FUNKTIONEL HJERNETRÆNING

Vores hjerne er plastisk, hvilket betyder, at den kan udvikle sig hele livet, og det gør den især, når vi træner den. I funktionel hjernetræning laver vi øvelser, som på sigt får hjernen til at danne nye nerveceller og/eller synapser. Det har ikke kun betydning for vores relationer til kollegerne og evnen til at samarbejde med dem, men betyder også, at vi får en mere fleksibel hjerne med et større netværk af stier, som vi kan bevæge os ad, når vi skal løse udfordringer i arbejdet.

Formålet med øvelserne er at overloade hjernen og dermed tvinge dig til at være nærværende og holde fokus på opgaven, for at du kan løse den. Sværhedsgraden udvikler sig progressivt, så hjernen kontinuerligt bliver udfordret på hukommelse, koordination, motorik og balance.

Øvelserne, der altid foregår i grupper, udfordrer og træner arbejdshukommelsen, som har betydning for din generelle læring. Du træner også din opmærksomhed og lærer at fastholde fokus og nærvær. Det kan f.eks. have betydning for din evne til ikke at blive forstyrret, når kollegerne småsnakker på kontoret, eller om du er i stand til at være nærværende
og produktiv gennem et helt møde.

Brain breaks og bedre samarbejde

Vi ser også rigtig gode resultater af at bruge funktionel hjernetræning til at få medarbejderne til at arbejde bedre sammen. Ved at arbejde med øvelserne i et team bliver deltagerne bevidste om deres egen, andres og teamets adfærd i en samarbejdssituation. For at kunne løse opgaven er man tvunget til at reflektere over sin egen rolle og reaktioner, og rigtig mange tager bevidst eller ubevidst disse erfaringer med ind i fremtidige arbejdssituationer.

Fordi øvelserne overloader hjernen, kan funktionel hjernetræning også bruges som en brain break – en pause fra arbejdet. Hvis du skal løse opgaven, kræver det din fulde opmærksomhed, og du får derfor tankerne fuldstændig væk fra arbejdet, alt imens du har det sjovt og griner med dine kolleger.

Et forløb i funktionel hjernetræning foregår som regel over 12 uger, hvor vi arbejder med træningen en time om ugen. Afhængig af formålet kan træningen dog tilpasses, så den passer til virksomheden og medarbejdernes hverdag.

konsulenter

Rikke Cederqvist Boisen

Projektleder sundhed • Øst/Vest

Kommunikation og stemmetræning

9340 2200 · ribo@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om, hvordan du kan bruge funktionel hjernetræning til at optimere arbejdet?

> HENT PRODUKTBLAD

HVAD KAN DU BRUGE FUNKTIONEL HJERNETRÆNING TIL?

  • Fastholde fokus
  • Brain break
  • Bedre arbejdshukommelse
  • Bedre samarbejde
  • Bevidsthed om egen adfærd i samarbejdssituationer

Får du søvn nok?

De fleste voksne mennesker har brug for at sove et sted mellem 6 og 9 timer i døgnet. Men det er langt fra alle, der får den søvn, de har brug for. Faktisk angiver 2/3 af danskerne, at de er generet af træthed, og cirka 40 procent lider ligefrem af søvnproblemer. Og det går ud over vores produktivitet, helbred og stressniveau, fortæller cand.scient. Rikke Cederqvist Boisen, der angiver øget arbejde som en af årsagerne til den ringere søvnkvalitet. Nok føler vi os mere effektive, når vi får svaret på et par mails inden sengetid, men det grænseløse arbejde kan have store konsekvenser, hvis det går ud over vores søvn.

Funktionel hjernetræning i storrumskontoret | ArbejdsmiljøNET 2019

Neurovidenskaben gør store fremskridt, og vores viden og forståelse for, hvordan hjernen fungerer og reagerer på stimuli, udvikler sig hele tiden. Med den nye viden får vi også en bedre forståelse for, hvordan vi mentalt reagerer på det miljø, vi arbejder i. Et rigtig godt redskab til at øge sin koncentrationsevne og fastholde opmærksomhed på arbejdsopgaven er funktionel hjernetræning. Funktionel hjernetræning er en række øvelser, der udfordrer hjernen kognitivt og motorisk, og som kan få den til at danne nye forbindelser.

TEAMUDVIKLING

Medarbejdere i et godt team arbejder dynamisk og skaber synergi, så de får bedre resultater sammen end hver for sig. Det stiller store krav til lederen at få medarbejderne til at fungere optimalt sammen, og når to eller flere organisationer lægges sammen, er det en endnu større udfordring. Vi hjælper ledere med at udvikle teams i hele organisationer, små og store afdelinger og projektgrupper. Vores erfarne organisationspsykologer arbejder med forskellige former for teamudvikling.

Share This