MOBNING PÅ ARBEJDSPLADSEN

Mobning er en overset og særdeles stressende faktor, der har betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Mobning har konsekvenser for den mobbedes trivsel og påvirker den mobbede både fysisk og psykisk.

Undersøgelser viser, at 2-4 % af den arbejdende befolkning mobbes på arbejdspladsen. Mobning kan opstå på alle arbejdspladser, og det kan ramme alle personer uanset køn, uddannelse og position.

Der er dog overvejende en tendens til, at overordnede mobber medarbejdere i lavere positioner, eller at medarbejdere i samme position mobber hinanden.

Mobning påvirker også de øvrige medarbejdere, som er tilskuere til konflikten. Det er påvist, at mobning kan medføre stress og et øget sygefravær på arbejdspladsen.

Hvad kan vi gøre for dig?

Tag fat i os, hvis du oplever mobning på arbejdspladsen blandt dine kolleger. Vi skaber overblikket over, hvilke mekanismer der er på spil, og hvilken proces der er nødvendig for at løse problemet.

konsulenter

Anne Lehnschau

Erhvervspsykolog • Øst

Seniorkonsulent • Cand.psych. aut.

6163 2181 · ale@humanhouse.com
konsulenter

Mette Lindhardt

Erhvervspsykolog • Vest

Chefkonsulent • Cand.psych. aut.

2134 2074 · ml@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om mobning på arbejdspladsen? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Forebygger du krænkende adfærd på arbejdspladsen?

Forskning viser, at enkeltstående krænkende handlinger af grov karakter kan have lige så store konsekvenser for individet som systematisk mobning over længere tid Derfor udsendte Arbejdstilsynet i marts 2019 en ny vejledning om krænkende handlinger på baggrund af en regelændring om arbejdets udførelse. Det betyder bl.a. en understregning af, at du som arbejdsgiver ikke kan nøjes med at håndtere situationer med krænkende adfærd, men at du faktisk også er forpligtet til at forebygge dem.

TEMADAG OM TRIVSEL I SKANDERBORG KOMMUNE

Arbejdsmiljøuddannelsens suppleringskurser kan skrues sammen på mange måder. I Skanderborg Kommune har man siden 2009 valgt at tilbyde alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen en årlig temadag. Denne gang var der 137 repræsentanter og ledere, der takkede ja til et kompetenceløft.

MEDIATION – UENIGHED BLIVER TIL MULIGHEDER

Hvad sker der, når du hører ordet konflikt? Sig det højt for dig selv. Det er hårdt og kantet, ikke? Et ord, man faktisk får lidt lyst til at spytte ud igen. Og ordlyden matcher de associationer, de fleste af os får – det er lige før, vi også kan mærke knuden i maven. Fonemmelsen af at være fanget uden mulighed for at komme ud. Men sådan behøver det ikke. . .

Share This