KONFLIKTHÅNDTERING

Konflikter på arbejdspladsen er altid en hæmsko for kerneopgaven. Vi bliver mindre effektive, laver flere fejl, og medarbejder-gennemstrømningen øges. Derfor betaler det sig altid at løse eksisterende konflikter – og især at forebygge dem. Virksomheder, der formår at håndtere faglige uenigheder på en konstruktiv måde, klarer sig generelt bedre i forhold til kvalitet, resultat og trivsel.

Som erhvervspsykologer arbejder vi altid med arbejdspladsen som helhed og har derfor både fokus på organisation, ledelse, gruppe og individ. Vi hjælper med at håndtere opståede konflikter bedst muligt og understøtter etableringen af en forebyggende feedback-kultur, hvor faglige uenigheder ikke udvikler sig til konflikter.

Kom konflikterne i forkøbet

Det første skridt mod etableringen af en sund feedback-kultur er at drøfte, hvad det er for et samarbejde, der bør være omkring den fælles opgave. Hvordan kommunikerer og koordinerer vi? Hvordan efterspørger og giver vi hinanden brugbar og rettidig feedback, der sikrer en effektiv og optimal opgaveløsning?

Sammen skaber vi en kultur, der er i stand til at håndtere faglige uenigheder konstruktivt, så retfærdighed, tillid og kreativitet har frit spil.

Hvis konflikterne allerede findes

Konflikter kan opstå i alle typer virksomheder, og hvis der ikke bliver taget hånd om dem, kan det få omfattende konsekvenser for virksomheden. Vi træder ind som mæglere og hjælper med at håndtere konflikter mellem to eller flere medarbejdere, mellem afdelinger eller mellem leder og medarbejder. Vi hjælper de implicerede med at lægge fortidens uoverensstemmelser til side og fremadrettet bruge energien konstruktivt.

Vi kan også hjælpe lederen med konkrete værktøjer til, hvordan han eller hun håndterer uoverensstemmelser blandt medarbejdergruppen i fremtiden, så de ikke udvikler sig til konflikter.  I ArbejdsmiljøCentret arbejder vi både med offentlige og private virksomheder, og vi udvikler løsninger, der passer til den enkelte organisation. Når først konflikter har udviklet sig, kan det være svært at løse internt.

konsulenter

Anne Lehnschau

Erhvervspsykolog • Øst

Seniorkonsulent • Cand.psych. aut.

6163 2181 · ale@amcentret.dk
konsulenter

Mette Lindhardt

Erhvervspsykolog • Vest

Seniorkonsulent • Cand.psych. aut.

2134 2074 · ml@amcentret.dk

KONTAKT

Vil du vide mere om konflikthåndtering? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

> HENT PRODUKTBLAD

TEMADAG OM TRIVSEL I SKANDERBORG KOMMUNE

Arbejdsmiljøuddannelsens suppleringskurser kan skrues sammen på mange måder. I Skanderborg Kommune har man siden 2009 valgt at tilbyde alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen en årlig temadag. Denne gang var der 137 repræsentanter og ledere, der takkede ja til et kompetenceløft.

MEDIATION – UENIGHED BLIVER TIL MULIGHEDER

Hvad sker der, når du hører ordet konflikt? Sig det højt for dig selv. Det er hårdt og kantet, ikke? Et ord, man faktisk får lidt lyst til at spytte ud igen. Og ordlyden matcher de associationer, de fleste af os får – det er lige før, vi også kan mærke knuden i maven. Fonemmelsen af at være fanget uden mulighed for at komme ud. Men sådan behøver det ikke. . .

KONFLIKTMÆGLING BLEV EN ØJENÅBNER

Beslutningen om at hente en ekstern organisationskonsulent ind som konfliktmægler viste sig at blive en øjenåbner for både de konfliktramte medarbejdere og produktionschefen i afdelingen. En APV afslørede konflikten, der havde stået på i flere år, og som berørte adskillige medarbejdere. Med individuelle samtaler og plenummøder fik AMCs konsulent åbnet op om samarbejdsproblemerne, og i dag er trivslen blevet et fast punkt på dagsordenen til alle informationsmøder.
Share This