DET EFFEKTIVE STORRUMSKONTOR

Gennem de seneste år har adskillige undersøgelser dokumenteret konsekvenserne af storrumskontorer. På den ene side taler man om forstyrrelse og produktionstab og på den anden om videndeling og innovation. I sidste ende ser det dog ud til, at storrumskontoret er kommet for at blive, og derfor er det vigtigt at skabe de optimale rammer, så kontorlandskabet bliver en kilde til produktivitet frem for en gene i hverdagen.

I ArbejdsmiljøCentret ved vi, at en korrekt indretning af storrumskontoret kan gøre en verden til forskel. Når de fysiske og psykiske rammer er i orden, trives den enkelte medarbejder langt bedre, og det skaber øget effektivitet. Desværre ser vi ofte, at akustiske og visuelle forstyrrelser samt vanskeligheder med at opretholde et tilfredsstillende indeklima medfører, at mange ikke føler sig komfortable på arbejdspladsen – og det kan i værste fald resultere i øget sygefravær.

Derfor er vores rådgivning altid centreret omkring de fysiske og psykiske rammer, som medarbejderne skal arbejde i. Med udgangspunkt i såvel individet som organiseringen af arbejdet og de specifikke arbejdsstationers indretning skræddersyr vi løsninger, der fungerer for den enkelte virksomhed.

Krav til dit storrumskontor

Hvis et storrumskontor skal fungere, er det en forudsætning, at medarbejderne inddrages. Ved at inkorporere brugernes egne oplevelser og ønsker er muligheden for at skabe de rigtige rammer i første omgang meget højere, og det giver vished og tryghed for medarbejderne at føle sig hørt.

I ArbejdsmiljøCentret faciliterer vi denne proces og hjælper med at opstille kravsspecifikation til bl.a. indretning, akustik og indeklima. Vi rådgiver både i forbindelse med nybyggeri og allerede eksisterende storrumskontorer – og jo tidligere vi kommer ind i processen, jo hurtigere kan vi få skabt balance mellem vilkår og produktivitet.

konsulenter

Ole Ryssel Rasmussen

Teknisk og strategisk arbejdsmiljø

Chefkonsulent

2252 7855 · or@amcentret.dk
konsulenter

Jan Glenvig

Strategisk og fysisk arbejdsmiljø

Chefkonsulent

3110 7262 · jg@amcentret.dk

KONTAKT

Vil du vide mere om indretning af storrumskontor? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

> HENT PRODUKTBLAD

BØGESKOV SOM STØJDÆMPER HOS VENTI

Der er godt gang i produktionen af ventilationsløsninger hos Venti, hvilket helt naturligt har medført en del ekstra støj. Men da arbejdet med kanalerne foregår mange forskellige steder i produktionen, kan det ikke lade sig gøre at kapsle støjen inde, som man ellers ville gøre. Derfor blev løsningen at isolere bankerummet udvendigt, og rummet er med hjælp fra designer Anline Ruby blevet til en inspirerende bøgeskov til glæde for alle medarbejdere og kunder.

TIL ANGREB MOD SKIMMELSVAMP

De har det med at gemme sig bag tapetet, inde i væggen eller på bagsiden af gipsplader, og som regel opdager man dem først, når der breder sig en muggen kælderlugt, eller når medarbejderne føler sig skidt tilpas. Større koncentrationer af visse typer af svampesporer kan medføre symptomer som hovedpine, slimhindeirritation, rødme, træthed og koncentrationsbesvær. Har du mistanke om et angreb, er det en god idé at få foretaget en byggeteknisk undersøgelse.

Audittræning på tværs af landegrænser

En stor, global organisation var i november i intens træning for at sikre niveauet af interne audits. Medarbejdere fra hele verden deltog i HSE audit-træningen, som i dette tilfælde bl.a. omfattede HSE-vurdering af forskellige former for miljø og arbejdsmiljø, f.eks. ulykkesrisici samt kemiske og biologisk forhold. Efter halvanden dags målrettet træning med cases, erfaringsudveksling og træning i auditforløb og auditrollen var alle deltagere uddannet til selv at kunne udføre audit.
Share This