FYSISK OG PSYKISK VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

Op mod hver tredje voldshændelse sker på arbejdspladsen, og det er typisk ansatte i serviceerhverv og offentlige erhverv, som overfaldes af kunder eller klienter.

Fysisk og psykisk vold på arbejdspladsen skal tages seriøst. Det er ledelsens ansvar at forebygge volden og ruste medarbejderne til at håndtere konfliktsituationer. Hvis arbejdspladsen ikke griber ind, er det en dobbelt krænkelse af medarbejderen.

Lotte Staack

Erhvervspsykolog

5213 7516

KONTAKT

Vil du vide mere om fysisk og psykisk vold på arbejdspladsen? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Reaktionerne på vold kan være chokerende og smertelige for den enkelte, og i værste fald betyder det sygefravær, jobskifte eller ufrivillig ledighed og pensionering. Men med støtte fra ledelse og kolleger kan medarbejderen komme igennem krisen.

AMC er en vigtig samarbejdspartner i dette arbejde. Vi hjælper arbejdspladser, der har voldsproblematikken inde på livet, med at skabe forebyggende foranstaltninger og tydelige retningslinier, så volden og følgerne af den reduceres.