MOBNING PÅ ARBEJDSPLADSEN

Mobning er en overset og særdeles stressende faktor, der har betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Mobning har konsekvenser for den mobbedes trivsel og påvirker den mobbede både fysisk og psykisk.

Undersøgelser viser, at 2-4 % af den arbejdende befolkning mobbes på arbejdspladsen. Mobning kan opstå på alle arbejdspladser, og det kan ramme alle personer uanset køn, uddannelse og position.

 

Anne Lehnschau

Erhvervspsykolog

6163 2181

KONTAKT

Vil du vide mere om mobning på arbejdspladsen? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Der er dog overvejende en tendens til, at overordnede mobber medarbejdere i lavere positioner, eller at medarbejdere i samme position mobber hinanden.

Mobning påvirker også de øvrige medarbejdere, som er tilskuere til konflikten. Det er påvist, at mobning kan medføre stress og et øget sygefravær på arbejdspladsen.