Sund og sikker genåbning af arbejdspladsen

Vi står nu endelig over for at kunne forberede en forsigtig genåbning af vores arbejdspladser rundt om i landet. Det betyder, at der for mange af ArbejdsmiljøCentrets kunder nu venter en stor og presserende opgave med at sikre, at den gradvise genåbning sker på en forsvarlig, sund og sikker måde. Vi står som altid klar til at guide og rådgive, så du hurtigt kan få overblik over, hvor du skal have dit fokus, når du starter forberedelserne til at byde medarbejdere og kunder indenfor på ny.

Generelt anbefaler vi, at I udarbejder en plan for en sund og sikker genåbning af jeres virksomhed. En sådan plan bør tage udgangspunkt i en grundig risikokortlægning med fokus på virussmitte. På baggrund af risikokortlægningen kan I herefter udarbejde jeres plan for en sikker og sund genåbning, som matcher netop de forhold, der er gældende på jeres arbejdsplads og i jeres virksomhed. En sådan plan vil sikkert indeholde både midlertidige og varige nye adfærdspolitikker for medarbejdere og gæster, klare og letforståelige regler for anvendelse af specifikke rum og maskiner samt valg og placering af fornuftige og anvendelige personlige værnemidler. For nogle virksomheder vil der herudover også være brug for aktivt at planlægge, hvem der møder ind på arbejde hvornår, alt efter hvilke funktioner i virksomheden, der kan have størst behov for at komme i gang igen.

Gå arbejdspladsen efter i sømmene med en risikokortlægning

For at skabe et godt overblik og derved sikre, at I får taget alt det vigtige med i betragtning, inden I trygt kan genåbne arbejdspladsen for ansatte, kunder, gæster og leverandører, bør risikokortlægningen blandt andet afdække:

  • Hvilke og hvor mange personer, I forventer, vil møde ind på arbejdspladsen, og på hvilke forskellige områder af virksomheden de vil opholde sig: Få styr på arbejdsgange og bevægelsesmønstre i virksomheden for såvel ansatte som kunder, gæster, leverandører etc. Er der særligt sårbare personer heriblandt, eller personer med specielt høje hygiejnekrav pga. deres arbejdsfunktion?
  • Fremgår det klart og tydeligt, hvordan man færdes på virksomheden, og er der eventuelt behov for en udbygning af information til eksterne, der besøger virksomheden?
  • Størrelsen på arbejdsrum og indeklima i rummene, herunder kontrol af ventilationssystemer, varme, luftfugtighed mm.: Er indeklimaet i virksomheden optimalt i forhold til at begrænse virusspredning og samtidig sikre et sundt og godt arbejdsindeklima?
  • Forhold, der vedrører bespisning, drikkevandsdispensere, kaffeautomater mm. samt toiletter, omklædningsrum og andre sanitært kritiske steder.
  • Skiltning, piktogrammer og andre visuelt adfærdsregulerende design på arbejdspladsen
  • Instruktion og træning af medarbejdere: Er der nyopståede behov blandt medarbejdere i forbindelse med eksempelvis ændrede adfærdsregler og arbejdsgange i forbindelse med genåbningen?
  • Hyppigt anvendte maskiner mm.
  • Rengøring, metoder, midler og frekvens
  • Kortlægning af allerede eksisterende adgangsforhold til at vaske hænder, til håndsprit og andre værnemidler samt reel anvendelse af værnemidlerne.

Få ekspertrådgivning fra en autoriseret arbejdsmiljøkonsulent

Hvis du vil vide mere om, hvordan du gennemfører en risikokortlægning og på den måde skaber en sund og sikker plan for genåbningen af din arbejdsplads, er du meget velkommen til at kontakte en af vores konsulenter og få konkrete anbefalinger til lige netop din arbejdsplads. Vi står klar til at hjælpe, rådgive og udføre målinger og kortlægninger på alle relevante områder inden for sikringen af et sundt arbejdsmiljø.

konsulenter

Pernille Vedsted

Direktør, Vest

Ph.d. • MBA

3177 8082 · pv@humanhouse.com
konsulenter

Jasper Eriksen

Afdelingsleder • Holstebro

Strategisk arbejdsmiljø

3065 5487 · je@humanhouse.com
konsulenter

Lars Tornvig

Direktør, Øst

Strategisk arbejdsmiljø

3123 2157 · lt@humanhouse.com

KONTAKT

Vi hjælper dig til en sikker og sund genåbning af din arbejdsplads – kontakt os nu, og hør mere.

Experimentarium skaber trygge rammer for både publikum og personale

En tur på Experimentarium er ikke det samme, hvis du ikke må røre ved noget. De mange kontaktpunkter i udstillingerne udgjorde en særlig udfordring for Experimentarium, da de stod over for at genåbne for offentligheden i juni. Derfor fik de rådgivning fra to konsulenter med viden om biologisk arbejdsmiljø for at minimere smitterisikoen blandt gæster og medarbejdere.

Sund og sikker genåbning af arbejdspladsen hos Boligforeningen P.M.

Efter flere ugers nedlukning på grund af coronakrisen er Boligforeningen P.M. i Brønderslev klar til genåbning af arbejdspladsen. Her møde medarbejderne mange forskellige mennesker i løbet af arbejdsdagen, og derfor skal der lægges en udførlig plan for, hvordan arbejdspladsen kan genåbne på en sund og sikker måde.

Tilbage på arbejdspladsen: Sammenhold på afstand

Arbejdspladserne genåbner, og mange af os kan endelig møde ind blandt kolleger igen. Det er for mange både tiltrængt og glædeligt, men det giver også nye udfordringer og bekymringer, for hvordan formår vi at forene den nødvendige fysiske distance med det kollegiale og sociale sammenhold?

Share This