MILJØSCREENING AF BYGNINGER

PCB er en gruppe kemiske stoffer, som i perioden 1950-76 blev brugt som blødgørere i blandt andet elastiske fugematerialer i byggeriet. PCB har en miljø- og sundhedsskadelig virkning, og trænger typisk fra fugemassen videre ud i mursten og beton.

PCB kan belaste indeklimaet i bygninger, der er opført i nævnte periode, og ansatte, som arbejder med udskiftning af PCB-holdige bygningsmaterialer. Der er ingen akutte symptomer på, at man er udsat for PCB-påvirkningen, da symptomerne primært viser sig som langsigtede hormon- og forplantningsforstyrrelser samt risiko for at udvikle kræft.

Skal man fastslå eller udelukke tilstedeværelsen af PCB, skal der laves en undersøgelse i form af luftmålinger og/eller materialeprøver. Vi kan være behjælpelige med at vurdere, om risikoen er stor eller lille, og med rådgivning om det videre forløb, hvis prøverne viser, at der er PCB-værdier over det tilladte i luften eller i materialerne.

I forbindelse med ombygning og renovering af ældre bygninger er det væsentligt at få påvist, om der er anvendt PCB. Både af hensyn til dem, der skal foretage ombygningen eller renoveringen, og af hensyn til deponering af det giftige affald.

 

Jørgen C. NIelsen

Seniorkonsulent, fysisk AM

3065 5476

KONTAKT

Vil du vide mere om miljøscreening og bygninger? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Bly i gamle bygninger

Præcis som tilfældet er med asbest og PCB, kan ældre dansk byggeri være forurenet af bly. Synderen er den maling, der er brugt til f.eks. vinduesrammer. Den indeholder bly i høje koncentrationer og findes i stort set alle bygninger opført tidligere end 1970.

Det har været kendt i mange år, at der er bly i vinduesrammer, men det er forholdsvis ny viden, at der også kan være bly i maling og puds i væggene. Den sundhedsskadelige maling er som regel overmalet mange gange gennem årene, og det er ikke farligt at bo i et hus, hvis vinduer oprindeligt er malet med blyholdig maling.

Problemet opstår først, når bygningen skal renoveres eller rives ned. Hvis der ikke tages de rigtige forholdsregler, risikerer håndværkerne at indånde blyholdigt støv, der bliver siddende i kroppen.

Er der tale om en bygning opført før 1970, er det altså vigtigt at få foretaget en vurdering af, om der er risikofyldte områder og konstruktioner – der skal tages målinger og udtages prøver til analyse. Desuden skal I have styr på håndtering af det forurenede affald.