Den erfarne leder

Som erfaren leder har du allerede styr på de grundlæggende ledelsesteorier og har konkret ledelseserfaring fra forskellige lederstillinger. Brug coachingforløbet Den erfarne leder til at opkvalificere din viden, så du fortsat kan agere stærkt og handlekraftigt som leder.

Coachingforløbet kan ses som en form for ledelsesrum, hvor du kan gå på opdagelse i din egen ledelsespraksis. Vi hjælper dig med at positionere dig som en leder, der evner at reflektere over sin egen ledelsespraksis med det formål at kunne skabe nye handlemuligheder.

Nuanceret praksis

Den erfarne leder tager udgangspunkt i din hverdagspraksis for at sikre, at du får et nærværende og relevant ledelsescoachingforløb. Vi understøtter praksissen med grundlæggende ledelsesfaglig viden og metodiker, der nuancerer din oplevede praksis og tilhørende konkrete ledelsesudfordringer.

Bæredygtig ledelse

Flere og flere ledere oplever i stigende grad dilemmaer, trilemmaer og paradokser i deres lederskab – især i ledelsesarenaen, der er under hastig forvandling i disse år. Derfor kan ny ledelsestænkning, der griber den aktuelle hypermoderne tid, være med til at kvalificere den erfarne leders praksis. Det får du mulighed for at arbejde med i coachingforløbet – med bæredygtig ledelse som hovedoverskrift.

Personlig indsigt i lederstil og ledelsesadfærd

Det er afgørende, at man som leder har dybere kendskab til egne personlige præferencer og kompetencer, når man skal finde nye veje og handlemuligheder i sit lederskab. Derfor danner en indledende erhvervspsykologisk test grundlag for den mere personlige indsigt i egen lederstil og ledelsesadfærd. Den faglige helhedsvurdering bestemmer, hvilke erhvervspsykologiske test der giver mest værdi. Det kunne f.eks. være MBTI®, HOGAN®, NEO-PIR® eller LEA®.

konsulenter

Christopher Lehnschau

Erhv. psyk. ledelseskonsulent • Øst

Cand.merc.(psyk.)

3094 2783 · chl@humanhouse.com

KONTAKT

Er du interesseret i, hvordan ledelsescoaching kan bidrage til at opkvalificere din viden? Kontakt os, og hør mere.

> HENT PRODUKTBLAD

 

Opbygning af Den erfarne leder

For at læringen bliver så kontekstnær og praksisrettet som muligt, tager forløbet afsæt i den erfarne leder og den organisation, han eller hun agerer i til daglig. Vi sætter praksis i relation til forskellige ledelsesteoretiske og forskningsbaserede ledelsestemaer.

  • Bæredygtig ledelse
  • Generationsledelse
  • VUCA WORLD
  • Det generøse lederskab
  • Agilitet og purpose
  • Paradoksledelse
  • Kompleksistetsledelse
  • Lederens magt og autoritet
  • Integral teori og metode

Kortlægning af lederens psykiske arbejdsmiljø

Mange ledere har en position, hvor de indgår i flere forskellige sammenhænge og dermed også har et utal af tråde ud i resten af organisationen, foruden den rolle de naturligvis har som ledere af deres egne medarbejdere. Desværre viser det sig, at ledernes trivsel og arbejdsmiljø er ikke altid fyldestgørende dækket af arbejdspladsernes generelle arbejde med arbejdspladsvurderinger (APV) eller trivselsmålinger, selvom lederes trivsel og arbejdsglæde har afgørende betydning for hele arbejdspladsen. Derfor har vi i Human House Ledelse og Arbejdsmiljø anvendt vores praksis erfaringer til at udvikle en spørgeramme samt et dialogværktøj, der specifikt undersøger lederens arbejdsmiljø og trivsel.

Nyudnævnt leder

Du er på markant omstillingsarbejde, når du er nyudnævnt eller relativt ny leder. At bevæge sig ind på nutidens omskiftelige og uforudsigelige ledelsesarena kræver både indsigt i grundlæggende ledelsesfaglig viden samt øget personlig indsigt. Nyudnævnt leder tager udgangspunkt i din hverdagspraksis for at sikre, at du får et nærværende og relevant ledelsescoachingforløb. Vi understøtter praksissen med grundlæggende ledelsesfaglig viden og metodiker, der nuancerer din oplevede praksis og konkrete ledelsesudfordringer.

Lederen som stressnavigatør

Lederen som stressnavigatør er en intern heldagsworkshop for ledere, som stiller skarpt på lederen i forhold til stress. Selv blandt ledere med flere års ledererfaring finder mange det udfordrende at navigere i de situationer, der omhandler stress på arbejdspladsen. Det kan være sårbart og tabubelagt at erkende, at man selv oplever stress, da fortællingen om ”den gode leder” ofte er spækket med eksempler på styrke, udholdenhed og overskud. Samtidig viser forskning paradoksalt nok, at en stor andel af danske ledere netop oplever mistrivsel og stresstilstande i hverdagen.

Share This