PSYKISK KRISEHJÆLP

Heldigvis er det sjældent, at en medarbejder kommer ud for noget, der ryster ham eller hende så meget, at der er behov for professionel krisehjælp. Men det sker! – og kan også ske hos jer.

Som abonnent hos os er der automatisk adgang til psykisk krisehjælp hos vores samarbejdspartner Nordisk Krisekorps, når vores egne psykologer ikke er tilgængelige.

Krisepsykologerne er uddannet til at tolke de signaler, man som kriseramt typisk sender og til at vurdere, hvordan medarbejderen bedst kan hjælpes, så han eller hun slipper for alvorlige ar på sjælen. Psykologerne er autoriserede af socialministeriet og dermed underlagt særlige regler for psykologadfærd og etik.

Sådan gør I, hvis I får brug for hjælp

I kontakter os på telefon 8710 8900 i vores åbningstid. Udenfor åbningstid kontaktes vagthavende hos Nordisk Krisekorps direkte på telefon 6011 1144.

Husk at oplyse, at I har abonnement hos os! – og bemærk, at I efterfølgende faktureres direkte af Nordisk Krisekorps for det antal timer, der er brugt.

Mette Lindhardt

Erhvervspsykolog

2134 2074 · ml@amcentret.dk

KONTAKT

Vil du vide mere om psykisk krisehjælp? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

·

·

·

Sproget er afgørende i forandringsprocesser

Ord har meget stor magt. Derfor er det afgørende, at organisationer i forandringer har fokus på, hvilket sprog der bruges til at rammesætte de nye omstændigheder. Erhvervspsykolog i ArbejdsmiljøCentret Mette Mikkelsen fortæller her om fordelene ved at fokusere på succeser og det, vi gerne vil nå frem til, frem for at hænge fast i det, der ikke fungerer. På den måde kan man skabe en omgangsform, der understøtter frem for underminerer respekten for hinanden.

Forebyggelsesprojekt i ældreplejen

Det kan være hård kost at arbejde inden for hjemmeplejen, og når borgere opfører sig ubehageligt eller ligefrem voldeligt, kan det føles urimeligt krævende. For de ansatte på hhv. Bakkegården og Kildevang blev struktureret kollegial sparring løsningen på udfordringen. Metoden hjælper i fire trin medarbejderne med at finde nye og mindre ressourcekrævende løsninger, og det har medført øget arbejdsglæde og et fald i sygefraværet.

Konfliktmægling blev en øjenåbner

Beslutningen om at hente en ekstern organisationskonsulent ind som konfliktmægler viste sig at blive en øjenåbner for både de konfliktramte medarbejdere og produktionschefen i afdelingen. En APV afslørede konflikten, der havde stået på i flere år, og som berørte adskillige medarbejdere. Med individuelle samtaler og plenummøder fik AMCs konsulent åbnet op om samarbejdsproblemerne, og i dag er trivslen blevet et fast punkt på dagsordenen til alle informationsmøder.