KEMIKALIER

Der er kemi alle vegne – også på steder, hvor du ikke lige tænker over det. Påvirkning fra kemikalier kan resultere i irreversible skader som f.eks. kræft, allergier og fosterskader. Derfor er det vigtigt, at arbejdspladsen tager sine forholdsregler, gennemtænker arbejdsprocesserne og forholder sig til lovgivningen på området.

Uanset om din virksomhed sælger, producerer, importerer eller anvender kemikalier, er der risiko for, at dine medarbejdere bliver påvirket. Derfor stiller lovgivningen strenge krav ved indkøb, brug og bortskaffelse, hvor du både skal forholde dig til instruktion og substitution, og samtidig skal du kunne vurdere og dokumentere den skadelige påvirkning.

Få vished for sikker brug af kemikalier

I Arbejdsmiljøcentret Human House hjælper vi med en sikker håndtering af kemikalier. Sammen gennemgår og sorterer vi de kemikalier, der er
en del af arbejdsprocesserne på din virksomhed, hvorefter vi vurderer, hvilken risiko der er forbundet med dem, og hvilke forholdsregler du
skal tage.

Vi tilbyder desuden letanvendelige, brugertilpassede systemer til din kemikaliestyring.

Vores opgave er først løst, når vi har forankret viden om indkøbspolitik, relevante værnemidler og sikker brug og bortskaffelse af dine kemikalier i virksomhedens drift.

konsulenter

Hans S. Knudsen

Kemiingeniør • Øst

Seniorkonsulent, underviser

2927 3046 · hsk@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om kemisk risikovurdering og instruktion? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

> HENT PRODUKTBLAD

Kemisk risikovurdering og instruktion: Nu er prøveperioden forbi – er alle klædt på til opgaven?

I 2019 blev der indført ændringer i lovgivningen om kemisk risikovurdering på arbejdspladsen, og ændringerne har betydet, at man nu skal gribe opgaven ganske anderledes an end tidligere, når man i sit arbejde f.eks. gør brug af eller udvikler farlige kemikalier.

Nye grænseværdier for chrom 6: Vær opmærksom, hvis du arbejder med svejsning og slibning af rustfrit stål

Man har længe vidst, at chrom 6 er kræftfremkaldende. Derfor har de danske myndigheder for år tilbage fastlagt grænseværdier for chrom 6, som medarbejdere maksimalt må udsættes for. Men det viser sig, at denne grænseværdi er 200 gange højere end EU’s justerede anbefaling. For mange virksomheder vil det kræve skærpet opmærksomhed på hygiejne, ventilation og personlige værnemidler at leve op til de nye grænseværdier for chrom 6.

BØGESKOV SOM STØJDÆMPER HOS VENTI

Der er godt gang i produktionen af ventilationsløsninger hos Venti, hvilket helt naturligt har medført en del ekstra støj. Men da arbejdet med kanalerne foregår mange forskellige steder i produktionen, kan det ikke lade sig gøre at kapsle støjen inde, som man ellers ville gøre. Derfor blev løsningen at isolere bankerummet udvendigt, og rummet er med hjælp fra designer Anline Ruby blevet til en inspirerende bøgeskov til glæde for alle medarbejdere og kunder.

Share This