EKSTERN MILJØRÅDGIVNING

Når det kommer til påvirkning af det eksterne miljø, stiller myndighederne strenge krav. Men området er omfattende og kan ofte være svært at gennemskue for den enkelte virksomhed. Uanset om det gælder støj, luftforurening, affald eller spildevand, har vi overblik over processerne og kan hjælpe med at dokumentere og nedbringe påvirkningerne.

Ekstern miljørådgivning giver dig mulighed for at trække på vores brede vifte af ekspertviden, og på baggrund af målinger og beregninger præsenterer vi tiltag, der sikrer, at alle relevante miljøkrav overholdes.

Klarlæg strategien for ekstern miljørådgivning

Afhængig af virksomhedens størrelse stiller myndighederne krav til dokumentation og eventuel nedbringelse af påvirkningerne. Men ekstern miljørådgivning kan også være nyttig i forbindelse med miljøgodkendelser, miljøledelsessystemer, forureningsundersøgelser, udviklings- eller byggeprojekter, CSR, miljøansøgninger, køb og salg af virksomheder og ved konkrete miljøproblemstillinger.

I ArbejdsmiljøCentret hjælper vi med klarlægge de miljøkrav, du skal forholde dig til, og præsenterer løsninger for, hvordan du bedst håndterer dine miljøforhold fremadrettet. Vi hjælper med alt fra myndighedskontakt og undersøgelser til dokumentation af miljøforhold og konkrete tiltag, der hjælper dig med at komme i mål.

Vi tilbyder ekstern miljørådgivning som en særskilt ydelse eller som del af en samlet løsning, hvor vi sikrer, at miljø og arbejdsmiljø går hånd i hånd og understøtter hinanden for det bedste resultat.

konsulenter

Hans S. Knudsen

Kemiingeniør • Øst

Seniorkonsulent, underviser

2927 3046 · hsk@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om ekstern miljørådgivning? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

> HENT PRODUKTBLAD

BØGESKOV SOM STØJDÆMPER HOS VENTI

Der er godt gang i produktionen af ventilationsløsninger hos Venti, hvilket helt naturligt har medført en del ekstra støj. Men da arbejdet med kanalerne foregår mange forskellige steder i produktionen, kan det ikke lade sig gøre at kapsle støjen inde, som man ellers ville gøre. Derfor blev løsningen at isolere bankerummet udvendigt, og rummet er med hjælp fra designer Anline Ruby blevet til en inspirerende bøgeskov til glæde for alle medarbejdere og kunder.

TIL ANGREB MOD SKIMMELSVAMP

De har det med at gemme sig bag tapetet, inde i væggen eller på bagsiden af gipsplader, og som regel opdager man dem først, når der breder sig en muggen kælderlugt, eller når medarbejderne føler sig skidt tilpas. Større koncentrationer af visse typer af svampesporer kan medføre symptomer som hovedpine, slimhindeirritation, rødme, træthed og koncentrationsbesvær. Har du mistanke om et angreb, er det en god idé at få foretaget en byggeteknisk undersøgelse.

Audittræning på tværs af landegrænser

En stor, global organisation var i november i intens træning for at sikre niveauet af interne audits. Medarbejdere fra hele verden deltog i HSE audit-træningen, som i dette tilfælde bl.a. omfattede HSE-vurdering af forskellige former for miljø og arbejdsmiljø, f.eks. ulykkesrisici samt kemiske og biologisk forhold. Efter halvanden dags målrettet træning med cases, erfaringsudveksling og træning i auditforløb og auditrollen var alle deltagere uddannet til selv at kunne udføre audit.

Share This