SKIMMELSVAMP

Der kan være mange årsager til, at bygninger påvirkes af fugt. Men ens for dem alle er det, at opfugtet bygningsmateriale medfører risiko for skimmelsvampangreb, og det påvirker indeklimaet og brugerne negativt. Derfor er det vigtigt at få undersøgt en bygning, så snart du får mistanke om skimmelsvampevækst.

Påvirkning fra skimmelsvampe kan give langvarige symptomer såsom hovedpine, slimhindeirritation, rødme, træthed og koncentrationsbesvær. Det er de samme symptomer, man kan opleve i andre sammenhænge, f.eks. ved for høj rumtemperatur, og derfor kan det være svært at fastslå den egentlige årsag til problemet uden eksperthjælp.

Skimmelsvamp tegn på fugt

Skimmelsvamp er altid tegn på, at der gennem længere tid har været fugt i bygningen eller lokalet. Det kan skyldes uhensigtsmæssige vaner – måske luftes der for lidt ud, måske fungerer ventilationen ikke optimalt. Der kan også være fejl i konstruktionen eller mangelfuld isolering. De alvorligste problemer opstår som regel i forbindelse med vand, der suges op i væggene fra fundamentet, vandskader eller utætte tage og rør.

Reager på din mistanke

Har du mistanke om skimmelsvamp, er det vigtigt at handle straks. I ArbejdsmiljøCentret foretager vi undersøgelser, der hurtigt fastslår, om der er fugt og skimmelsvamp i bygningen. Ud fra bygningens historik, tegningsmateriale og samtaler med relevante brugere kan vi kortlægge problemets omfang og iværksætte et undersøgelsesprogram. På baggrund af undersøgelserne hjælper vi med at udarbejde handlingsplaner for renoveringsarbejdet, og vi udfører kvalitetskontrol af det udførte arbejde.

Vil du have et helhedsorienteret forløb, supplerer vi undersøgelser, handlingsplan og kvalitetskontrol med projektledelse af selve renoveringen. På den måde er du sikret korrekte materialer og renoveringsmetoder under hele genopbygningsarbejdet.

konsulenter

Peter Sunesen

Teknisk arbejdsmiljø • Øst

Seniorkonsulent

3125 4032 · ps@humanhouse.com
konsulenter

Jørgen C. Nielsen

Teknisk arbejdsmiljø • Vest

Seniorkonsulent

3065 5476 · jcni@humanhouse.com

KONTAKT

Har dine medarbejdere skrantet gennem en længere periode? Kontakt os, og få hjælp til at undersøge og bekæmpe fugt og skimmelsvamp.

> HENT PRODUKTBLAD

BØGESKOV SOM STØJDÆMPER HOS VENTI

Der er godt gang i produktionen af ventilationsløsninger hos Venti, hvilket helt naturligt har medført en del ekstra støj. Men da arbejdet med kanalerne foregår mange forskellige steder i produktionen, kan det ikke lade sig gøre at kapsle støjen inde, som man ellers ville gøre. Derfor blev løsningen at isolere bankerummet udvendigt, og rummet er med hjælp fra designer Anline Ruby blevet til en inspirerende bøgeskov til glæde for alle medarbejdere og kunder.

TIL ANGREB MOD SKIMMELSVAMP

De har det med at gemme sig bag tapetet, inde i væggen eller på bagsiden af gipsplader, og som regel opdager man dem først, når der breder sig en muggen kælderlugt, eller når medarbejderne føler sig skidt tilpas. Større koncentrationer af visse typer af svampesporer kan medføre symptomer som hovedpine, slimhindeirritation, rødme, træthed og koncentrationsbesvær. Har du mistanke om et angreb, er det en god idé at få foretaget en byggeteknisk undersøgelse.

Audittræning på tværs af landegrænser

En stor, global organisation var i november i intens træning for at sikre niveauet af interne audits. Medarbejdere fra hele verden deltog i HSE audit-træningen, som i dette tilfælde bl.a. omfattede HSE-vurdering af forskellige former for miljø og arbejdsmiljø, f.eks. ulykkesrisici samt kemiske og biologisk forhold. Efter halvanden dags målrettet træning med cases, erfaringsudveksling og træning i auditforløb og auditrollen var alle deltagere uddannet til selv at kunne udføre audit.

Share This