SKIMMELSVAMP

De er ikke altid til at få øje på. De har det med at gemme sig bag tapetet, inde i væggen eller på bagsiden af gipsplader. Som regel opdager man dem først, når der breder sig en muggen kælderlugt, eller når en eller flere medarbejdere føler sig skidt tilpas.

Er der mistanke om skimmelsvamp, men ingen synlige spor, er det en god idé at få foretaget en byggeteknisk undersøgelse. Konstruktionen gås efter, og der foretages fugtmålinger. Viser det sig, at der er fugt, kan der trækkes materialeprøver ud eller laves et kontaktaftryk. En analyse kan fastslå, om og i så fald hvor meget og hvilken type skimmelsvamp der er tale om.

 

Peter Sunesen

Seniorkonsulent, fysisk AM

3125 4032

Skimmelsvamp tegn på fugt

Skimmelsvamp er altid tegn på, at der igennem længere tid har været fugt i bygningen eller lokalet. Det kan skyldes uhensigtsmæssige vaner – måske luftes der for lidt ud, måske fungerer ventilationen ikke optimalt. Der kan også være fejl i konstruktionen eller mangelfuld isolering. De alvorligste problemer opstår som regel i forbindelse med vand, der suges op i væggene fra fundamentet, vandskader eller utætte tage og rør.

Skimmelsvampesager bliver let dyre bekendtskaber – med omkostninger til renovering, nedsat trivsel og effektivitet og måske i sidste instans sygefravær. Det er derfor vigtigt at forebygge mod unormale fugtforhold og handle hurtigt, hvis fugten alligevel sniger sig ind. Og den gode nyhed er, at virkningsfuld bekæmpelse er mulig, når omfanget og arten kendes.