LEDERUDVIKLING

Det gode lederskab kræver solid selverkendelse og evnen til kritisk at tage stilling til egne kompetencer. Hvis du ønsker at skabe gode resultater og et godt arbejdsmiljø for dine ansatte, skal du løbende forholde dig til egne værdier, mål og adfærd.

Ethvert ledelsesudviklingsforløb – hvad enten det er på individ- eller gruppeniveau – sigter mod at forankre den enkelte i sin lederrolle. Som leder er det vigtigt at finde sin personlige ledelsesstil og ud fra den at lære at balancere i de mange ledelsesmæssige positioner.

Det er også uhyre vigtigt, at du forholder dig til, om du trives i din lederrolle. Gør du ikke det, er det en meget vanskelig opgave at skabe engagement og få dine medarbejdere til at trives. Det er bl.a. i en sådan situation, at lederudvikling kan gøre en forskel.

Fokus på relationer og kommunikation

Vi har gode erfaringer med udviklingsforløb for ledere med fokus på relationer. Vi lever i en omskiftelig verden med hyppige forandringer, og det skal en leder kunne rumme. Det kræver gode relationelle kompetencer og evnen til at kommunikere tydeligt.

Formår man som leder at skabe værdifulde, professionelle relationer til sine medarbejdere, og tør man investere sig selv i relationer og samarbejde, skaber man et godt grundlag for at løse den opgave, virksomheden er sat i verden for at løse.

Tue Isaksen

Erhvervspsykolog

2134 2078 · ti@amcentret.dk

Lotte Staack

Erhvervspsykolog

5213 7516 · ls@amcentret.dk

KONTAKT

Vil du vide mere om lederudvikling? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

·

·

Relationsledelse i Odsherred kommune

Behovet for god ledelse vokser i takt med forandringshastigheden, og som andre danske kommuner har Odsherred de seneste år oplevet effektiviseringer og organisatoriske tilpasninger. Den slags har det med at sætte trivslen under pres, og kommunen har derfor valgt at imødekomme udfordringen med et udviklingsforløb, der både skal styrke den samlede ledelsesindsats, men også skal styrke den personlige lederstil og gøre det nemmere at gå i spidsen for trivsel.

Social kapital giver overskud

De fleste tror, at social kapital handler om at trives med vores arbejdsopgaver og med kollegerne. Men det er kun en sidegevinst. Social kapital handler nemlig først og fremmest om at skabe relationer på arbejdspladsen, der gør det muligt at samarbejde effektivt om at løse virksomhedens kerneopgave. Lykkes det, oplever vi en særlig sammenhængskraft, der skaber bedre produktivitet og højere kvalitet i arbejdet.

Har du anerkendt dine medarbejdere i dag

Forskning viser, at sygefraværet falder, når medarbejdere bliver anerkendt for deres indsats. Men det er ikke altid nemt som leder at leve op til det ansvar, og der er endda mange jobs, hvor der skal handles her og nu, og der derfor ingen leder er til at opleve håndteringen af vanskelige situationer. Ifølge erhvervspsykolog Mette Mikkelsen er det vigtigt at skabe et rum, hvor de ansatte kan fortælle om deres oplevelser, og hvor lederen kan vise sin opbakning og anerkendelse.