PSYKISK KRISEHJÆLP

Selv med det bedste værn er det umuligt at forebygge alle ulykker, og når uheldet er ude, er det vigtigt at tage sig af de implicerede medarbejdere hurtigst muligt. Hos ArbejdsmiljøCentret hjælper vi dig med at vurdere behovet og er klar til at rykke ud med akut psykisk krisehjælp.

Udpeg på forhånd de medarbejdere, der kan rekvirere krisehjælp, så I er klar til at handle hurtigt. Hvis uheldet er ude, kontakter rekvirenten os på 8710 8900 og bliver stillet om til en ledig psykolog. Uden for vores faste åbningstider får rekvirenten oplyst et direkte telefonnummer på vagthavende ved Nordisk Krisekorps, Husk at oplyse, hvis I er abonnenter hos os for at få seks procent rabat.

Den telefoniske henvendelse

Når du som rekvirent er kommet i kontakt med psykologen, hjælper han eller hun med at vurdere, om det er tilrådeligt at gøre brug af akut krisehjælp, eller om en psykologsamtale dagen efter er det mest forsvarlige. Ofte er det nødvendigt for psykologen at tale med den implicerede medarbejder for at vurdere behovet.

Sådan forløber krisehjælpen

Medarbejderen kan enten komme til vores kontor i Randers, Søborg eller Kolding, eller vi kan komme ud til ulykkesstedet. Ved akutte krisereaktioner anbefaler vi, at den implicerede medarbejder får en anden til at køre sig til og fra samtalen.

En samtale varer typisk mellem en og to timer. Efter første samtale kontakter vi lederen og aftaler, hvor mange samtaler der er brug for og kan bevilges. Er det alligevel ikke nødvendigt med det aftalte antal samtaler, fakturerer vi kun for de anvendte timer.

Samtalerummet er fortroligt, men hvis medarbejderen tillader det, giver vi lederen en overordnet tilbagemelding om samtalernes tema. Er der temaer af organisatorisk karakter, kontakter vi med medarbejderens tilladelse lederen, når samtaleforløbet afsluttes.

Mette Lindhardt

Erhvervspsykolog

2134 2074 · ml@amcentret.dk

KONTAKT

Vil du vide mere om psykisk krisehjælp? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

> HENT PRODUKTBLAD

·

·

·

Sproget er afgørende i forandringsprocesser

Ord har meget stor magt. Derfor er det afgørende, at organisationer i forandringer har fokus på, hvilket sprog der bruges til at rammesætte de nye omstændigheder. Erhvervspsykolog i ArbejdsmiljøCentret Mette Mikkelsen fortæller her om fordelene ved at fokusere på succeser og det, vi gerne vil nå frem til, frem for at hænge fast i det, der ikke fungerer. På den måde kan man skabe en omgangsform, der understøtter frem for underminerer respekten for hinanden.

Forebyggelsesprojekt i ældreplejen

Det kan være hård kost at arbejde inden for hjemmeplejen, og når borgere opfører sig ubehageligt eller ligefrem voldeligt, kan det føles urimeligt krævende. For de ansatte på hhv. Bakkegården og Kildevang blev struktureret kollegial sparring løsningen på udfordringen. Metoden hjælper i fire trin medarbejderne med at finde nye og mindre ressourcekrævende løsninger, og det har medført øget arbejdsglæde og et fald i sygefraværet.

Konfliktmægling blev en øjenåbner

Beslutningen om at hente en ekstern organisationskonsulent ind som konfliktmægler viste sig at blive en øjenåbner for både de konfliktramte medarbejdere og produktionschefen i afdelingen. En APV afslørede konflikten, der havde stået på i flere år, og som berørte adskillige medarbejdere. Med individuelle samtaler og plenummøder fik AMCs konsulent åbnet op om samarbejdsproblemerne, og i dag er trivslen blevet et fast punkt på dagsordenen til alle informationsmøder.