ORGANISATIONSUDVIKLING

Organisationsudvikling er mange ting, men overordnet set handler det om at styrke organisationen og få den og de mennesker, der er en del af den, til at fungere bedst muligt. Det kræver mod at kigge indad i organisationen med kritiske briller. Det kræver også vedholdenhed, for det er en løbende indsats.

Noget af det allervigtigste i forbindelse med organisationsudvikling er det menneskelige samspil på alle niveauer. Den måde, der samarbejdes og kommunikeres på, har stor betydning for en organisations ydeevne. Fungerer kommunikationen ikke, og bliver der ikke taget ansvar de rigtige steder, avles der utilfredshed, og motivationen daler.

Kommunikation og nye arbejdsformer

Har I brug for at udvikle jeres organisation, kan I med fordel bruge os i opstartsfasen. Vi kan vejlede jer i nye arbejdsformer og metoder og hjælpe jer til større åbenhed og bedre kommunikation. Vi har vi fuld fokus på det psykiske arbejdsmiljø og på, hvad der skal til for at fremme trivslen for den enkelte og for større grupper.

Anne Lehnschau

Erhvervspsykolog

6163 2181

KONTAKT

Vil du vide mere om organisationsudvikling? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Retfærdighed, tillid og samarbejdsevne

Åbenhed og gensidig ansvarlighed er helt centrale begreber i en velfungerende organisation. Det samme er retfærdighed, tillid og samarbejdsevne. Til sammen udgør de tre kernen i virksomhedens sociale kapital. Arbejdes der målrettet med den sociale kapital, vil en organisation alt andet lige klare sig bedre.

Udvikling af en velfungerende organisation

Fungerer organisationen ikke fungerer godt, er det oplagt at udvikle den. Men målet med en organisationsudvikling kan også være at trimme og løfte en velfungerende organisation, så den bedre matcher fremtidens udfordringer. Uanset hvilken kategori I tilhører, kan I hos os få rådgivning, der fremmer produktiviteten og arbejdsglæden.