KONFLIKTHÅNDTERING

Konflikter på arbejdspladsen er altid en hæmsko for kerneopgaven. Vi bliver mindre effektive, laver flere fejl, og medarbejder-gennemstrømningen øges. Derfor betaler det sig altid at løse eksisterende konflikter – og især at forebygge dem. Virksomheder, der formår at håndtere faglige uenigheder på en konstruktiv måde, klarer sig generelt bedre i forhold til kvalitet, resultat og trivsel.

Som erhvervspsykologer arbejder vi altid med arbejdspladsen som helhed og har derfor både fokus på organisation, ledelse, gruppe og individ. Vi hjælper med at håndtere opståede konflikter bedst muligt og understøtter etableringen af en forebyggende feedback-kultur, hvor faglige uenigheder ikke udvikler sig til konflikter.

Kom konflikterne i forkøbet

Det første skridt mod etableringen af en sund feedback-kultur er at drøfte, hvad det er for et samarbejde, der bør være omkring den fælles opgave. Hvordan kommunikerer og koordinerer vi? Hvordan efterspørger og giver vi hinanden brugbar og rettidig feedback, der sikrer en effektiv og optimal opgaveløsning?

Sammen skaber vi en kultur, der er i stand til at håndtere faglige uenigheder konstruktivt, så retfærdighed, tillid og kreativitet har frit spil.

Hvis konflikterne allerede findes

Konflikter kan opstå i alle typer virksomheder, og hvis der ikke bliver taget hånd om dem, kan det få omfattende konsekvenser for virksomheden. Vi træder ind som mæglere og hjælper med at håndtere konflikter mellem to eller flere medarbejdere, mellem afdelinger eller mellem leder og medarbejder. Vi hjælper de implicerede med at lægge fortidens uoverensstemmelser til side og fremadrettet bruge energien konstruktivt.

Vi kan også hjælpe lederen med konkrete værktøjer til, hvordan han eller hun håndterer uoverensstemmelser blandt medarbejdergruppen i fremtiden, så de ikke udvikler sig til konflikter.  I ArbejdsmiljøCentret arbejder vi både med offentlige og private virksomheder, og vi udvikler løsninger, der passer til den enkelte organisation. Når først konflikter har udviklet sig, kan det være svært at løse internt.

konsulenter

Mette Lindhardt

Erhvervspsykolog • Vest

Seniorkonsulent • Cand.psych. aut.

2134 2074 · ml@amcentret.dk
konsulenter

Stine Moesmand

Organisationspsykolog • Øst

Chefkonsulent • Cand.psych. aut.

3157 4854 · sm@amcentret.dk

KONTAKT

Vil du vide mere om konflikthåndtering? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

> HENT PRODUKTBLAD

Kan konflikter på arbejdspladsen sættes på pause i krisetider?

En krise som den, vi oplever i øjeblikket, kan have stor indflydelse på konflikter på arbejdspladsen, for de nye arbejdsvilkår kan bidrage til ændringer på både godt og ondt. Erhvervspsykolog Mette Lindhardt argumenterer for, at den nylige nedlukning af landet gjorde det vanskeligt at håndtere konflikter mellem medarbejdere, medmindre arbejdspladsen lykkedes med at skabe en tydelig plan og etablere et arbejdsfællesskab. Men alle konflikter forsvinder ikke med en nedlukning – især ikke de svære. Nu hvor vi igen møder ind på vores arbejde, er det tid til at håndtere dem, der har ligget i dvale.

KONFLIKTMÆGLING BLEV EN ØJENÅBNER

Beslutningen om at hente en ekstern organisationskonsulent ind som konfliktmægler viste sig at blive en øjenåbner for både de konfliktramte medarbejdere og produktionschefen i afdelingen. En APV afslørede konflikten, der havde stået på i flere år, og som berørte adskillige medarbejdere. Med individuelle samtaler og plenummøder fik AMCs konsulent åbnet op om samarbejdsproblemerne, og i dag er trivslen blevet et fast punkt på dagsordenen til alle informationsmøder.

KURSUS: KONFLIKTER PÅ ARBEJDSPLADSEN

Kursets formål er at styrke din viden om konflikter, konfliktforebyggelse og konflikthåndtering på arbejdspladsen samt at give dig nogle konkrete værktøjer, du kan arbejde videre med i egen virksomhed. Kurset består af faglig teori, forskning på området, cases, øvelser samt diskussioner og refleksioner over relevante situationer fra deltagernes egne arbejdspladser.
Share This