LUFTFORURENING

Mange arbejdspladser oplever udfordringer med luftforurening. Luftforurening kan være skyld i mange forskellige helbredsskader, som af og til er uoprettelige. Nogle former for forurening kan hverken lugtes eller smages, og derfor er det vigtigt at fastslå, hvilke risici der er til stede, så du kan tage forbehold på vegne af dine medarbejdere.

Luftforureningsskader opstår typisk ved indånding af stoffer, der påvirker vores organer – især lunger og luftveje. Ifølge lovgivningen skal du kunne vurdere og dokumentere de skadelige påvirkninger, der findes i din virksomhed.

Har du mistanke om luftforurening, er det vigtigt, at du straks identificerer dem og får bestemt, hvor skadelige de er. Derefter skal det vurderes, hvilke tiltag der er nødvendige for at forbedre luftkvaliteten for de medarbejdere, der er i risiko for skadelige påvirkninger.

Beskyt dine medarbejdere mod luftforurening

I ArbejdsmiljøCentret kan vi hjælpe dig med at tage de rette forholdsregler, uanset om du arbejder i klassisk produktion eller i en branche, hvor kendskabet til luftforurening er mindre udbredt. Vi kommer typisk ud i din virksomhed og opstiller måleprogrammer, der over en periode påviser, hvilke former for luftforurening den enkelte medarbejder er udsat for i sit arbejde.

På baggrund af målingerne af f.eks. gasser, dampe, aerosoler eller partikler i luften giver vi en anbefaling af, hvilke beskyttelsesforanstaltninger der kan reducere påvirkningen. Det kan f.eks. være i form af substitution, ventilation, instruktion eller brug af værnemidler.

Asbest
Benzin
Bly
Chrom
Dårlig lugt
Isocyanater
Krom
Kulbrinter

Kuldioxid
Kulmonoxid
Kultveilte
Kvarts
NO
NOx
NO2
Opløsningsmidler

Ozon
PAH – polyaromatiskehydrocarboner
Partikler
PCB
Radon
Støv
Skimmelsvampe
SO2

Svampesporer
Svejserøg
Svovldioxid
Talkum
Tungmetaller
Udstødning
Udstødningsgasser
VOC

Hans S. Knudsen

Kemiingeniør

2927 3046 hsk@amcentret.dk

KONTAKT

Vil du vide mere om luftforurening? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

> HENT PRODUKTBLAD

TIL ANGREB MOD SKIMMELSVAMP

De har det med at gemme sig bag tapetet, inde i væggen eller på bagsiden af gipsplader, og som regel opdager man dem først, når der breder sig en muggen kælderlugt, eller når medarbejderne føler sig skidt tilpas. Større koncentrationer af visse typer af svampesporer kan medføre symptomer som hovedpine, slimhindeirritation, rødme, træthed og koncentrationsbesvær. Har du mistanke om et angreb, er det en god idé at få foretaget en byggeteknisk undersøgelse.

Audittræning på tværs af landegrænser

En stor, global organisation var i november i intens træning for at sikre niveauet af interne audits. Medarbejdere fra hele verden deltog i HSE audit-træningen, som i dette tilfælde bl.a. omfattede HSE-vurdering af forskellige former for miljø og arbejdsmiljø, f.eks. ulykkesrisici samt kemiske og biologisk forhold. Efter halvanden dags målrettet træning med cases, erfaringsudveksling og træning i auditforløb og auditrollen var alle deltagere uddannet til selv at kunne udføre audit.

Radon

Radon er en radioaktiv gas, som dannes naturligt i undergrunden og kan sive ind i vores bygninger. Radon kan hverken ses, smages eller lugtes, og man oplever ingen bivirkninger af at opholde sig i høj radonkoncentration. Men radon øger risikoen for at udvikle lungekræft, og derfor er det vigtigt at undersøge bygninger, der ligger i områder med naturligt højt indhold af radon i undergrunden.
Share This