Udvikling af lederteamet

Opgaven i ethvert lederteam er at sikre, at den fælles opgaveløsning understøtter organisationens overordnede plan. Det kræver smidighed og samarbejde mellem afdelinger, og en forudsætning er derfor et godt samspil i lederteamet. Lederteamet skal tilsammen have et klart situationsbillede af organisationens tilstand for at kunne lede med-arbejderne i den retning, organisationen ønsker.

Ledelse er en kompliceret opgave, der kræver refleksion over nuværende fælles praksis, fremtidige udfordringer, trivsel, innovation m.m. I en travl hverdag, hvor drift optager al tid, bliver den refleksion ofte tilsidesat.

I forløbet Udvikling af lederteamet guider vi lederteamet i en erkendelsesrejse, der har til formål at give en nuanceret indsigt i egne styrker og faldgruber. Teamet får ny viden om strukturer i fremtidens organisationer og lærer at arbejde med gruppedynamiske strukturer.

Personlig lederstil

Ethvert lederteam er forskelligt, og i udviklingen af teamet bliver rollerne tydelige. Derfor bruger vi erhvervspsykologiske refleksionsmetoder som basis for at udvikle hver enkelt leder som individ og i teamet. Det gør vi bl.a. ved hjælp af individuelle personlighedstest, coaching og fælles supervision om aktuelle emner.

På den måde manifesterer hver enkelt leders styrker og personlige lederstil sig, samtidig med at lederen får en øget bevidsthed om, hvordan han eller hun kan lede sit eget team bedst muligt midt i hverdagens mangfoldige udfordringer.

Udvikling af lederteamet

konsulenter

Stine Moesmand

Organisationspsykolog • Øst

Chefkonsulent • Cand.psych. aut.

3157 4854 · sm@amcentret.dk

KONTAKT

Er du interesseret i, hvordan vi kan udvikle dit lederteam? Kontakt os, og hør mere.

> HENT PRODUKTBLAD

Nyudnævnt leder

Du er på markant omstillingsarbejde, når du er nyudnævnt eller relativt ny leder. At bevæge sig ind på nutidens omskiftelige og uforudsigelige ledelsesarena kræver både indsigt i grundlæggende ledelsesfaglig viden samt øget personlig indsigt. Nyudnævnt leder tager udgangspunkt i din hverdagspraksis for at sikre, at du får et nærværende og relevant ledelsescoachingforløb. Vi understøtter praksissen med grundlæggende ledelsesfaglig viden og metodiker, der nuancerer din oplevede praksis og konkrete ledelsesudfordringer.

Den erfarne leder

Som erfaren leder har du allerede styr på de grundlæggende ledelsesteorier og har konkret ledelseserfaring fra forskellige lederstillinger. Brug coachingforløbet til at opkvalificere din viden, så du fortsat kan agere stærkt og handlekraftigt som leder. Coachingforløbet kan ses som en form for ledelsesrum, hvor du kan gå på opdagelse i din egen ledelsespraksis. Vi hjælper dig med at positionere dig som en leder, der evner at reflektere over sin egen ledelsespraksis med det formål at kunne skabe nye handlemuligheder.

Anvendt erhvervspsykologi for ledere

Mange ledere kan have svært ved at forudsige og forstå de dynamikker, der udspiller sig i deres afdeling eller team, og de bliver overrumplet, når medarbejderne møder deres beslutninger med modstand. Anvendt erhvervspsykologi er et lederforløb til dig, der gerne vil blive bedre til at forstå og håndtere dynamikkerne, så du i højere grad lykkes med din ledelse.
Share This