MILJØSCREENING AF BYGNINGER

Når en bygning skal saneres eller rives ned, er det nødvendigt at undersøge den for miljøfarlige stoffer. Er der mistanke om PCB, asbest, kviksølv, klorerede paraffiner, bly eller andre tungmetaller, er det vigtigt at vurdere og få kortlagt problemets omfang. Med en miljøscreening undgår du forsinkelser og uforudsete omkostninger i renoveringsfasen.

Historisk set har der ikke været samme fokus på kemiske stoffer i byggematerialer, som man har i dag. Derfor kan der under en renovering være risiko for sundhedsskadelige påvirkninger for både brugere og bygningsarbejdere. Med en miljøscreening og undersøgelse af bygningen inden arbejdet sættes i gang, kan vi fastslå risikoen og vurdere, hvilke tiltag der er nødvendige for at sikre de personer, der er i berøring med bygningen. På baggrund af bygningens alder, historik og tegningsmateriale udarbejder vi en grundig plan for udtagning af prøver.

Den mest effektive miljøscreening

Undersøgelsen kan enten bestå af en indledende undersøgelse, en forundersøgelse eller en detaljeret kortlægning. Vi har erfaring for, at en grundig kortlægning af bygningen giver:

• et godt indeklima
• lavere omkostninger ved renovering
• et godt arbejdsmiljø for håndværkere.

Under arbejdet kan vi foretage en vurdering af affaldsmængder og omkostningerne ved sanering og bortskaffelse. Det sikrer den mest effektive løsning, og du undgår at sende unødige mængder affald til behandling eller deponi.

PCB

PCB er en gruppe kemiske stoffer, som i perioden 1950-76 bl.a. blev brugt til at blødgørere elastiske fugematerialer. Fra fugemassen trænger det typisk videre ud i mursten og beton, og stofferne har både miljø- og sundhedsskadelige virkninger. Der er ingen akutte symptomer på, at man er udsat for PCB-påvirkningen, da symptomerne primært er langsigtede hormon- og forplantningsforstyrrelser samt risiko for at udvikle kræft.

Bly

Præcis som med asbest og PCB kan ældre dansk byggeri være forurenet af bly. Faktisk findes det i stort set alle bygninger, der er opført tidligere end 1970. Synderen er den maling, der er brugt til f.eks. vinduesrammer, men forholdsvis ny viden viser, at der også kan være bly i maling og puds i væggene.

Den sundhedsskadelige maling er som regel overmalet mange gange gennem årene, og det er ikke farligt at bo i et hus, hvis vinduer oprindeligt er malet med blyholdig maling. Problemet opstår først, når bygningen skal renoveres eller rives ned. Hvis der ikke tages de rigtige forholdsregler, risikerer håndværkerne at indånde blyholdigt støv, der bliver siddende i kroppen.

konsulenter

Peter Sunesen

Teknisk arbejdsmiljø • Øst

Seniorkonsulent

3125 4032 · ps@humanhouse.com
konsulenter

Jørgen C. Nielsen

Teknisk arbejdsmiljø • Vest

Seniorkonsulent

3065 5476 · jcni@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om miljøscreening og bygninger? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

> HENT PRODUKTBLAD

BØGESKOV SOM STØJDÆMPER HOS VENTI

Der er godt gang i produktionen af ventilationsløsninger hos Venti, hvilket helt naturligt har medført en del ekstra støj. Men da arbejdet med kanalerne foregår mange forskellige steder i produktionen, kan det ikke lade sig gøre at kapsle støjen inde, som man ellers ville gøre. Derfor blev løsningen at isolere bankerummet udvendigt, og rummet er med hjælp fra designer Anline Ruby blevet til en inspirerende bøgeskov til glæde for alle medarbejdere og kunder.

TIL ANGREB MOD SKIMMELSVAMP

De har det med at gemme sig bag tapetet, inde i væggen eller på bagsiden af gipsplader, og som regel opdager man dem først, når der breder sig en muggen kælderlugt, eller når medarbejderne føler sig skidt tilpas. Større koncentrationer af visse typer af svampesporer kan medføre symptomer som hovedpine, slimhindeirritation, rødme, træthed og koncentrationsbesvær. Har du mistanke om et angreb, er det en god idé at få foretaget en byggeteknisk undersøgelse.

Audittræning på tværs af landegrænser

En stor, global organisation var i november i intens træning for at sikre niveauet af interne audits. Medarbejdere fra hele verden deltog i HSE audit-træningen, som i dette tilfælde bl.a. omfattede HSE-vurdering af forskellige former for miljø og arbejdsmiljø, f.eks. ulykkesrisici samt kemiske og biologisk forhold. Efter halvanden dags målrettet træning med cases, erfaringsudveksling og træning i auditforløb og auditrollen var alle deltagere uddannet til selv at kunne udføre audit.

Share This