KONFLIKTHÅNDTERING

Uenigheder kan sagtens være konstruktive, men det kan være svært at få øje på, når uenigheden er blevet til konflikt. Ikke desto mindre rummer enhver konflikt kimen til udvikling og nye måder at gøre tingene på. At nå til den erkendelse kræver et åbent sind og viljen til at ville.

Som regel skal man bare have lidt hjælp. Når vi indgår i en mediations- eller konfliktløsnings­proces, giver vi de stridende parter mulighed for at give hver deres version af det problematiske. Målet er, at alle skal føle sig hørt og forstået. Det er forudsætningen for at kunne tage næste skridt, som er at erkende, at der er andre måder at anskue tingene på.

Individuelle mål og opfølgning

Skal en konflikt løses tilfredsstillende, er alle parter nødt til at have et fremadrettet fokus og spørge sig selv: Hvad kan JEG gøre for at bidrage til en løsning af vores problem? Der skal opstilles individuelle mål for, hvor processen skal bevæge sig hen. Vi følger op på målene og vurderer, om parterne føler, der er basis for en forbedret relation.

Viljen til at løse konflikter er afgørende

Løsningen er kun tilfredsstillende, hvis alle parters behov og interesser i et eller andet omfang er tilgodeset. Processen kan være kort eller lang afhængig af konflikten og parternes vilje til at løse problemerne. Konflikter på arbejdspladsen kan næsten altid løses gennem effektiv konflikthåndtering og konfliktløsning.

Anne Lehnschau

Erhvervspsykolog

6163 2181 · ale@amcentret.dk

Mette Lindhardt

Erhvervspsykolog

2134 2074 · ml@amcentret.dk

KONTAKT

Vil du vide mere om konflikthåndtering? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

·

·

Sproget er afgørende i forandringsprocesser

Ord har meget stor magt. Derfor er det afgørende, at organisationer i forandringer har fokus på, hvilket sprog der bruges til at rammesætte de nye omstændigheder. Erhvervspsykolog i ArbejdsmiljøCentret Mette Mikkelsen fortæller her om fordelene ved at fokusere på succeser og det, vi gerne vil nå frem til, frem for at hænge fast i det, der ikke fungerer. På den måde kan man skabe en omgangsform, der understøtter frem for underminerer respekten for hinanden.

Forebyggelsesprojekt i ældreplejen

Det kan være hård kost at arbejde inden for hjemmeplejen, og når borgere opfører sig ubehageligt eller ligefrem voldeligt, kan det føles urimeligt krævende. For de ansatte på hhv. Bakkegården og Kildevang blev struktureret kollegial sparring løsningen på udfordringen. Metoden hjælper i fire trin medarbejderne med at finde nye og mindre ressourcekrævende løsninger, og det har medført øget arbejdsglæde og et fald i sygefraværet.

Konfliktmægling blev en øjenåbner

Beslutningen om at hente en ekstern organisationskonsulent ind som konfliktmægler viste sig at blive en øjenåbner for både de konfliktramte medarbejdere og produktionschefen i afdelingen. En APV afslørede konflikten, der havde stået på i flere år, og som berørte adskillige medarbejdere. Med individuelle samtaler og plenummøder fik AMCs konsulent åbnet op om samarbejdsproblemerne, og i dag er trivslen blevet et fast punkt på dagsordenen til alle informationsmøder.