FYSISK OG PSYKISK VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

Op mod hver tredje voldshændelse sker på arbejdspladsen, og det er typisk ansatte i serviceerhverv og offentlige erhverv, som overfaldes af kunder eller klienter.

Fysisk og psykisk vold på arbejdspladsen skal tages seriøst. Det er ledelsens ansvar at forebygge volden og ruste medarbejderne til at håndtere konfliktsituationer. Hvis arbejdspladsen ikke griber ind, er det en dobbelt krænkelse af medarbejderen.

Reaktionerne på vold kan være chokerende og smertelige for den enkelte, og i værste fald betyder det sygefravær, jobskifte eller ufrivillig ledighed og pensionering. Men med støtte fra ledelse og kolleger kan medarbejderen komme igennem krisen. Ofte kan der være behov for et forløb med individuelle samtaler efter en voldshændelse.

Forebyg fysisk og psykisk vold på arbejdspladsen

AMC er en vigtig samarbejdspartner i dette arbejde. Vi hjælper arbejdspladser, der har voldsproblematikken inde på livet, med at skabe forebyggende foranstaltninger og tydelige retningslinier, så volden og følgerne af den reduceres.

Mette Lindhardt

Erhvervspsykolog

2134 2074 · ml@amcentret.dk

Lotte Staack

Erhvervspsykolog

5213 7516 · ls@amcentret.dk

KONTAKT

Vil du vide mere om fysisk og psykisk vold på arbejdspladsen? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

·

·

Sproget er afgørende i forandringsprocesser

Ord har meget stor magt. Derfor er det afgørende, at organisationer i forandringer har fokus på, hvilket sprog der bruges til at rammesætte de nye omstændigheder. Erhvervspsykolog i ArbejdsmiljøCentret Mette Mikkelsen fortæller her om fordelene ved at fokusere på succeser og det, vi gerne vil nå frem til, frem for at hænge fast i det, der ikke fungerer. På den måde kan man skabe en omgangsform, der understøtter frem for underminerer respekten for hinanden.

Forebyggelsesprojekt i ældreplejen

Det kan være hård kost at arbejde inden for hjemmeplejen, og når borgere opfører sig ubehageligt eller ligefrem voldeligt, kan det føles urimeligt krævende. For de ansatte på hhv. Bakkegården og Kildevang blev struktureret kollegial sparring løsningen på udfordringen. Metoden hjælper i fire trin medarbejderne med at finde nye og mindre ressourcekrævende løsninger, og det har medført øget arbejdsglæde og et fald i sygefraværet.

Konfliktmægling blev en øjenåbner

Beslutningen om at hente en ekstern organisationskonsulent ind som konfliktmægler viste sig at blive en øjenåbner for både de konfliktramte medarbejdere og produktionschefen i afdelingen. En APV afslørede konflikten, der havde stået på i flere år, og som berørte adskillige medarbejdere. Med individuelle samtaler og plenummøder fik AMCs konsulent åbnet op om samarbejdsproblemerne, og i dag er trivslen blevet et fast punkt på dagsordenen til alle informationsmøder.