STORRUMSKONTOR

Gennem de seneste år har adskillige undersøgelser dokumenteret konsekvenserne af storrumskontorer. På den ene side taler man om forstyrrelse og produktionstab og på den anden om videndeling og innovation. I sidste ende ser det dog ud til, at storrumskontoret er kommet for at blive, og derfor er det vigtigt at skabe de optimale rammer, så kontorlandskabet bliver en kilde til produktivitet frem for en gene i hverdagen.

I ArbejdsmiljøCentret ved vi, at en korrekt indretning af storrumskontoret kan gøre en verden til forskel. Når de fysiske og psykiske rammer er i orden, trives den enkelte medarbejder langt bedre, og det skaber øget effektivitet. Desværre ser vi ofte, at akustiske og visuelle forstyrrelser samt vanskeligheder med at opretholde et tilfredsstillende indeklima medfører, at mange ikke føler sig komfortable på arbejdspladsen – og det kan i værste fald resultere i øget sygefravær.

Derfor er vores rådgivning altid centreret omkring de fysiske og psykiske rammer, som medarbejderne skal arbejde i. Med udgangspunkt i såvel individet som organiseringen af arbejdet og de specifikke arbejdsstationers indretning skræddersyr vi løsninger, der fungerer for den enkelte virksomhed.

Jan Glenvig

Chefkonsulent, fysisk AM

3110 7262

KONTAKT

Vil du vide mere om indretning af storrumskontor? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

> HENT PRODUKTBLAD

Med fra start

Hvis et storrumskontor skal fungere, er det en forudsætning, at medarbejderne inddrages. Ved at inkorporere brugernes egne oplevelser og ønsker er muligheden for at skabe de rigtige rammer i første omgang meget højere, og det giver vished og tryghed for medarbejderne at føle sig hørt.

I ArbejdsmiljøCentret faciliterer vi denne proces og hjælper med at opstille kravsspecifikation til bl.a. indretning, akustik og indeklima. Vi rådgiver både i forbindelse med nybyggeri og allerede eksisterende storrumskontorer – og jo tidligere vi kommer ind i processen, jo hurtigere kan vi få skabt balance mellem vilkår og produktivitet.