KONFLIKTHÅNDTERING

Uenigheder kan sagtens være konstruktive, men det kan være svært at få øje på, når uenigheden er blevet til konflikt. Ikke desto mindre rummer enhver konflikt kimen til udvikling og nye måder at gøre tingene på. At nå til den erkendelse kræver et åbent sind og viljen til at ville.

Som regel skal man bare have lidt hjælp. Når vi som erhvervspsykologer eller organisations­konsulenter indgår i en mediations- eller konfliktløsnings­proces, giver vi de stridende parter mulighed for at give hver deres version af det, der opleves som problematisk. Målet er, at alle skal føle sig hørt og forstået – det er forudsætningen for at kunne tage næste skridt, som er at erkende, at der er andre måder at anskue tingene på.

Mette Lindhardt

Erhvervspsykolog

2134 2074

KONTAKT

Vil du vide mere om konflikthåndtering? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Individuelle mål og opfølgning

Skal en konflikt løses tilfredsstillende, er alle parter nødt til at have et fremadrettet fokus og spørge sig selv: Hvad kan JEG gøre for at bidrage til en løsning af vores problem? Der skal opstilles individuelle mål for, hvor processen skal bevæge sig hen. Når der efter et stykke tid følges op på målene, viser det sig, om parterne føler, der er basis for en forbedret relation.

Viljen til at løse konflikter er afgørende

Løsningen er kun tilfredsstillende, hvis alle parters behov og interesser i et eller andet omfang er tilgodeset. Processen kan være kort eller lang afhængig af konflikten og parternes vilje til at løse problemerne. Konflikter på arbejdspladsen kan næsten altid løses gennem effektiv konflikthåndtering og konfliktløsning.