STRESS

Stress rammer både på individ-, gruppe- og organisationsniveau, og tilgangen til forebyggelse og håndtering af heraf bør derfor være helhedsorienteret. Når en medarbejder rammes, er det ikke den stressramtes problem alene. Det er et problem, som organisationen skal tage alvorligt og til hver en tid hjælpe med at løse.

Ledelsen har naturligvis et særligt ansvar, når det kommer til stress og mistrivsel på arbejdspladsen, og bør gå foran med et godt eksempel på egen stresshåndtering. En leder skal vide, hvordan en stressramt medarbejder skal håndteres, og hvilke hensyn der skal tages.

Som kollega skal man vide noget om stress

Kollegagruppen har også et ansvar for at passe på og hjælpe hinanden. At løfte dette ansvar som gruppe og som kollega kræver ikke kun viden – det kræver også kendskab til konkrete handlinger. Hvornår og hvordan tager man kontakt til en kollega, der er ramt af stress, og hvordan forsøger man at forebygge mistrivsel.

Nødvendigt med et naturligt fokus på stress

For at alt dette kan gøres til en aktiv del af hverdagen, bør der på arbejdspladsen være et naturligt fokus på stress og stresssymptomer, så den enkelte medarbejder har forudsætninger for også selv at tage et ansvar. Vi skal hver især vide, hvad der sker med os, hvis vi rammes af stress, hvad vi skal være opmærksomme på, og hvad vi kan gøre for at hjælpe os selv.

Ingen nemme løsninger

Der er ingen nemme og hurtige løsninger, når der er stress på spil. Håndteringen tager tid og er et kontinuerligt forløb, hvor det er vigtigt løbende at lære af jeres erfaringer.

Mette Mikkelsen

Erhvervspsykolog

3065 5485 · mem@amcentret.dk

Stine Moesmand

Organisationspsykolog

3157 4854 · sm@amcentret.dk

·

NY BOG: BIOLOGISK STRESS

32.000 danskere er dagligt sygemeldte pga. af stress. Men stress en naturlig biologisk reaktion, vi har haft i årtusinder, så hvorfor pludselig denne voldsomme stigning i sygemeldinger?

Læs mere her.

·

KONTAKT

Vil du vide mere om stress? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

·

Sproget er afgørende i forandringsprocesser

Ord har meget stor magt. Derfor er det afgørende, at organisationer i forandringer har fokus på, hvilket sprog der bruges til at rammesætte de nye omstændigheder. Erhvervspsykolog i ArbejdsmiljøCentret Mette Mikkelsen fortæller her om fordelene ved at fokusere på succeser og det, vi gerne vil nå frem til, frem for at hænge fast i det, der ikke fungerer. På den måde kan man skabe en omgangsform, der understøtter frem for underminerer respekten for hinanden.

Forebyggelsesprojekt i ældreplejen

Det kan være hård kost at arbejde inden for hjemmeplejen, og når borgere opfører sig ubehageligt eller ligefrem voldeligt, kan det føles urimeligt krævende. For de ansatte på hhv. Bakkegården og Kildevang blev struktureret kollegial sparring løsningen på udfordringen. Metoden hjælper i fire trin medarbejderne med at finde nye og mindre ressourcekrævende løsninger, og det har medført øget arbejdsglæde og et fald i sygefraværet.

Konfliktmægling blev en øjenåbner

Beslutningen om at hente en ekstern organisationskonsulent ind som konfliktmægler viste sig at blive en øjenåbner for både de konfliktramte medarbejdere og produktionschefen i afdelingen. En APV afslørede konflikten, der havde stået på i flere år, og som berørte adskillige medarbejdere. Med individuelle samtaler og plenummøder fik AMCs konsulent åbnet op om samarbejdsproblemerne, og i dag er trivslen blevet et fast punkt på dagsordenen til alle informationsmøder.