og arbejdsmiljø, f.eks. ulykkesrisici samt kemiske og biologisk forhold. Efter halvanden dags målrettet træning med cases, erfaringsudveksling og træning i auditforløb og auditrollen var alle deltagere uddannet til selv at kunne udføre audit.

Share This