INDEKLIMA

De fleste mennesker opholder sig indendørs størstedelen af deres arbejdstid – og det stiller krav til indeklimaet. Vi præsterer nemlig bedst, når vi er i komfort. Desværre er dårligt indeklima en realitet mange steder, og det har negativ indflydelse på koncentrationen og kan forårsage øget sygefravær.

Det indeklima, vi oplever i hverdagen, er summen af termiske, atmosfæriske, visuelle og akustiske påvirkninger fra vores omgivelser. Derfor er det vigtigt at tage højde for både udformning og indretning af den bygning, vi opholder os i, såvel som drift og brug. Faktorer som dårlig belysning, forringet luftkvalitet, forkert rumtemperatur og uhensigtsmæssig akustik forårsager ofte gener i form af bl.a. hovedpine, træthed og slimhindeirritationer – og dermed også et fald i trivsel og produktivitet.

Tag hånd om dit indeklima

I ArbejdsmiljøCentret måler, beregner og kortlægger vi indeklimaet og udarbejder løsninger, der sikrer de bedste forhold. Vi kompetenceudvikler arbejdsmiljøorganisationen, så I fremadrettet selv kan foretage en grundlæggende vurdering af indeklimaet. I lærer at:

• håndtere simple metoder og redskaber til undersøgelse af indeklimaforhold
• iværksætte enkle tiltag uden brug af dyrt udstyr
• vurdere, hvornår det er nødvendigt at involvere eksperter.

Står I over for nybyggeri, ombygning eller renovering, hjælper vi også gerne med at udarbejde kravsspecifikationer, der sikrer et optimalt
indeklima.

konsulenter

Søren Jakobsen

Teknisk miljøleder • MEM • Øst

Chefkonsulent

2927 2350 · sj@amcentret.dk

KONTAKT

Er indeklimaet skyld i sygemeldinger på din arbejdsplads? Kontakt os, og hør mere om, hvordan vi kan optimere arbejdsmiljøet.

> HENT PRODUKTBLAD

Nye grænseværdier for chrom 6: Vær opmærksom, hvis du arbejder med svejsning og slibning af rustfrit stål

Man har længe vidst, at chrom 6 er kræftfremkaldende. Derfor har de danske myndigheder for år tilbage fastlagt grænseværdier for chrom 6, som medarbejdere maksimalt må udsættes for. Men det viser sig, at denne grænseværdi er 200 gange højere end EU’s justerede anbefaling. For mange virksomheder vil det kræve skærpet opmærksomhed på hygiejne, ventilation og personlige værnemidler at leve op til de nye grænseværdier for chrom 6.

5 gode råd: Bevar det gode indeklima i vinteren

De fleste kan blive enige om, at julen er en dejlig tid på året. Vi rykker hinanden nærmere, og tænder lys for at skabe hygge og jage mørket væk. Men julemåneden og den kolde vinter kan have konsekvenser for det fysiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Få fem gode råd til, hvordan du bevarer det gode indeklima i de mørke, kolde måneder.

BØGESKOV SOM STØJDÆMPER HOS VENTI

Der er godt gang i produktionen af ventilationsløsninger hos Venti, hvilket helt naturligt har medført en del ekstra støj. Men da arbejdet med kanalerne foregår mange forskellige steder i produktionen, kan det ikke lade sig gøre at kapsle støjen inde, som man ellers ville gøre. Derfor blev løsningen at isolere bankerummet udvendigt, og rummet er med hjælp fra designer Anline Ruby blevet til en inspirerende bøgeskov til glæde for alle medarbejdere og kunder.
Share This