MENTAL ROBUSTHED

Fokus på konkurrencedygtighed og effektivitet er nødvendigt i dagens offentlige og private virksomheder. Vi ser dog ofte, at det medfører et stigende arbejdspres, der påvirker trivslen og stressniveauet negativt, hvis ledere og medarbejdere ikke formår at stå imod.

Kært barn har som bekendt mange navne – mental modstandsdygtighed, robusthed eller resiliens beskriver alle et individuelt niveau af robusthed, som alle mennesker besidder i større eller mindre grad. Mental robusthed er et psykologisk begreb og en kraft der bevirker, at vi mennesker bliver bedre i stand til at overkomme belastende og stressfulde udfordringer, såvel på arbejdspladsen som i privatlivet.

​Skab mental robusthed og bæredygtige organisationer

Fra nyere forskning ved vi i dag, at den menneskelige hjerne kan trænes og udvikles på lige fod med resten af vores fysik. Vores særlige programmer og værktøjer til udvikling af mental robusthed, bygger derfor alle på den nyeste viden inden for hjerneforskning og anvendt psykologi – hvorfor vi ved, at de virker!

For at teste programmerne til det yderste, har vi bl.a. undervist ansatte i Politiets Aktionsstyrke og Livvagtsstyrke i brug af værktøjerne, med særdeles positive resultater. Man behøver dog langt fra, at udsætte sig selv for livsfare, for at opleve den positive effekt. De forskellige psykologiske ressourcer kan udvikles og anvendes forebyggende af alle, til stor gavn for individ og arbejdsplads.

Som de første autoriserede arbejdsmiljørådgivere i Danmark tilbyder vi programmer og værktøjer til udvikling af netop mental modstandskraft. Vores forskellige programmer indeholder temaer som:

  • ​Menneskets psykologiske og fysiologiske grundvilkår
  • ​Konstruktiv selvregulering af følelser og tanker
  • ​Anvendelse af karakterstyrker
  • ​Udvikling af gode relationer

I AMC håndterer vi udviklingsforløb på både leder- og medarbejderniveau.

Anja Dahl Pedersen

Erhvervspsykolog

3065 5473 · ad@amcentret.dk

KONTAKT

Vil du vide mere om mental robusthed? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

·

·

·

Sproget er afgørende i forandringsprocesser

Ord har meget stor magt. Derfor er det afgørende, at organisationer i forandringer har fokus på, hvilket sprog der bruges til at rammesætte de nye omstændigheder. Erhvervspsykolog i ArbejdsmiljøCentret Mette Mikkelsen fortæller her om fordelene ved at fokusere på succeser og det, vi gerne vil nå frem til, frem for at hænge fast i det, der ikke fungerer. På den måde kan man skabe en omgangsform, der understøtter frem for underminerer respekten for hinanden.

"Sproget kan underminere respekten"

Det kan være hård kost at arbejde inden for hjemmeplejen, og når borgere opfører sig ubehageligt eller ligefrem voldeligt, kan det føles urimeligt krævende. For de ansatte på hhv. Bakkegården og Kildevang blev struktureret kollegial sparring løsningen på udfordringen. Metoden hjælper i fire trin medarbejderne med at finde nye og mindre ressourcekrævende løsninger, og det har medført øget arbejdsglæde og et fald i sygefraværet.

Konfliktmægling blev en øjenåbner

Beslutningen om at hente en ekstern organisationskonsulent ind som konfliktmægler viste sig at blive en øjenåbner for både de konfliktramte medarbejdere og produktionschefen i afdelingen. En APV afslørede konflikten, der havde stået på i flere år, og som berørte adskillige medarbejdere. Med individuelle samtaler og plenummøder fik AMCs konsulent åbnet op om samarbejdsproblemerne, og i dag er trivslen blevet et fast punkt på dagsordenen til alle informationsmøder.