LUFTFORURENING

Mange arbejdspladser oplever udfordringer med luftforurening. Luftforurening kan være skyld i mange forskellige helbredsskader, som af og til er uoprettelige. Nogle former for forurening kan hverken lugtes eller smages, og derfor er det vigtigt at fastslå, hvilke risici der er til stede, så du kan tage forbehold på vegne af dine medarbejdere.

Luftforureningsskader opstår typisk ved indånding af stoffer, der påvirker vores organer – især lunger og luftveje. Ifølge lovgivningen skal du kunne vurdere og dokumentere de skadelige påvirkninger, der findes i din virksomhed.

Har du mistanke om luftforurening, er det vigtigt, at du straks identificerer dem og får bestemt, hvor skadelige de er. Derefter skal det vurderes, hvilke tiltag der er nødvendige for at forbedre luftkvaliteten for de medarbejdere, der er i risiko for skadelige påvirkninger.

 

Peter Sunesen

Seniorkonsulent, fysisk AM

3125 4032

KONTAKT

Vil du vide mere om luftforurening? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

> HENT PRODUKTBLAD

Beskyt dine medarbejdere
I ArbejdsmiljøCentret kan vi hjælpe dig med at tage de rette forholdsregler, uanset om du arbejder i klassisk produktion eller i en branche, hvor kendskabet til luftforurening er mindre udbredt. Vi kommer typisk ud i din virksomhed og opstiller måleprogrammer, der over en periode påviser, hvilke former for luftforurening den enkelte medarbejder er udsat for i sit arbejde.

På baggrund af målingerne af f.eks. gasser, dampe, aerosoler eller partikler i luften giver vi en anbefaling af, hvilke beskyttelsesforanstaltninger der kan reducere påvirkningen. Det kan f.eks. være i form af substitution, ventilation, instruktion eller brug af værnemidler.