Anvendt erhvervspsykologi for ledere

Mange ledere kan have svært ved at forudsige og forstå de dynamikker, der udspiller sig i deres afdeling eller team, og de bliver overrumplet, når medarbejderne møder deres beslutninger med modstand. Anvendt erhvervspsykologi er et lederforløb til dig, der gerne vil blive bedre til at forstå og håndtere dynamikkerne, så du i højere grad lykkes med din ledelse.

Når du forstår de psykologiske faktorer, der har betydning for dine medarbejderes arbejdsglæde og motivation, er du som leder langt bedre rustet til at håndtere de reaktioner, der følger en beslutning. På samme måde kan du bedre tilrettelægge og kommunikere dine initiativer strategisk, så du sikrer, at medarbejdere og samarbejdspartnere støtter op om dem.

Anvendt erhvervspsykologi som lederforløb

Med lederforløbet Anvendt erhvervspsykologi højner du kvaliteten af din personaleledelse og styrker din evne til at skabe resultater i organisationen. Du indleder og afslutter forløbet med en samtale med en erhvervspsykolog, der også fører dig igennem en persontest. Selve forløbet består af tre individuelle moduler med mellemliggende praksisopgaver.

Gennem forløbet får du indgående kendskab til biologisk ledelse (neuroleadership), forandringsledelse, motivation og håndtering af modstand, kommunikation, gennemslagskraft, håndtering af forskellige persontyper, gruppedynamik, teamudvikling samt forebyggelse og håndtering af konflikter.

I Arbejdsmiljøcentret Human House kombinerer vi den nyeste forskning inden for neuroleadership med konkret erfaring fra private og offentlige virksomheder i landet.

Vores lederprogrammer tager altid afsæt i den enkelte leder og organisation, så læringen er anvendelig i praksis.

Opbygning

• Erhvervspsykologisk test (f.eks. MBTI)
• Forsamtale med erhvervspsykolog inkl. testtilbagemelding
• Første modul af to dages varighed (internat)
• Praksisopgave
• Andet modul af to dages varighed (internat)
• Praksisopgave
• Tredje modul af to dages varighed (internat)
• Afsluttende samtale med erhvervspsykolog

konsulenter

Stine Moesmand

Organisationspsykolog • Øst

Chefkonsulent • Cand.psych. aut.

3157 4854 · sm@humanhouse.com
konsulenter

Sara Lundhus

Erhvervspsykolog • Vest

Chefkonsulent • Cand.psych. aut.

2310 3077 · sl@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide, hvordan du bruger anvendt erhvervspsykologi i din organisation? Kontakt os, og hør mere.

> HENT PRODUKTBLAD

Gode råd til lederen om krisehåndtering

Det har været og er fortsat en turbulent tid at lede i. Virkeligheden har stort set hver dag set anderledes ud fra dagen forinden. og det har påvirket os både på et strategisk og et emotionelt niveau. Det er derfor særlig relevant at fokusere på, hvordan du som leder holder trit med arbejdsopgaven, det store ansvar, der hviler på dig i forhold til dine medarbejdere, men også med dit eget personlige velbefindende og dit mentale overskud. Læs med her, hvor du får fem gode råd til lederens krisehåndtering.

Udvikling af lederteamet

Opgaven i ethvert lederteam er at sikre, at den fælles opgaveløsning understøtter organisationens overordnede plan. Det kræver smidighed og samarbejde mellem afdelinger, og en forudsætning er derfor et godt samspil i lederteamet. Lederteamet skal tilsammen have et klart situationsbillede af organisationens tilstand for at kunne lede med-arbejderne i den retning, organisationen ønsker.

Den erfarne leder

Som erfaren leder har du allerede styr på de grundlæggende ledelsesteorier og har konkret ledelseserfaring fra forskellige lederstillinger. Brug coachingforløbet til at opkvalificere din viden, så du fortsat kan agere stærkt og handlekraftigt som leder. Coachingforløbet kan ses som en form for ledelsesrum, hvor du kan gå på opdagelse i din egen ledelsespraksis. Vi hjælper dig med at positionere dig som en leder, der evner at reflektere over sin egen ledelsespraksis med det formål at kunne skabe nye handlemuligheder.

Share This