Nyudnævnt leder

Du er på markant omstillingsarbejde, når du er nyudnævnt eller relativt ny leder. At bevæge sig ind på nutidens omskiftelige og uforudsigelige ledelsesarena kræver både indsigt i grundlæggende ledelsesfaglig viden samt øget personlig indsigt.

Nyudnævnt leder tager udgangspunkt i din hverdagspraksis for at sikre, at du får et nærværende og relevant ledelsescoachingforløb. Vi understøtter praksissen med grundlæggende ledelsesfaglig viden og metodiker, der nuancerer din oplevede praksis og konkrete ledelsesudfordringer.

Personlig indsigt i lederstil og ledelsesadfærd

Det er afgørende at have dybere kendskab til egne personlige præferencer og kompetencer for at finde fodfæste i sin nye lederrolle. Derfor danner en indledende erhvervspsykologisk test grundlag for en mere personlig indsigt i lederstil og ledelsesadfærd. Den faglige helhedsvurdering bestemmer, hvilke erhvervspsykologiske test der giver mest værdi. Det kunne f.eks. være MBTI®, HOGAN®, NEO-PIR® eller LEA®.

Den indsigt kan ikke bare hjælpe dig i din ledelsesgerning, men også hjælpe dig til at forstå de interpersonelle relationer på din arbejdsplads, hvilket er helt centralt, når man som ny leder skal lede både opad, nedad, udad fremad og på tværs.

Tag din nye rolle på

Forløbet klæder dig grundigt på til at håndtere de udfordringer, du vil møde som nyudnævnt leder. Det gælder bl.a., hvordan du aflærer din tidligere medarbejderadfærd og indlærer ny ledelsesadfærd, og hvordan du hensigtsmæssigt navigerer i krydsfeltet mellem din chef, leder-kolleger og medarbejdere.

Med Arbejdsmiljøcentret Human House som tovholder får du en sparrings- og samtalepartner med stor ekspertise i erhvervspsykologisk ledelsesudvikling, så du trygt kan begynde udviklingen af din lederrolle og personlige ledelsesstil.

konsulenter

Christopher Lehnschau

Erhv. psyk. ledelseskonsulent • Øst

Cand.merc.(psyk.)

3094 2783 · chl@humanhouse.com

KONTAKT

Er du interesseret i, hvordan ledelsescoaching kan bidrage til at opkvalificere din viden? Kontakt os, og hør mere.

> HENT PRODUKTBLAD

For at læringen bliver så kon-tekstnær og praksisrettet som muligt, tager forløbet afsæt i den nyudnævnte leder og den organisation, som han eller hun agerer i til daglig. Vi sætter praksis i relation til forskellige ledelsesteoretiske og forskningsbaserede ledelsestemaer.

  • Leadership pipeline
  • Management and leadership
  • Followship and inspiration
  • Personale- og teamledelse
  • Det personlige lederskab
    Ledelseskommunikation
  • Personlig gennemslagskraft
  • Konflikthåndtering
  • Den vanskelige samtale

Kortlægning af lederens psykiske arbejdsmiljø

I Human House Ledelse og Arbejdsmiljø har vi anvendt vores praksiserfaringer til at udvikle en ny spørgeramme samt et dialogværktøj, der specifikt undersøger lederens arbejdsmiljø og trivsel. Spørgerammen og dialogværktøjet kan anvendes som en målrettet leder-APV, som trivselsmåling eller temperaturmåling, så jeres kommune får et nuanceret grundlag for at understøtte trivsel og komme i dialog om udfordringer og muligheder i lederpositionen.

Udvikling af lederteamet

Opgaven i ethvert lederteam er at sikre, at den fælles opgaveløsning understøtter organisationens overordnede plan. Det kræver smidighed og samarbejde mellem afdelinger, og en forudsætning er derfor et godt samspil i lederteamet. Lederteamet skal tilsammen have et klart situationsbillede af organisationens tilstand for at kunne lede med-arbejderne i den retning, organisationen ønsker.

Den erfarne leder

Som erfaren leder har du allerede styr på de grundlæggende ledelsesteorier og har konkret ledelseserfaring fra forskellige lederstillinger. Brug coachingforløbet til at opkvalificere din viden, så du fortsat kan agere stærkt og handlekraftigt som leder. Coachingforløbet kan ses som en form for ledelsesrum, hvor du kan gå på opdagelse i din egen ledelsespraksis. Vi hjælper dig med at positionere dig som en leder, der evner at reflektere over sin egen ledelsespraksis med det formål at kunne skabe nye handlemuligheder.

Share This