PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Et godt psykisk arbejdsmiljø er den olie, der får virksomhedens medarbejdere til at fungere som ét samlet hold, der arbejder sammen om at give kunden den bedste service.

Når vi i ArbejdsmiljøCentret rådgiver om psykisk arbejdsmiljø, bevæger vi os på tre forskellige niveauer: individet, gruppen og ledelsen. Alt efter den konkrete udfordring har vi fokus på et eller flere af niveauerne og inddrager de relevante værktøjer.

Den enkelte medarbejder – individet

Det er meget værdifuldt for enhver medarbejder at have indsigt i sin egen personlighed og at vide, hvilket bidrag man tilføjer fællesskabet – men det er en viden, der er svær at opnå. Hvordan får du det bedste ud af dig selv? Hvordan beskytter du dig mod psykisk nedslidning? Hvordan opfatter andre dig, og hvordan undgår du uhensigtsmæssig kommunikation i pressede situationer, der kan påvirke samarbejdet på arbejdspladsen og i privaten?

Mange oplever, at en personlighedstest, personlige samtaleforløb eller coaching hos os hjælper dem til at opnå en bedre forståelse af deres egen personlighed, og hvordan de bedst interagerer med andre. Vi tilbyder også rådgivning om stress og mobning på individniveau og psykisk krisehjælp efter voldsomme oplevelser, både til den, der er direkte berørt, og til kolleger og ledere.

Gruppen – teamet – holdet

Virksomhedens succes afhænger i høj grad af, at alle medarbejdere fungerer sammen. Men vi er ikke ens, og det psykiske arbejdsmiljø i medarbejdergruppen kan godt køre skævt, selvom vi hver for sig er arbejdsomme og pålidelige medarbejdere,

Det, som nogen opfatter som meget vigtigt, kan andre glemme fuldstændigt, og den kække bemærkning sagt i ”al venskabelighed” kan af nogle opleves som mobning eller sexchikane.

Arbejdet med teamudvikling og trivsel øger den gensidige forståelse, holdets motivation og ikke mindst den interne tillid, hvilket skærper effektiviteten, Men arbejdets karakter afhænger fuldstændig af udgangspunktet; fungerer samarbejdet f.eks. kritisk dårligt, er det nødvendigt at starte med konflikthåndtering, Det nytter ganske enkelt ikke at tale om teamudvikling og trivsel, hvis der er dybe konflikter i gruppen.

Ledelse

Når det kommer til kultur og adfærd på arbejdspladsen, er det vigtigt, at ledelsen går forrest. En leder har ikke bare ledelsesretten, men også ledelsespligten, og derfor er det vigtigt, at ord og handler stemmer overens. Det er især vigtigt at være opmærksom på, at det vi ikke gør, og det, vi ikke siger, bliver set, hørt og fortolket lige så meget som vores aktive handlinger gør.

Gode ledelseskompetencer er langt fra altid medført, og for at opnå et succesrigt udbytte, skal lederen både mestre forståelse af den enkelte medarbejder, gruppens relationer, sin egen personlighed og positiv påvirkning af gruppens adfærd og kultur.

Vil du vide mere om psykisk arbejdsmiljø?

Herunder kan du læse meget mere om de ydelser, vi tilbyder inden for psykisk arbejdsmiljø. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Pauser som en vej til mere trivsel og effektivitet

Forskning peger på, at vi som mennesker ikke kan koncentrere os mere end 20-40 minutter ad gangen. Hvis vi alligevel fortsætter arbejdet uden pusterum, øger vi risikoen for at lave fejl, sænke effektiviteten og brænde ud. Derfor er det ifølge erhvervspsykolog Gitte Falsig vigtigt, at vi får holdt pauser regelmæssigt, og at pauserne samtidig er kvalitativt gode pauser, der giver os ny energi.

Hvorfor er min stress ikke gået væk i sommerferien?

Lyder det bekendt? Arbejdsopgaverne hobede sig op i foråret, og mens din hukommelse og koncentrationsevne blev gradvist ringere, længtes du efter juli måned, hvor en lang og velfortjent sommerferie ville eliminere alle dine stresssymptomer. Men det gjorde den ikke, og da du startede på arbejde igen, var du tilbage, nøjagtig hvor du slap. Erhvervspsykolog Mette Mikkelsen forklarer, hvorfor stress ikke forsvinder i løbet af en sommerferie.

AKON bliver en del af Danmarks største arbejdsmiljørådgiver

AKON er fremover en del af ArbejdsmiljøCentret og dermed en del af Danmarks største autoriserede arbejdsmiljørådgivervirksomhed. En rådgiver, der på tre år er vækstet fra 25 til nu 70 ansatte, og som i samme periode har føjet mere end 1.500 nye offentlige og private virksomheder til kundeporteføljen. AKON og ArbejdsmiljøCentret har begge årtiers erfaring som autoriserede arbejdsmiljørådgivere inden for alle fagområder. Sammen tilbyder vi vores kunder lokal rådgivning og samtidig giver vi adgang til det største hold af specialister i Danmark.
Share This