INDIVIDUELLE SAMTALEFORLØB

Forskning viser, at det koster virksomheden rigtig dyrt, når en medarbejder er langtidssygemeldt. Omkostningerne dækker bl.a. over løn, nedsat produktivitet og ekstra belastning af de øvrige medarbejdere. Derfor kan det altid betale sig at sætte ind med individuelle samtaleforløb hos en psykolog, når stress, konflikter eller andre former for mistrivsel indtager arbejdspladsen.

I ArbejdsmiljøCentret tilbyder vi psykologsamtaler, der kan afklare og afhjælpe mistrivsel, som har negativ indflydelse på arbejdet. Vores erfaring siger, at en tidlig indsats kan forebygge en eventuel sygemelding.

Den fælles indsats er afgørende

Fordi den fælles indsats er afgørende, tilstræber vi et tæt samarbejde mellem leder og medarbejder. Derfor kan det individuelle samtaleforløb også inkludere trepartssamtaler og sparring til nærmeste leder.

Som abonnent hos ArbejdsmiljøCentret er det desuden muligt at få årlige overblik over gentagne temaer og bagvedliggende årsager til de afholdte samtaleforløb.

Vi hjælper bl.a. med psykologsamtaler ved:

  • Stress
  • Traumatiske hændelser
  • Vold og trusler
  • Mobning
  • Mistrivsel
  • Afskedigelser
  • Private problemstillinger
  • Forandringer/omorganisering
  • Samarbejdsproblemer

Samtaleforløbet

Samtalerummet er fortroligt og består som udgangspunkt af op til fem samtaler. Efter en indledende dialog med den nærmeste leder bruges første samtale med medarbejderen til at afdække og udforske udfordringerne. I de efterfølgende samtaler arbejder medarbejderen og psykologen i dybden med henblik på at udvikle nye handlemønstre og copingstrategier.

Alle samtaleforløb varetages af ArbejdsmiljøCentrets erhvervspsykologer, der har tavshedspligt og er underlagt Dansk Psykologforenings etiske retningslinjer.

konsulenter

Kristina Kragelund

Erhvervspsykolog • Vest

Seniorkonsulent • Cand.psych. aut.

2611 7541 · kk@humanhouse.com
konsulenter

Mette Mikkelsen

Erhvervspsykolog • Vest

Seniorkonsulent • Cand.psych. aut.

3065 5485 · mem@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om personlige samtaler? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Hos os er du garanteret en tid inden syv hverdage.

Samtaleforløb som vejen tilbage fra en sygemelding

Erhvervspsykolog Mette Mikkelsen er slet ikke i tvivl om fordelene ved at starte et samtaleforløb med medarbejdere, der enten er sygemeldt eller er på nippet til at blive det. Ikke alene får det medarbejderen hurtigere tilbage på arbejdspladsen, det forebygger også, at vedkommende bliver ramt igen – eller at andre i organisationen gør.

7 gode råd: Kan du spotte stress hos en kollega?

Når man er ramt af stress, kan det virke umuligt at finde vej ud af den tilstand, man er havnet i. Uanset om stressen skyldes forhold på arbejdet eller i privaten, vil det påvirke vores præstation og sende os ind i en nedadgående spiral. Du har sikkert hørt om de kropslige symptomer masser af gange, men når du skal spotte stress hos dine kolleger, er det i højere grad en ændret adfærd, der afslører, om hverdagen begynder at slå revner. Her får du syv forhold, hvor ændret adfærd kan være tegn på stress.

TEMADAG OM TRIVSEL I SKANDERBORG KOMMUNE

Arbejdsmiljøuddannelsens suppleringskurser kan skrues sammen på mange måder. I Skanderborg Kommune har man siden 2009 valgt at tilbyde alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen en årlig temadag. Denne gang var der 137 repræsentanter og ledere, der takkede ja til et kompetenceløft.

Share This