STRESS

Stress rammer både på individ-, gruppe- og organisationsniveau, og tilgangen til forebyggelse og håndtering af heraf bør derfor være helhedsorienteret. Når en medarbejder rammes, er det ikke den stressramtes problem alene. Det er et problem, som organisationen skal tage alvorligt og til hver en tid hjælpe med at løse.

Ledelsen har naturligvis et særligt ansvar, når det kommer til stress og mistrivsel på arbejdspladsen, og bør gå foran med et godt eksempel på egen stresshåndtering. En leder skal vide, hvordan en stressramt medarbejder skal håndteres, og hvilke hensyn der skal tages.

Som kollega skal man vide noget om stress

Kollegagruppen har også et ansvar for at passe på og hjælpe hinanden. At løfte dette ansvar som gruppe og som kollega kræver ikke kun viden – det kræver også kendskab til konkrete handlinger. Hvornår og hvordan tager man kontakt til en kollega, der er ramt af stress, og hvordan forsøger man at forebygge mistrivsel.

Nødvendigt med et naturligt fokus på stress

For at alt dette kan gøres til en aktiv del af hverdagen, bør der på arbejdspladsen være et naturligt fokus på stress og stresssymptomer, så den enkelte medarbejder har forudsætninger for også selv at tage et ansvar. Vi skal hver især vide, hvad der sker med os, hvis vi rammes af stress, hvad vi skal være opmærksomme på, og hvad vi kan gøre for at hjælpe os selv.

Ingen nemme løsninger

Der er ingen nemme og hurtige løsninger, når der er stress på spil. Håndteringen tager tid og er et kontinuerligt forløb, hvor det er vigtigt løbende at lære af jeres erfaringer.

konsulenter

Mette Mikkelsen

Erhvervspsykolog

Seniorkonsulent • Cand.psych. aut.

3065 5485 · mem@amcentret.dk
konsulenter

Stine Moesmand

Organisationspsykolog

Chefkonsulent • Cand.psych. aut.

3157 4854 · sm@amcentret.dk

·

NY BOG: BIOLOGISK STRESS

32.000 danskere er dagligt sygemeldte pga. af stress. Men stress en naturlig biologisk reaktion, vi har haft i årtusinder, så hvorfor pludselig denne voldsomme stigning i sygemeldinger?

Læs mere her.

·

KONTAKT

Vil du vide mere om stress? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

·

FORSTÅ STRESS GENNEM ET BIOLOGISK FILTER

Intet menneske kan holde til at være stresset i for lang tid. Selv om stress i udgangspunktet er godt - fra naturens hånd designet til at redde os - har den en nedbrydende effekt, hvis den får lov til at fastholde sit tag i os. Derfor er det helt centralt, at virksomheder og organisationer forstår, hvad stress er for en størrelse, og hvordan den skal håndteres.

TEMADAG OM TRIVSEL I SKANDERBORG KOMMUNE

Arbejdsmiljøuddannelsens suppleringskurser kan skrues sammen på mange måder. I Skanderborg Kommune har man siden 2009 valgt at tilbyde alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen en årlig temadag. Denne gang var der 137 repræsentanter og ledere, der takkede ja til et kompetenceløft.

MEDIATION – UENIGHED BLIVER TIL MULIGHEDER

Hvad sker der, når du hører ordet konflikt? Sig det højt for dig selv. Det er hårdt og kantet, ikke? Et ord, man faktisk får lidt lyst til at spytte ud igen. Og ordlyden matcher de associationer, de fleste af os får – det er lige før, vi også kan mærke knuden i maven. Fonemmelsen af at være fanget uden mulighed for at komme ud. Men sådan behøver det ikke. . .
Share This