KEMIKALIER

Der er kemi alle vegne – også på steder, hvor du ikke lige tænker over det. Påvirkning fra kemikalier kan resultere i irreversible skader som f.eks. kræft, allergier og fosterskader. Derfor er det vigtigt, at arbejdspladsen tager sine forholdsregler, gennemtænker arbejdsprocesserne og forholder sig til lovgivningen på området.

Uanset om din virksomhed sælger, producerer, importerer eller anvender kemikalier, er der risiko for, at dine medarbejdere bliver påvirket. Derfor stiller lovgivningen strenge krav ved indkøb, brug og bortskaffelse, hvor du både skal forholde dig til instruktion og substitution, og samtidig skal du kunne vurdere og dokumentere den skadelige påvirkning.

Få vished for sikker brug af kemikalier

I ArbejdsmiljøCentret hjælper vi med en sikker håndtering af kemikalier. Sammen gennemgår og sorterer vi de kemikalier, der er
en del af arbejdsprocesserne på din virksomhed, hvorefter vi vurderer, hvilken risiko der er forbundet med dem, og hvilke forholdsregler du
skal tage.

Vi tilbyder desuden letanvendelige, brugertilpassede systemer til din kemikaliestyring.

Vores opgave er først løst, når vi har forankret viden om indkøbspolitik, relevante værnemidler og sikker brug og bortskaffelse af dine kemikalier i virksomhedens drift.

konsulenter

Hans S. Knudsen

Kemiingeniør • Øst

Seniorkonsulent, underviser

2927 3046 · hsk@amcentret.dk

KONTAKT

Vil du vide mere om kemikalier? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

> HENT PRODUKTBLAD

KEMI REDAKTIONEN

Kemi Redaktionen har kigget nærmere på den EU-kampagne, som p.t. foregår i 30 lande, og som har fokus på farlige stoffer og risikoforebyggelse på arbejdspladsen. Klik på pdf’en, og få nogle udvalgte nyheder med nyttige links. Ønsker du automatisk at modtage denne type information, kan du tilmelde dig vores mailingliste ved at skrive til Henrik K. Pedersen.

Kemi Redaktionen har kigget nærmere på den EU-kampagne

få nogle udvalgte nyheder med nyttige links.

Nye grænseværdier for chrom 6: Vær opmærksom, hvis du arbejder med svejsning og slibning af rustfrit stål

Man har længe vidst, at chrom 6 er kræftfremkaldende. Derfor har de danske myndigheder for år tilbage fastlagt grænseværdier for chrom 6, som medarbejdere maksimalt må udsættes for. Men det viser sig, at denne grænseværdi er 200 gange højere end EU’s justerede anbefaling. For mange virksomheder vil det kræve skærpet opmærksomhed på hygiejne, ventilation og personlige værnemidler at leve op til de nye grænseværdier for chrom 6.

BØGESKOV SOM STØJDÆMPER HOS VENTI

Der er godt gang i produktionen af ventilationsløsninger hos Venti, hvilket helt naturligt har medført en del ekstra støj. Men da arbejdet med kanalerne foregår mange forskellige steder i produktionen, kan det ikke lade sig gøre at kapsle støjen inde, som man ellers ville gøre. Derfor blev løsningen at isolere bankerummet udvendigt, og rummet er med hjælp fra designer Anline Ruby blevet til en inspirerende bøgeskov til glæde for alle medarbejdere og kunder.

TIL ANGREB MOD SKIMMELSVAMP

De har det med at gemme sig bag tapetet, inde i væggen eller på bagsiden af gipsplader, og som regel opdager man dem først, når der breder sig en muggen kælderlugt, eller når medarbejderne føler sig skidt tilpas. Større koncentrationer af visse typer af svampesporer kan medføre symptomer som hovedpine, slimhindeirritation, rødme, træthed og koncentrationsbesvær. Har du mistanke om et angreb, er det en god idé at få foretaget en byggeteknisk undersøgelse.
Share This