DET EFFEKTIVE STORRUMSKONTOR

Gennem de seneste år har adskillige undersøgelser dokumenteret konsekvenserne af storrumskontorer. På den ene side taler man om forstyrrelse og produktionstab og på den anden om videndeling og innovation. I sidste ende ser det dog ud til, at storrumskontoret er kommet for at blive, og derfor er det vigtigt at skabe de optimale rammer, så kontorlandskabet bliver en kilde til produktivitet frem for en gene i hverdagen.

I Arbejdsmiljøcentret Human House ved vi, at en korrekt indretning af storrumskontoret kan gøre en verden til forskel. Når de fysiske og psykiske rammer er i orden, trives den enkelte medarbejder langt bedre, og det skaber øget effektivitet. Desværre ser vi ofte, at akustiske og visuelle forstyrrelser samt vanskeligheder med at opretholde et tilfredsstillende indeklima medfører, at mange ikke føler sig komfortable på arbejdspladsen – og det kan i værste fald resultere i øget sygefravær.

Derfor er vores rådgivning altid centreret omkring de fysiske og psykiske rammer, som medarbejderne skal arbejde i. Med udgangspunkt i såvel individet som organiseringen af arbejdet og de specifikke arbejdsstationers indretning skræddersyr vi løsninger, der fungerer for den enkelte virksomhed.

Krav til dit storrumskontor

Hvis et storrumskontor skal fungere, er det en forudsætning, at medarbejderne inddrages. Ved at inkorporere brugernes egne oplevelser og ønsker er muligheden for at skabe de rigtige rammer i første omgang meget højere, og det giver vished og tryghed for medarbejderne at føle sig hørt.

I Arbejdsmiljøcentret Human House faciliterer vi denne proces og hjælper med at opstille kravsspecifikation til bl.a. indretning, akustik og indeklima. Vi rådgiver både i forbindelse med nybyggeri og allerede eksisterende storrumskontorer – og jo tidligere vi kommer ind i processen, jo hurtigere kan vi få skabt balance mellem vilkår og produktivitet.

konsulenter

Ole Ryssel Rasmussen

Teknisk/strategisk arbejdsmiljø • Vest

Chefkonsulent

2252 7855 · or@humanhouse.com
konsulenter

Søren Jakobsen

Teknisk miljøleder • MEM • Øst

Chefkonsulent

2927 2350 · sj@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om indretning af storrumskontor? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

> HENT PRODUKTBLAD

Bør storrumskontoret i virkeligheden indrettes til introverte?

Den effektive og omstillingsparate verden, vi lever i, har sat sit præg på indretningen af vores arbejdspladser. Det mest tydelige eksempel er storrumskontoret, der vinder indpas som aldrig før. Der følger dog nogle udfordringer med storrumskontoret byder på udfordringer for alle, og i virkeligheden er kun få tilhængere af at arbejde i de rammer. Udfordringerne er forskellige alt efter persontype, men ifølge erhvervspsykolog Ninna Næslev tyder noget på, at løsningen er den samme: Tilpasser du storrumskontoret til introverte, skaber du et mere effektivt arbejdsmiljø for alle.

BØGESKOV SOM STØJDÆMPER HOS VENTI

Der er godt gang i produktionen af ventilationsløsninger hos Venti, hvilket helt naturligt har medført en del ekstra støj. Men da arbejdet med kanalerne foregår mange forskellige steder i produktionen, kan det ikke lade sig gøre at kapsle støjen inde, som man ellers ville gøre. Derfor blev løsningen at isolere bankerummet udvendigt, og rummet er med hjælp fra designer Anline Ruby blevet til en inspirerende bøgeskov til glæde for alle medarbejdere og kunder.

TIL ANGREB MOD SKIMMELSVAMP

De har det med at gemme sig bag tapetet, inde i væggen eller på bagsiden af gipsplader, og som regel opdager man dem først, når der breder sig en muggen kælderlugt, eller når medarbejderne føler sig skidt tilpas. Større koncentrationer af visse typer af svampesporer kan medføre symptomer som hovedpine, slimhindeirritation, rødme, træthed og koncentrationsbesvær. Har du mistanke om et angreb, er det en god idé at få foretaget en byggeteknisk undersøgelse.

Share This