Udvikling af lederteamet

Opgaven i ethvert lederteam er at sikre, at den fælles opgaveløsning understøtter organisationens overordnede plan. Det kræver smidighed og samarbejde mellem afdelinger, og en forudsætning er derfor et godt samspil i lederteamet. Lederteamet skal tilsammen have et klart situationsbillede af organisationens tilstand for at kunne lede med-arbejderne i den retning, organisationen ønsker.

Ledelse er en kompliceret opgave, der kræver refleksion over nuværende fælles praksis, fremtidige udfordringer, trivsel, innovation m.m. I en travl hverdag, hvor drift optager al tid, bliver den refleksion ofte tilsidesat.

I forløbet Udvikling af lederteamet guider vi lederteamet i en erkendelsesrejse, der har til formål at give en nuanceret indsigt i egne styrker og faldgruber. Teamet får ny viden om strukturer i fremtidens organisationer og lærer at arbejde med gruppedynamiske strukturer.

Personlig lederstil

Ethvert lederteam er forskelligt, og i udviklingen af teamet bliver rollerne tydelige. Derfor bruger vi erhvervspsykologiske refleksionsmetoder som basis for at udvikle hver enkelt leder som individ og i teamet. Det gør vi bl.a. ved hjælp af individuelle personlighedstest, coaching og fælles supervision om aktuelle emner.

På den måde manifesterer hver enkelt leders styrker og personlige lederstil sig, samtidig med at lederen får en øget bevidsthed om, hvordan han eller hun kan lede sit eget team bedst muligt midt i hverdagens mangfoldige udfordringer.

Udvikling af lederteamet

konsulenter

Stine Moesmand

Organisationspsykolog • Øst

Chefkonsulent • Cand.psych. aut.

3157 4854 · sm@humanhouse.com

KONTAKT

Er du interesseret i, hvordan vi kan udvikle dit lederteam? Kontakt os, og hør mere.

> HENT PRODUKTBLAD

Gode råd til lederen om krisehåndtering

Det har været og er fortsat en turbulent tid at lede i. Virkeligheden har stort set hver dag set anderledes ud fra dagen forinden. og det har påvirket os både på et strategisk og et emotionelt niveau. Det er derfor særlig relevant at fokusere på, hvordan du som leder holder trit med arbejdsopgaven, det store ansvar, der hviler på dig i forhold til dine medarbejdere, men også med dit eget personlige velbefindende og dit mentale overskud. Læs med her, hvor du får fem gode råd til lederens krisehåndtering.

Kortlægning af lederens psykiske arbejdsmiljø

Mange ledere har en position, hvor de indgår i flere forskellige sammenhænge og dermed også har et utal af tråde ud i resten af organisationen, foruden den rolle de naturligvis har som ledere af deres egne medarbejdere. Desværre viser det sig, at ledernes trivsel og arbejdsmiljø er ikke altid fyldestgørende dækket af arbejdspladsernes generelle arbejde med arbejdspladsvurderinger (APV) eller trivselsmålinger, selvom lederes trivsel og arbejdsglæde har afgørende betydning for hele arbejdspladsen. Derfor har vi i Human House Ledelse og Arbejdsmiljø anvendt vores praksis erfaringer til at udvikle en spørgeramme samt et dialogværktøj, der specifikt undersøger lederens arbejdsmiljø og trivsel.

Nyudnævnt leder

Du er på markant omstillingsarbejde, når du er nyudnævnt eller relativt ny leder. At bevæge sig ind på nutidens omskiftelige og uforudsigelige ledelsesarena kræver både indsigt i grundlæggende ledelsesfaglig viden samt øget personlig indsigt. Nyudnævnt leder tager udgangspunkt i din hverdagspraksis for at sikre, at du får et nærværende og relevant ledelsescoachingforløb. Vi understøtter praksissen med grundlæggende ledelsesfaglig viden og metodiker, der nuancerer din oplevede praksis og konkrete ledelsesudfordringer.

Share This