SEXISME-HOTLINE

Det står ikke længere til diskussion, at sexisme, seksuel chikane og andre krænkende handlinger forekommer på alle slags arbejdspladser. Derfor har ArbejdsmiljøCentret udarbejdet en Sexisme-hotline med formålet om at hjælpe de krænkede, der har behov for en uvildig og anonym rådgivning.

2020 blev året, hvor #metoo-debatten atter bragede i Danmark, og hvor det blev klart en gang for alle, at disse handlinger forekommer i alle brancher. Det øgede fokus stiller store krav til arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i Danmark, der især bærer ansvaret for at skabe en nultolerancepolitik og -kultur på arbejdspladsen.

Det har store konsekvenser for det psykiske arbejdsmiljø, når der forekommer krænkende handlinger herunder sexisme og seksuel chikane på arbejdspladsen – ikke kun for den krænkede men for hele fællesskabet. Det er derfor vigtigt, at alle virksomheder både arbejder aktivt med at forebygge og håndtere hændelserne.

Hvad kan vi gøre for dig?
Vi tilbyder en sexisme-hotline, hvor krænkede kan ringe ind og få en samtale med en psykolog. De vælger selv, om det skal være en kvindelig eller mandlig psykolog. Nogle gange vil en telefonsamtale være nok, men hvis vores psykologer vurderer, at de har behov for et psykologforløb til at hele og bearbejde oplevelserne, bliver medarbejderen tilbudt et samtaleforløb.

Tilbuddet gælder for alle, der synes, at det er svært at være en del af en sexismekultur. Det kan derfor også være de påståede krænkere, der har behov hjælp via den anonyme rådgivningslinje.

I samtalerne indsamles information fra de krænkede, og hvis der viser sig et mønster, kan vi i samråd med medarbejderen melde dette tilbage til organisationen, så der kan arbejdes videre på at løse udfordringen organisatorisk. Alt foregår naturligvis under fortrolighed, og tilbagemelding sker kun, hvis medarbejderne ønsker dette.

Vi løser mange forskelligartede opgaver for kunder både i forbindelse med forebyggelse, kortlægning og håndtering af krænkende handlinger, herunder sexisme. Det kan du læse meget mere om her.

konsulenter

Stine Moesmand

Organisationspsykolog • Øst

Chefkonsulent • Cand.psych. aut.

3157 4854 · sm@humanhouse.com
konsulenter

Sara Lundhus

Erhvervspsykolog • Vest

Chefkonsulent • Cand.psych. aut.

2310 3077 · sl@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om Arbejdsmiljøcentret Human Houses sexisme-hotline? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Et år med fokus på sexisme og krænkende adfærd – hvad har vi lært?

Sofie Lindes tale ved Zulu Comedy Galla 2020 blev starten på en kollektiv erkendelse af et akut behov for kulturændring og åbenhed om et problem, som eksisterer i stort set alle afkroge af samfundet. Hos Human House har man oplevet et markant øget behov for rådgivning og sparring i forhold til både forebyggelse og håndtering af konkrete hændelser. To afdelingsledere deler her deres tanker og erfaringer fra det år, der nu er gået – hvad har vi lært, hvad har vi set, hvor langt er vi kommet, og er vi blevet klogere?

Faktaundersøgelse er et vigtigt redskab mod krænkende handlinger

Krænkende handlinger er i dag en af de største risikofaktorer inden for det psykiske arbejdsmiljø, og det har konsekvenser for både den person, der bliver ramt, og for de organisationer hvor krænkelserne foregår. Et godt redskab til håndtering af krænkende handlinger er at foretage en faktaundersøgelse. Du kan læse mere om metoden samt Vordingborg Kommunes erfaringer med den her.

Krænkende handlinger, herunder sexisme

Krænkende handlinger har store konsekvenser på arbejdspladsen – i særdeleshed for den krænkede men i høj grad også for både fællesskabet og arbejdspladsen. Det er ArbejdsmiljøCentrets holdning, at vi alle har et fælles ansvar i at forebygge og håndtere krænkelser. Det stiller naturligvis store krav til arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i Danmark, der især bærer ansvaret for at skabe en nultoleranncepolitik og -kultur på arbejdspladsen. Vi hjælper med både forebyggelse, kortlægning og håndtering af krænkende handlinger, herunder sexisme.

Share This