ATEX- EKSPLOSIVE ATMOSFÆRER

ATEX er en forkortelse af ATmosphere EXplosive (eksplosive atmosfærer) og handler om sikkerhed for og beskyttelse af arbejdstagere, der kan blive udsat for fare på grund af eksplosiv atmosfære.

Heldigvis er eksplosioner ikke en hyppig årsag til arbejdsulykker, men deres konsekvenser er imidlertid spektakulære og dramatiske, ofte i form af tabte menneskeliv og høje økonomiske omkostninger. Eksplosive atmosfærer forekommer ofte, hvor der arbejdes med blandt andet organiske opløsningsmidler, metalstøv og træstøv.

Eksplosionsfarlige områder klassificeres i zoner på grundlag af hyppighed og varighed af den eksplosive atmosfære. På baggrund af fysisk/kemiske informationer om de forskellige eksplosive emner, ventilation og fysiske forhold foretages der en vurdering, der afdækker, hvilke tiltag der er nødvendige for at undgå eksplosioner.

Vi arbejder til dagligt med ATEX bekendtgørelsen og tager i vores rådgivning udgangspunkt i de forhold, der er på den enkelte virksomhed. Vi har praktisk erfaring med bl.a. risikovurdering af maskiner og processer, klassificering af zoner og uddannelse af personale. Vi kan hjælpe med den lovpligtige zoneklassificering og risikovurdering/APV.

  • Kortlægning og zoneinddeling i virksomheden
  • Vurdering af risikoen ved maskiner og arbejdsprocesser
  • Undervisning af medarbejdere
  • Udarbejdelse af forebyggende procedurer og retningslinjer for arbejdet i eksplosive områder, så kravene til beskyttelse af medarbejdere, der arbejder i EX-områder overholdes
  • Arbejdstilladelser, krav til fremmede håndværkere mm
  • Formulering af krav til leverandører af maskiner og tekniske hjælpemidler

 

konsulenter

Morten Staal Bluhme

Chefkonsulent • Vest

9340 4644 · msb@humanhouse.com
konsulenter

Henrik K. Pedersen

Strategisk arbejdsmiljø • Øst

Chefkonsulent

3094 2776 · hkp@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om eksplosive atmosfærer? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

BØGESKOV SOM STØJDÆMPER HOS VENTI

Der er godt gang i produktionen af ventilationsløsninger hos Venti, hvilket helt naturligt har medført en del ekstra støj. Men da arbejdet med kanalerne foregår mange forskellige steder i produktionen, kan det ikke lade sig gøre at kapsle støjen inde, som man ellers ville gøre. Derfor blev løsningen at isolere bankerummet udvendigt, og rummet er med hjælp fra designer Anline Ruby blevet til en inspirerende bøgeskov til glæde for alle medarbejdere og kunder.

TIL ANGREB MOD SKIMMELSVAMP

De har det med at gemme sig bag tapetet, inde i væggen eller på bagsiden af gipsplader, og som regel opdager man dem først, når der breder sig en muggen kælderlugt, eller når medarbejderne føler sig skidt tilpas. Større koncentrationer af visse typer af svampesporer kan medføre symptomer som hovedpine, slimhindeirritation, rødme, træthed og koncentrationsbesvær. Har du mistanke om et angreb, er det en god idé at få foretaget en byggeteknisk undersøgelse.

Audittræning på tværs af landegrænser

En stor, global organisation var i november i intens træning for at sikre niveauet af interne audits. Medarbejdere fra hele verden deltog i HSE audit-træningen, som i dette tilfælde bl.a. omfattede HSE-vurdering af forskellige former for miljø og arbejdsmiljø, f.eks. ulykkesrisici samt kemiske og biologisk forhold. Efter halvanden dags målrettet træning med cases, erfaringsudveksling og træning i auditforløb og auditrollen var alle deltagere uddannet til selv at kunne udføre audit.

Share This