LEDELSE

Betydningen af god ledelse kan næppe understreges nok. Heldigvis er der i dag bred accept af, at rollen som leder kræver faglige færdigheder, der skal forstås, læres og udvikles – uanset hvilken type virksomhed, du er leder i.

Ledelse drejer sig i bund og grund om to forhold: det synlige faktuelle og det usynlige relationelle. Det synlige ledelsesarbejde handler om at fastsætte virksomhedens mål og strategi, produktprogrammer, priser, budgetter, arbejdsprocesser, organisering osv. Det faktuelle arbejde er den synlige del af isbjerget.

Under vandoverfladen ligger det relationelle arbejde, som har at gøre med psykologien i virksomheden og selve ledelsen af de ansatte. Her arbejder man både med forståelse og interaktion med den enkelte medarbejder og med en given personlighed i en given situation. Det relationelle arbejde inkluderer også at få grupper til at fungere smidigt og effektivt både internt og i relationen til andre grupper.

God ledelse er at forstå sammenhængen

En dygtig leder er i stand til at arbejde både over og under vandoverfladen, og han forstår, hvordan beslutninger det ene sted har direkte konsekvenser det andet. F.eks. har beslutninger om strategisk fokus, arbejdets deling og personlige mål direkte indflydelser på medarbejdernes tro på eget værd, tillid til kolleger og ledelse samt adfærd i bestræbelsen på personlig succes.

Når vi i ArbejdsmiljøCentret rådgiver om forandringsledelse, ledelsescoaching og organisations- og ledelsesudvikling, tager vi udgangspunkt i at oparbejde kompetencer, der understøtter ledelsens arbejde. Vores tilgang understøtter samtidig symbiosen mellem det, der besluttes over vandoverfladen, og det, der sker, tænkes og føles under vandoverfladen. Vores sigte er at bruge ledelsesarbejdet til at udleve virksomhedens strategi og opfylde de målsætninger, der er sat.

Vil du vide mere?

Herunder kan du læse meget mere om vores forskellige ydelser inden for ledelsesrådgivning. Du er altid velkommen til at kontakte en af vores konsulenter for at høre mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Relationsledelse i Odsherred Kommune

Når effektivisering sætter trivslen under pres

Social kapital giver overskud

Gode relationer gør samarbejdet mere effektivt

Ny bog om biologisk stress

Læs bogen, der udfordrer vores moderne ledelsestil