PERSONLIGE SAMTALER

Har I en medarbejder hvis hverdag er præget af uoverskuelige problemer, der tapper dem for energi, kan en samtale med en af vores erhvervspsykologer måske hjælpe ham eller hende videre. Måske skyldes det noget jobrelateret, måske er det noget, der har rod i den mere private del af medarbejderens liv. Ofte er det en kombination – et bæger, der flyder over. 

Uanset udfordring hjælper det at tale med nogen om det, få sat ord på og nye vinkler på problemstillingen. Man får en indlevende og uvildig person at betro sig til og kompetent hjælp i den proces, det er at komme videre og få det bedre. Vi er gode til at spotte, hvad det er for et menneske, der kommer ind ad døren, herunder de mekanismer, der er i spil.

Samtaleforløb med klarhed og støtte

Et samtaleforløb spænder typisk over 5 gange. Det er naturligvis umuligt at generalisere, men erfaringen siger os, at vores handlingsorienterede tilgang hurtigt skaber mærkbare forandringer. Det, vi kan tilbyde, er ikke egentlig terapi men en struktureret samtale, hvor du får hjælp til at sætte ord på, opnår større klarhed og bliver støttet i den videre proces.

Samtalerne foregår hos os

Vi hjælper dig med at finde ind til problemets kerne, og når du går herfra skulle du gerne have en oplevelse af, at det, der før var uoverskueligt, er blevet mindre svært. Samtalen foregår hos os. Vores psykologer har tavshedspligt, så du kan føle sig helt tryg ved at henvende dig.

Mette Mikkelsen

Erhvervspsykolog

3065 5485 · mem@amcentret.dk

KONTAKT

Vil du vide mere om personlige samtaler? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

·

·

·

Sproget er afgørende i forandringsprocesser

Ord har meget stor magt. Derfor er det afgørende, at organisationer i forandringer har fokus på, hvilket sprog der bruges til at rammesætte de nye omstændigheder. Erhvervspsykolog i ArbejdsmiljøCentret Mette Mikkelsen fortæller her om fordelene ved at fokusere på succeser og det, vi gerne vil nå frem til, frem for at hænge fast i det, der ikke fungerer. På den måde kan man skabe en omgangsform, der understøtter frem for underminerer respekten for hinanden.

Forebyggelsesprojekt i ældreplejen

Ord har meget stor magt. Derfor er det afgørende, at organisationer i forandringer har fokus på, hvilket sprog der bruges til at rammesætte de nye omstændigheder. Erhvervspsykolog i ArbejdsmiljøCentret Mette Mikkelsen fortæller her om fordelene ved at fokusere på succeser og det, vi gerne vil nå frem til, frem for at hænge fast i det, der ikke fungerer. På den måde kan man skabe en omgangsform, der understøtter frem for underminerer respekten for hinanden.

Konfliktmægling blev en øjenåbner

Beslutningen om at hente en ekstern organisationskonsulent ind som konfliktmægler viste sig at blive en øjenåbner for både de konfliktramte medarbejdere og produktionschefen i afdelingen. En APV afslørede konflikten, der havde stået på i flere år, og som berørte adskillige medarbejdere. Med individuelle samtaler og plenummøder fik AMCs konsulent åbnet op om samarbejdsproblemerne, og i dag er trivslen blevet et fast punkt på dagsordenen til alle informationsmøder.