LUFTFORURENING

Mange arbejdspladser oplever udfordringer med luftforurening. Luftforurening kan være skyld i mange forskellige helbredsskader, som af og til er uoprettelige. Nogle former for forurening kan hverken lugtes eller smages, og derfor er det vigtigt at fastslå, hvilke risici der er til stede, så du kan tage forbehold på vegne af dine medarbejdere.

Luftforureningsskader opstår typisk ved indånding af stoffer, der påvirker vores organer – især lunger og luftveje. Ifølge lovgivningen skal du kunne vurdere og dokumentere de skadelige påvirkninger, der findes i din virksomhed.

Har du mistanke om luftforurening, er det vigtigt, at du straks identificerer dem og får bestemt, hvor skadelige de er. Derefter skal det vurderes, hvilke tiltag der er nødvendige for at forbedre luftkvaliteten for de medarbejdere, der er i risiko for skadelige påvirkninger.

Beskyt dine medarbejdere mod luftforurening

I ArbejdsmiljøCentret kan vi hjælpe dig med at tage de rette forholdsregler, uanset om du arbejder i klassisk produktion eller i en branche, hvor kendskabet til luftforurening er mindre udbredt. Vi kommer typisk ud i din virksomhed og opstiller måleprogrammer, der over en periode påviser, hvilke former for luftforurening den enkelte medarbejder er udsat for i sit arbejde.

På baggrund af målingerne af f.eks. gasser, dampe, aerosoler eller partikler i luften giver vi en anbefaling af, hvilke beskyttelsesforanstaltninger der kan reducere påvirkningen. Det kan f.eks. være i form af substitution, ventilation, instruktion eller brug af værnemidler.

Asbest
Benzin
Bly
Chrom
Dårlig lugt
Isocyanater
Krom
Kulbrinter

Kuldioxid
Kulmonoxid
Kultveilte
Kvarts
NO
NOx
NO2
Opløsningsmidler

Ozon
PAH – polyaromatiskehydrocarboner
Partikler
PCB
Radon
Støv
Skimmelsvampe
SO2

Svampesporer
Svejserøg
Svovldioxid
Talkum
Tungmetaller
Udstødning
Udstødningsgasser
VOC

Hans S. Knudsen

Kemiingeniør

2927 3046 hsk@amcentret.dk

Jørgen C. Nielsen

Teknisk arbejdsmiljø

3065 5476 jcni@amcentret.dk

KONTAKT

Vil du vide mere om luftforurening? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

> HENT PRODUKTBLAD

Radonmålinger giver tryghed i Vordingborg Kommune

Radon er et radioaktivt stof, der kan give lungekræft. Men stoffet kan hverken lugtes eller smages, og derfor siger lovgivningen, at det er de private og offentlige ejere, der er ansvarlige for at sikre, at radonniveauet i deres bygninger ikke overstiger grænseværdierne. Det har Vordingborg Kommune taget konsekvensen af og igangsat en omfattende undersøgelse af kommunens bygninger i samarbejde med ArbejdsmiljøCentret.

Nye grænseværdier for chrom 6: Vær opmærksom, hvis du arbejder med svejsning og slibning af rustfrit stål

Man har længe vidst, at chrom 6 er kræftfremkaldende. Derfor har de danske myndigheder for år tilbage fastlagt grænseværdier for chrom 6, som medarbejdere maksimalt må udsættes for. Men det viser sig, at denne grænseværdi er 200 gange højere end EU’s justerede anbefaling. For mange virksomheder vil det kræve skærpet opmærksomhed på hygiejne, ventilation og personlige værnemidler at leve op til de nye grænseværdier for chrom 6.

5 gode råd: Bevar det gode indeklima i vinteren

De fleste kan blive enige om, at julen er en dejlig tid på året. Vi rykker hinanden nærmere, og tænder lys for at skabe hygge og jage mørket væk. Men julemåneden og den kolde vinter kan have konsekvenser for det fysiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Få fem gode råd til, hvordan du bevarer det gode indeklima i de mørke, kolde måneder.

Share This