INDIVIDUELLE SAMTALEFORLØB

Forskning viser, at det koster op mod 1 mio. kr. for virksomheden, når en medarbejder er langtidssygemeldt. Vender medarbejderen ikke tilbage, koster det yderligere 225.000 kroner. Derfor kan det altid betale sig at sætte ind med individuelle samtaleforløb, når stress, konflikter eller andre former for mistrivsel indtager hverdagen.

Omkostningerne dækker bl.a. over løn, nedsat produktivitet og ekstra belastning på de øvrige medarbejdere. Er der tale om en leder i 50.000 kroners-lønklassen, er omkostningerne helt op mod 4 mio. kr.

I ArbejdsmiljøCentret sætter vi ind med individuelle samtaleforløb til medarbejdere og ledere, der kan afhjælpe problemstillingerne. Jo før vi sætter ind, jo hurtigere kan medarbejderen komme tilbage på arbejdspladsen – eller måske helt undgå at blive sygemeldt.

Følg det individuelle samtalefoløb

Samtaleforløbet består som udgangspunkt af fem samtaler med en psykolog. Efter en indledende dialog med den nærmeste leder bruger vi første samtale på at kortlægge problemet og planlægge forløbet. I de efterfølgende fire samtaler gennemarbejder vi problemstillingen og udvikler nye handlingsmønstre og copingstrategier.

Vi hjælper bl.a. ved:

  • Stress
  • Traumatiske hændelser
  • Vold og trusler
  • Mobning
  • Mistrivsel
  • Afskedigelser
  • Private problemstillinger
  • Forandringer/omorganisering
  • Samarbejdsproblemer

Tæt samarbejde med virksomheden

I AMC arbejder vi tæt sammen med både leder og medarbejder. Det betyder, at du som leder kan følge forløbet gennem overordnede tilbagemeldinger, eventuelle trepartsmøder og sparring i forhold til at støtte og lede medarbejderen fremover. Som leder modtager du også en tilbagemelding 1-2 gange om året, der afklarer tendenser og bevægelser blandt dine medarbejdere.

Alle samtaleforløb varetages af ArbejdsmiljøCentrets erhvervspsykologer, der har tavshedspligt og er underlagt Dansk Psykologforenings etiske retningslinjer.

Mette Mikkelsen

Erhvervspsykolog

3065 5485 · mem@amcentret.dk

Kristina Kragelund

Erhvervspsykolog

2611 7541 · kk@amcentret.dk

KONTAKT

Vil du vide mere om personlige samtaler? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Hos os er du garanteret en tid inden syv hverdage.

·

Sproget er afgørende i forandringsprocesser

Ord har meget stor magt. Derfor er det afgørende, at organisationer i forandringer har fokus på, hvilket sprog der bruges til at rammesætte de nye omstændigheder. Erhvervspsykolog i ArbejdsmiljøCentret Mette Mikkelsen fortæller her om fordelene ved at fokusere på succeser og det, vi gerne vil nå frem til, frem for at hænge fast i det, der ikke fungerer. På den måde kan man skabe en omgangsform, der understøtter frem for underminerer respekten for hinanden.

Forebyggelsesprojekt i ældreplejen

Ord har meget stor magt. Derfor er det afgørende, at organisationer i forandringer har fokus på, hvilket sprog der bruges til at rammesætte de nye omstændigheder. Erhvervspsykolog i ArbejdsmiljøCentret Mette Mikkelsen fortæller her om fordelene ved at fokusere på succeser og det, vi gerne vil nå frem til, frem for at hænge fast i det, der ikke fungerer. På den måde kan man skabe en omgangsform, der understøtter frem for underminerer respekten for hinanden.

Konfliktmægling blev en øjenåbner

Beslutningen om at hente en ekstern organisationskonsulent ind som konfliktmægler viste sig at blive en øjenåbner for både de konfliktramte medarbejdere og produktionschefen i afdelingen. En APV afslørede konflikten, der havde stået på i flere år, og som berørte adskillige medarbejdere. Med individuelle samtaler og plenummøder fik AMCs konsulent åbnet op om samarbejdsproblemerne, og i dag er trivslen blevet et fast punkt på dagsordenen til alle informationsmøder.