INDEKLIMA

De fleste mennesker opholder sig indendørs størstedelen af deres arbejdstid – og det stiller krav til indeklimaet. Vi præsterer nemlig bedst, når vi er i komfort. Desværre er dårligt indeklima en realitet mange steder, og det har negativ indflydelse på koncentrationen og kan forårsage øget sygefravær.

Det indeklima, vi oplever i hverdagen, er summen af termiske, atmosfæriske, visuelle og akustiske påvirkninger fra vores omgivelser. Derfor er det vigtig at tage højde for både udformning og indretning af den bygning, vi opholder os i, såvel som drift og brug. Faktorer som dårlig belysning, forringet luftkvalitet, forkert rumtemperatur og uhensigtsmæssig akustik forårsager ofte gener i form af bl.a. hovedpine, træthed og slimhindeirritationer – og dermed også et fald i trivsel og produktivitet.

Jørgen Nielsen

Seniorkonsulent

3065 5476

Søren Jakobsen

Teknisk miljøleder

2927 2350

KONTAKT

Er indeklimaet skyld i sygemeldinger på din arbejdsplads? Kontakt os, og hør mere om, hvordan vi kan optimere arbejdsmiljøet.

> HENT PRODUKTBLAD

Tag hånd om indeklimaet
I ArbejdsmiljøCentret måler, beregner og kortlægger vi indeklimaet og udarbejder løsninger, der sikrer de bedste forhold. Vi kompetenceudvikler arbejdsmiljøorganisationen, så I fremadrettet selv kan foretage en grundlæggende vurdering af indeklimaet. I lærer at:

• håndtere simple metoder og redskaber til undersøgelse af indeklimaforhold
• iværksætte enkle tiltag uden brug af dyrt udstyr
• vurdere, hvornår det er nødvendigt at involvere eksperter.

Står I over for nybyggeri, ombygning eller renovering, hjælper vi også gerne med at udarbejde kravsspecifikationer, der sikrer et optimalt
indeklima.