ORGANISATIONSUDVIKLING

Organisationsudvikling er mange ting, men overordnet set handler det om at styrke organisationen og få den og de mennesker, der er en del af den, til at fungere bedst muligt. Det kræver mod at kigge indad i organisationen med kritiske briller. Det kræver også vedholdenhed, for det er en løbende indsats.

Noget af det allervigtigste i forbindelse med organisationsudvikling er det menneskelige samspil på alle niveauer. Den måde, der samarbejdes og kommunikeres på, har stor betydning for en organisations ydeevne. Fungerer kommunikationen ikke, og bliver der ikke taget ansvar de rigtige steder, avles der utilfredshed, og motivationen daler.

Kommunikation og nye arbejdsformer

Har I brug for at udvikle jeres organisation, kan I med fordel bruge os i opstartsfasen. Vi kan vejlede jer i nye arbejdsformer og metoder og hjælpe jer til større åbenhed og bedre kommunikation. Vi har fuldt fokus på det psykiske arbejdsmiljø og på, hvad der skal til for at fremme trivslen for den enkelte og for større grupper.

Retfærdighed, tillid og samarbejdsevne

Åbenhed og gensidig ansvarlighed er helt centrale begreber i en velfungerende organisation. Det samme er retfærdighed, tillid og samarbejdsevne. Tilsammen udgør de tre kernen i virksomhedens sociale kapital. Arbejdes der målrettet med den sociale kapital, vil en organisation alt andet lige klare sig bedre.

Organisationsudvikling i en velfungerende organisation

Fungerer organisationen ikke godt, er det oplagt at udvikle den. Men målet med en organisationsudvikling kan også være at trimme og løfte en velfungerende organisation, så den bedre matcher fremtidens udfordringer. Uanset hvilken kategori I tilhører, kan I hos os få rådgivning, der fremmer produktiviteten og arbejdsglæden.

konsulenter

Anne Lehnschau

Erhvervspsykolog • Øst

Seniorkonsulent • Cand.psych. aut.

6163 2181 · ale@humanhouse.com
konsulenter

Tue Isaksen

Erhvervspsykolog • Vest

Chefkonsulent • Cand.psych.

2134 2078 · ti@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om organisationsudvikling? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Arbejdsfællesskabet i en corona-tid: Potentialet i krisen

Corona-krisen har sat sine spor, og vi befinder os stadig midt i orkanens øje, men alligevel er det allerede nu muligt at hæve blikket og iagttage, hvordan vi mennesker har ændret adfærd som en direkte følge af corona-pandemien. Det særligt interessante er at se på potentialet for, hvad vi kan lære af den besynderlige og uvante situation og den adfærd, den har affødt - eksempelvis kan arbejdsfællesskabet drage nytte af den seneste tid nye vaner.

SOCIAL KAPITAL GIVER OVERSKUD

Behovet for god ledelse vokser i takt med forandringshastigheden, og som andre danske kommuner har Odsherred de seneste år oplevet effektiviseringer og organisatoriske tilpasninger. Den slags har det med at sætte trivslen under pres, og kommunen har derfor valgt at imødekomme udfordringen med et udviklingsforløb, der både skal styrke den samlede ledelsesindsats, men også skal styrke den personlige lederstil og gøre det nemmere at gå i spidsen for trivsel.

HAR DU ANERKENDT DINE MEDARBEJDERE I DAG?

Forskning viser, at sygefraværet falder, når medarbejdere bliver anerkendt for deres indsats. Men det er ikke altid nemt som leder at leve op til det ansvar, og der er endda mange jobs, hvor der skal handles her og nu, og der derfor ingen leder er til at opleve håndteringen af vanskelige situationer. Ifølge erhvervspsykolog Mette Mikkelsen er det vigtigt at skabe et rum, hvor de ansatte kan fortælle om deres oplevelser, og hvor lederen kan vise sin opbakning og anerkendelse.

Share This