STRESS

WHO forudsiger, at stress bliver en af de største sygdomsfaktorer i 2020. Det stemmer overens med det billede, vi som autoriseret arbejdsmiljørådgiver ser på de danske arbejdspladser, hvor 430.000 medarbejdere hver dag oplever symptomer på alvorlig stress. Selvom der er et forsat øget fokus på stressforebyggelse og -håndtering, ser det ikke ud til, at kurven er endeligt knækket – formentlig fordi indsatserne er enkeltstående og ikke kommer hele vejen rundt om organisationen.

Stress koster hvert år det danske samfund 47 milliarder kroner og er skyld i 1,5 millioner ekstra sygefraværsdage, og derfor kan en aktiv forebyggende indsats virkelig betale sig for både virksomhed og medarbejdere. Vi ved, at den afgørende faktor for at knække stress-kurven på arbejdspladsen er, at det er en fælles indsats, som involverer alle led i organisationen, lige fra det strategiske niveau til det operationelle. Derfor prioriterer vi et tæt samarbejde med både ledelse og medarbejdergrupper – både når det gælder forebyggelsen af stress og håndtering, når skaden er sket.

Målrettet indsats
Men ikke to virksomheder er ens, og hvad der virker det ene sted, virker ikke nødvendigvis det andet. Med en sammensat række af specialiserede og målrettede indsatser fra vores stresspalette er det muligt at skræddersy en stressforebyggelses- og håndteringspakke, der tager højde for virksomhedskulturen, kerneopgaven og den aktuelle situation i den enkelte virksomhed.

Sammen kombinerer vi en stressforebyggelsespakke, der indeholder netop de ydelser, der er nødvendige i virksomheden for at klæde ledelse og AMO på til at forebygge og håndtere stress, og som sikrer gennem-tænkte tilbud til medarbejdere, der bliver ramt af stress. Vores ydelser består af en bred pallette, som involverer flere niveauer i organisationen og indeholder ydelser på både forebyggelse- og håndteringsniveau.

Ledelsens ansvar

Stress rammer både på individ-, gruppe- og organisationsniveau, og tilgangen til forebyggelse og håndtering af heraf bør derfor være helhedsorienteret. Når en medarbejder rammes, er det ikke den stressramtes problem alene. Det er et problem, som organisationen skal tage alvorligt og til hver en tid hjælpe med at løse.

Ledelsen har naturligvis et særligt ansvar, når det kommer til stress og mistrivsel på arbejdspladsen, og bør gå foran med et godt eksempel på egen stresshåndtering. En leder skal vide, hvordan en stressramt medarbejder skal håndteres, og hvilke hensyn der skal tages.

Som kollega skal man vide noget om stress

Kollegagruppen har også et ansvar for at passe på og hjælpe hinanden. At løfte dette ansvar som gruppe og som kollega kræver ikke kun viden – det kræver også kendskab til konkrete handlinger. Hvornår og hvordan tager man kontakt til en kollega, der er ramt af stress, og hvordan forsøger man at forebygge mistrivsel.

Nødvendigt med et naturligt fokus på stress

For at alt dette kan gøres til en aktiv del af hverdagen, bør der på arbejdspladsen være et naturligt fokus på stress og stresssymptomer, så den enkelte medarbejder har forudsætninger for også selv at tage et ansvar. Vi skal hver især vide, hvad der sker med os, hvis vi rammes af stress, hvad vi skal være opmærksomme på, og hvad vi kan gøre for at hjælpe os selv.

Ingen nemme løsninger

Der er ingen nemme og hurtige løsninger, når der er stress på spil. Håndteringen tager tid og er et kontinuerligt forløb, hvor det er vigtigt løbende at lære af jeres erfaringer.

Strategisk
stress-
forebyggelse

Foredrag &
workshops

Leder-
uddannelse

Leder-
sparring

Supplerings-
kurser for
AMO

Gruppe-
forløb for
stressramte

Individuelle
samtale-
forløb

Treparts-
samtaler

Mindfulness

konsulenter

Stine Moesmand

Organisationspsykolog

Chefkonsulent • Cand.psych. aut.

3157 4854 · sm@amcentret.dk
konsulenter

Sara Lundhus

Erhvervspsykolog

Chefkonsulent • Cand.psych. aut.

2310 3077 · sl@amcentret.dk

KONTAKT

Vil du vide mere om stress? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

NY BOG: BIOLOGISK STRESS

32.000 danskere er dagligt sygemeldte pga. af stress. Men stress en naturlig biologisk reaktion, vi har haft i årtusinder, så hvorfor pludselig denne voldsomme stigning i sygemeldinger?

Læs mere her.

Samtaleforløb som vejen tilbage fra en sygemelding

Erhvervspsykolog Mette Mikkelsen er slet ikke i tvivl om fordelene ved at starte et samtaleforløb med medarbejdere, der enten er sygemeldt eller er på nippet til at blive det. Ikke alene får det medarbejderen hurtigere tilbage på arbejdspladsen, det forebygger også, at vedkommende bliver ramt igen – eller at andre i organisationen gør.

7 gode råd: Kan du spotte stress hos en kollega?

Når man er ramt af stress, kan det virke umuligt at finde vej ud af den tilstand, man er havnet i. Uanset om stressen skyldes forhold på arbejdet eller i privaten, vil det påvirke vores præstation og sende os ind i en nedadgående spiral. Du har sikkert hørt om de kropslige symptomer masser af gange, men når du skal spotte stress hos dine kolleger, er det i højere grad en ændret adfærd, der afslører, om hverdagen begynder at slå revner. Her får du syv forhold, hvor ændret adfærd kan være tegn på stress.

TEMADAG OM TRIVSEL I SKANDERBORG KOMMUNE

Arbejdsmiljøuddannelsens suppleringskurser kan skrues sammen på mange måder. I Skanderborg Kommune har man siden 2009 valgt at tilbyde alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen en årlig temadag. Denne gang var der 137 repræsentanter og ledere, der takkede ja til et kompetenceløft.
Share This