EKSTERN MILJØRÅDGIVNING

Når det kommer til påvirkning af det eksterne miljø, stiller myndighederne strenge krav. Men området er omfattende og kan ofte være svært at gennemskue for den enkelte virksomhed. Uanset om det gælder støj, luftforurening, affald eller spildevand, har vi overblik over processerne og kan hjælpe med at dokumentere og nedbringe påvirkningerne.

Ekstern miljørådgivning giver dig mulighed for at trække på vores brede vifte af ekspertviden, og på baggrund af målinger og beregninger præsenterer vi tiltag, der sikrer, at alle relevante miljøkrav overholdes.

 

Henrik K. Pedersen

Kemiingeniør

3094 2776

KONTAKT

Vil du vide mere om ekstern miljørådgivning? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Klarlæg strategien
Afhængig af virksomhedens størrelse stiller myndighederne krav til dokumentation og eventuel nedbringelse af påvirkningerne. Men ekstern miljørådgivning kan også være nyttigt i forbindelse med miljøgodkendelser, miljøledelsessystemer, forureningsundersøgelser, udviklings- eller byggeprojekter, CSR, miljøansøgninger, køb og salg af virksomheder og ved konkrete miljøproblemstillinger.

I ArbejdsmiljøCentret hjælper vi med klarlægge de miljøkrav, du skal forholde dig til, og præsenterer løsninger for, hvordan du bedst håndterer dine miljøforhold fremadrettet. Vi hjælper med alt fra myndighedskontakt og undersøgelser til dokumentation af miljøforhold og konkrete tiltag, der hjælper dig med at komme i mål.

Vi tilbyder ekstern miljørådgivning som en særskilt ydelse eller som del af en samlet løsning, hvor vi sikrer, at miljø og arbejdsmiljø går hånd i hånd og understøtter hinanden for det bedste resultat.