MOBNING PÅ ARBEJDSPLADSEN

Mobning er en overset og særdeles stressende faktor, der har betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Mobning har konsekvenser for den mobbedes trivsel og påvirker den mobbede både fysisk og psykisk.

Undersøgelser viser, at 2-4 % af den arbejdende befolkning mobbes på arbejdspladsen. Mobning kan opstå på alle arbejdspladser, og det kan ramme alle personer uanset køn, uddannelse og position.

Der er dog overvejende en tendens til, at overordnede mobber medarbejdere i lavere positioner, eller at medarbejdere i samme position mobber hinanden.

Mobning påvirker også de øvrige medarbejdere, som er tilskuere til konflikten. Det er påvist, at mobning kan medføre stress og et øget sygefravær på arbejdspladsen.

Hvad kan vi gøre for dig?

Tag fat i os, hvis du oplever du mobning på arbejdspladsen blandt dine kolleger. Vi skaber overblikket over, hvilke mekanismer der er på spil, og hvilken proces der er nødvendig for at løse problemet.

konsulenter

Anne Lehnschau

Erhvervspsykolog

Seniorkonsulent • Cand.psych. aut.

6163 2181 · ale@amcentret.dk
konsulenter

Mette Lindhardt

Erhvervspsykolog

Seniorkonsulent • Cand.psych. aut.

2134 2074 · ml@amcentret.dk

KONTAKT

Vil du vide mere om mobning på arbejdspladsen? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

TEMADAG OM TRIVSEL I SKANDERBORG KOMMUNE

Arbejdsmiljøuddannelsens suppleringskurser kan skrues sammen på mange måder. I Skanderborg Kommune har man siden 2009 valgt at tilbyde alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen en årlig temadag. Denne gang var der 137 repræsentanter og ledere, der takkede ja til et kompetenceløft.

MEDIATION – UENIGHED BLIVER TIL MULIGHEDER

Hvad sker der, når du hører ordet konflikt? Sig det højt for dig selv. Det er hårdt og kantet, ikke? Et ord, man faktisk får lidt lyst til at spytte ud igen. Og ordlyden matcher de associationer, de fleste af os får – det er lige før, vi også kan mærke knuden i maven. Fonemmelsen af at være fanget uden mulighed for at komme ud. Men sådan behøver det ikke. . .

KONFLIKTMÆGLING BLEV EN ØJENÅBNER

Beslutningen om at hente en ekstern organisationskonsulent ind som konfliktmægler viste sig at blive en øjenåbner for både de konfliktramte medarbejdere og produktionschefen i afdelingen. En APV afslørede konflikten, der havde stået på i flere år, og som berørte adskillige medarbejdere. Med individuelle samtaler og plenummøder fik AMCs konsulent åbnet op om samarbejdsproblemerne, og i dag er trivslen blevet et fast punkt på dagsordenen til alle informationsmøder.
Share This