STØJ OG AKUSTIK

Har I mistanke om, at jeres medarbejdere udsættes for en støjpåvirkning, der ligger langt over det tilladte, siger loven, at I skal have lavet en støjkortlægning. En kortlægning giver et klart billede af, hvor værdierne ligger i forhold til lovkravene.

En støjkortlægning er det bedste og mest sikre grundlag for at træffe de rigtige forholdsregler og dæmpe støjkilderne effektivt. Det kan f.eks. være nødvendigt at investere i mere støjsvage maskiner, forsøge at dæmpe eksisterende maskiner eller om muligt at adskille støjende og mindre støjende arbejdsprocesser/støjkilder.

 

Ole Ryssel Rasmussen

Chefkonsulent, fysisk AM

2252 7855

KONTAKT

Vil du vide mere om støj og akustik? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Høreværn og høreundersøgelse

Der kan være tilfælde, hvor det ikke er muligt at få værdien under det tilladte, og i de tilfælde bør der bruges høreværn og tilbydes høretest. Måles støjen til at være over 85 dB(A), er det lovpligtigt at bruge høreværn og tilbyde høreundersøgelser.

Man kan i mange tilfælde løse hele eller dele af støjproblematikken ved at forbedre lokalets akustik, f.eks. med akustiklofter med bedre lydabsorbering. Hvis akustikken er mangelfuld øges lydniveauet, og det bliver sværere at høre, hvad der bliver sagt.