SOCIAL KAPITAL PÅ ARBEJDSPLADSEN

Et foredrag om social kapital eller et oplæg på næste personalemøde kan være det, der sætter skub i en positiv og trivselsøgende proces på arbejdspladsen. Noget af det allermest grund­læggende for et godt psykisk arbejdsmiljø er tillid, retfærdighed og evnen til at samarbejde. Tilsammen udgør disse tre dimensioner virksomhedens sociale kapital.

Når den sociale kapital er høj, er medarbejderne mindre tilbøjelige til at blive stressede. Hvis man vil højne den sociale kapital, er det vigtigt at skabe en kultur, hvor vi kan have tillid til ledelsen og til hinanden. Hvor vi kan have følelsen af, at opgaver, anerkendelse, belønninger m.m. bliver fordelt på en retfærdig måde, og hvor vi kan føle os anerkendt og respekteret.

Michael Drastrup

Organisationskonsulent

2243 0044

KONTAKT

Vil du vide mere om social kapital på arbejdspladsen? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Gode relationer og sammenhængskraft

Social kapital handler først og sidst om at skabe relationer på arbejdspladsen, der gør det muligt at samarbejde om at løse virksomhedens kerneopgave. Lykkes det at skabe gode relationer, vil vi opleve en særlig sammenhængskraft, der igen skaber bedre produktivitet og højere kvalitet i ydelsen.

Den sociale kapital er altså den værdi, der skabes mellem os og dem, vi arbejder sammen med. Den, der får os til at føle motivation og engagement.

Spar ikke trivslen væk

Desværre er det en udbredt opfattelse, at tiltag, der kan forbedre den psykiske trivsel, må vente til økonomien bliver bedre. Men pointen er jo netop, at økonomien først for alvor bliver bedre, når arbejdspladsen kan tilbyde rammer, som medarbejderne trives inden for.

NFA, som har forsket i social kapital, har udviklet et spørgeskema, der tager temperaturen på tillid og samarbejde. At den sociale kapital kan måles, lover godt for et mere målrettet arbejde med den psykiske trivsel.