PROCESFORLØB

Der findes lige så mange måder at gennemføre et procesforløb på, som der er årsager til at starte et op. Det afgørende er dog, at I som organisation helt fra start har gjort jer klart, hvad det endelige mål er, og hvilke succeskriterier forløbet skal opfylde.

Et procesforløb er et åbent forløb, der kan vare fra få timer til flere dage og over en kortere eller længere periode. Sammen finder vi frem til, hvilken metode der er mest effektiv i lige netop jeres organisation.

Skræddersyet procesforløb

I ArbejdsmiljøCentet skræddersyer vi procesforløbet, så det tager afsæt i organisationens strategiske målsætninger og bygger bro til praksis i hverdagen. Vi indleder altid forløbet med et opstartsmøde, hvor vi sammen afklarer udfordringer, formål og succeskriterier.

Er det nødvendigt at komme et spadestik dybere, starter vi processen med et afdækkende modul, hvor ledere og medarbejdere giver deres besyv med. Det kunne f.eks. være, hvis I har tilbagevendende udfordringer, hvis I sidder fast i arbejdet med en trivselsundersøgelse, eller hvis I er usikre på udfordringens egentlige karakter. Herefter tilpasser vi processen ud fra resultaterne.

Vil I selv stå for processen?
Hvis I gerne selv vil stå for processen, men har brug for hjælp til at tackle forløbet, tilbyder vi gerne ekstern sparring og rådgivning til arbejdsmiljøgruppen, MED-udvalget og ledere.

Eksempler på procesforløb

Forandringer i organisationen
Trivsel og arbejdsglæde
• Kerneopgaven
• Værdier
• Relationel koordinering
Teamudvikling
• Samarbejde
• Sundhed
Reduktion af ulykker eller sygefravær

konsulenter

Anja Dahl Pedersen

Erhvervspsykolog • Vest

Chefkonsulent • Cand.psych. aut.

3065 5473 · ad@humanhouse.com
konsulenter

Stine Moesmand

Organisationspsykolog • Øst

Chefkonsulent • Cand.psych. aut.

3157 4854 · sm@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om, hvordan du kommer i mål med et procesforløb? Kontakt os, og hør mere.

> HENT PRODUKTBLAD

Revitalisering af Dyrups arbejdsmiljøorganisation

Hvad gør man, når arbejdsmiljøorganisationen er blevet træt? Når medlemmerne savner ny viden og ikke længere gider anses som virksomhedens politimænd? I Dyrup blev svaret at bruge APV’en og dens resultater til en revitalisering af AMO, hvor arbejdsmiljøet er et fælles projekt for Supply Chain-delen af virksomheden.

Sikkerhedskultur i top – ulykker i bund

Det er ikke ligefrem billigt, når der sker ulykker, og 2016 var et træls år hos jern- og metalvirksomheden JKF Industri på den front. Kulminationen kom, da det ulykkesrelaterede sygefravær svarede til konstant at have en medarbejder sygemeldt. Ulykkeskurven skulle knækkes med det samme – men hvordan gør man lige det? Med ArbejdsmiljøCentrets hjælp er det ulykkesrelaterede sygefraværet nu nedbragt med 90 procent.

STYR SIKKERT GENNEM FORANDRINGER

Det trækker store veksler, når der sker forandringer på arbejdspladsen. Er I ikke er opmærksomme på de ledere og medarbejdere, der skal drive og navigere i dem, er der risiko for, at de ønskede ændringer udebliver eller ikke forankres i organisationen. Faktisk ender mange forandringsprocesser med ikke at lykkes, fordi man ikke i tilstrækkelig grad har taget hensyn til de kulturelle og menneskelige faktorer. En vellykket forandringsproces forudsætter dels en gennemtænk plan, der tager højde for kulturelle og relationelle forhold på arbejdspladsen, dels kompetent facilitering af forandringsprocessen.

Share This