SOCIAL KAPITAL PÅ ARBEJDSPLADSEN

En investering i social kapital kan sætte skub i en positiv og trivselsøgende proces på arbejdspladsen. Noget af det allermest grund­læggende for et godt psykisk arbejdsmiljø er tillid, retfærdighed og evnen til at samarbejde. Tilsammen udgør disse tre dimensioner virksomhedens sociale kapital.

Når den sociale kapital er høj, er medarbejderne mindre tilbøjelige til at blive stressede. Hvis man vil højne den sociale kapital, er det vigtigt at skabe en kultur, hvor vi kan have tillid til ledelsen og til hinanden. Hvor vi kan have følelsen af, at opgaver, anerkendelse, belønninger m.m. bliver fordelt på en retfærdig måde, og hvor vi kan føle os anerkendt og respekteret.

Gode relationer og sammenhængskraft

Social kapital handler først og sidst om at skabe relationer på arbejdspladsen, der gør det muligt at samarbejde om at løse virksomhedens kerneopgave. Lykkes det at skabe gode relationer, vil vi opleve en særlig sammenhængskraft, der igen skaber bedre produktivitet og højere kvalitet i ydelsen.

Den sociale kapital er altså den værdi, der skabes mellem os og dem, vi arbejder sammen med. Den, der får os til at føle motivation og engagement.

Social kapital bør ikke spares væk

Desværre er det en udbredt opfattelse, at tiltag, der kan forbedre den psykiske trivsel, må vente til økonomien bliver bedre. Men pointen er jo netop, at økonomien først for alvor bliver bedre, når arbejdspladsen kan tilbyde rammer, som medarbejderne trives inden for.

NFA – det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, som har forsket i social kapital, har udviklet et spørgeskema, der tager temperaturen på tillid og samarbejde. At den sociale kapital kan måles, lover godt for et mere målrettet arbejde med den psykiske trivsel.

konsulenter

Mette Lindhardt

Erhvervspsykolog • Vest

Chefkonsulent • Cand.psych. aut.

2134 2074 · ml@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om social kapital på arbejdspladsen? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

SOCIAL KAPITAL GIVER OVERSKUD

Behovet for god ledelse vokser i takt med forandringshastigheden, og som andre danske kommuner har Odsherred de seneste år oplevet effektiviseringer og organisatoriske tilpasninger. Den slags har det med at sætte trivslen under pres, og kommunen har derfor valgt at imødekomme udfordringen med et udviklingsforløb, der både skal styrke den samlede ledelsesindsats, men også skal styrke den personlige lederstil og gøre det nemmere at gå i spidsen for trivsel.

HAR DU ANERKENDT DINE MEDARBEJDERE I DAG?

Forskning viser, at sygefraværet falder, når medarbejdere bliver anerkendt for deres indsats. Men det er ikke altid nemt som leder at leve op til det ansvar, og der er endda mange jobs, hvor der skal handles her og nu, og der derfor ingen leder er til at opleve håndteringen af vanskelige situationer. Ifølge erhvervspsykolog Mette Mikkelsen er det vigtigt at skabe et rum, hvor de ansatte kan fortælle om deres oplevelser, og hvor lederen kan vise sin opbakning og anerkendelse.

RELATIONSLEDELSE I ODSHERRED KOMMUNE

Behovet for god ledelse vokser i takt med forandringshastigheden, og som andre danske kommuner har Odsherred de seneste år oplevet effektiviseringer og organisatoriske tilpasninger. Den slags har det med at sætte trivslen under pres, og kommunen har derfor valgt at imødekomme udfordringen med et udviklingsforløb, der både skal styrke den samlede ledelsesindsats, men også skal styrke den personlige lederstil og gøre det nemmere at gå i spidsen for trivsel.

Share This