PSYKOLOGSAMTALER

Forskning viser, at det koster virksomheden rigtig dyrt, når en medarbejder er langtidssygemeldt. Omkostningerne dækker bl.a. over løn, nedsat produktivitet og ekstra belastning af de øvrige medarbejdere. Derfor kan det altid betale sig at sætte ind med psykologsamtaler, når stress, konflikter eller andre former for mistrivsel indtager arbejdspladsen.

I ArbejdsmiljøCentret tilbyder vi psykologsamtaler, der kan afklare og afhjælpe mistrivsel, som har negativ indflydelse på arbejdet. Vores erfaring siger, at en tidlig indsats kan forebygge en eventuel sygemelding.

Den fælles indsats er afgørende

Fordi den fælles indsats er afgørende, tilstræber vi et tæt samarbejde mellem leder og medarbejder. Derfor kan samtaleforløbet også inkludere treprtssamtaler og sparring til nærmeste leder.

Som abonnent hos ArbejdsmiljøCentret er det desuden muligt at få årlige overblik over gentagne temaer og bagvedliggende årsager til de afholdte samtaleforløb.

Vi hjælper bl.a. med psykologsamtaler ved:

  • Stress
  • Traumatiske hændelser
  • Vold og trusler
  • Mobning
  • Mistrivsel
  • Afskedigelser
  • Private problemstillinger
  • Forandringer/omorganisering
  • Samarbejdsproblemer

Samtaleforløbet

Samtalerummet er fortroligt og består som udgangspunkt af op til fem samtaler. Efter en indledende dialog med den nærmeste leder bruges første samtale med medarbejderen til at afdække og udforske udfordringerne. I de efterfølgende samtaler arbejder medarbejderen og psykologen i dybden med henblik på at udvikle nye handlemønstre og copingstrategier.

Alle samtaleforløb varetages af ArbejdsmiljøCentrets erhvervspsykologer, der har tavshedspligt og er underlagt Dansk Psykologforenings etiske retningslinjer.

Mette Mikkelsen

Seniorkonsulent

3065 5485 · mem@amcentret.dk

Kristina Kragelund

Seniorkonsulent

2611 7541 · kk@amcentret.dk

KONTAKT

Vil du vide mere om personlige samtaler? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Hos os er du garanteret en tid inden syv hverdage.

·

Sproget er afgørende i forandringsprocesser

Ord har meget stor magt. Derfor er det afgørende, at organisationer i forandringer har fokus på, hvilket sprog der bruges til at rammesætte de nye omstændigheder. Erhvervspsykolog i ArbejdsmiljøCentret Mette Mikkelsen fortæller her om fordelene ved at fokusere på succeser og det, vi gerne vil nå frem til, frem for at hænge fast i det, der ikke fungerer. På den måde kan man skabe en omgangsform, der understøtter frem for underminerer respekten for hinanden.

Forebyggelsesprojekt i ældreplejen

Ord har meget stor magt. Derfor er det afgørende, at organisationer i forandringer har fokus på, hvilket sprog der bruges til at rammesætte de nye omstændigheder. Erhvervspsykolog i ArbejdsmiljøCentret Mette Mikkelsen fortæller her om fordelene ved at fokusere på succeser og det, vi gerne vil nå frem til, frem for at hænge fast i det, der ikke fungerer. På den måde kan man skabe en omgangsform, der understøtter frem for underminerer respekten for hinanden.

Konfliktmægling blev en øjenåbner

Beslutningen om at hente en ekstern organisationskonsulent ind som konfliktmægler viste sig at blive en øjenåbner for både de konfliktramte medarbejdere og produktionschefen i afdelingen. En APV afslørede konflikten, der havde stået på i flere år, og som berørte adskillige medarbejdere. Med individuelle samtaler og plenummøder fik AMCs konsulent åbnet op om samarbejdsproblemerne, og i dag er trivslen blevet et fast punkt på dagsordenen til alle informationsmøder.