STRESS

WHO forudsiger, at stress bliver en af fremtidens største sygdomsfaktorer. Det stemmer overens med det billede, vi som autoriseret arbejdsmiljørådgiver ser på de danske arbejdspladser, hvor 430.000 medarbejdere hver dag oplever symptomer på alvorlig stress. Selvom der er et forsat øget fokus på stressforebyggelse og -håndtering, ser det ikke ud til, at kurven er endeligt knækket – formentlig fordi indsatserne er enkeltstående og ikke kommer hele vejen rundt om organisationen.

Stress koster hvert år det danske samfund 47 milliarder kroner og er skyld i 1,5 millioner ekstra sygefraværsdage, og derfor kan en aktiv forebyggende indsats virkelig betale sig for både virksomhed og medarbejdere.

Vi ved, at den afgørende faktor for at knække stress-kurven på arbejdspladsen er, at det er en fælles indsats, som involverer alle led i organisationen, lige fra det strategiske niveau til det operationelle. Derfor prioriterer vi et tæt samarbejde med både ledelse og medarbejdergrupper – både når det gælder forebyggelsen af stress og håndtering, når skaden er sket.

Målrettet indsats

Men ikke to virksomheder er ens, og hvad der virker det ene sted, virker ikke nødvendigvis det andet. Med en sammensat række af specialiserede og målrettede indsatser fra vores stresspalette er det muligt at skræddersy en stressforebyggelses- og håndteringspakke, der tager højde for virksomhedskulturen, kerneopgaven og den aktuelle situation i den enkelte virksomhed.

Sammen kombinerer vi en stressforebyggelsespakke, der indeholder netop de ydelser, der er nødvendige i virksomheden for at klæde ledelse og AMO på til at forebygge og håndtere stress, og som sikrer gennemtænkte tilbud til medarbejdere, der bliver ramt af stress. Vores ydelser består af en bred pallette, som involverer flere niveauer i organisationen og indeholder ydelser på både forebyggelse- og håndteringsniveau.

Ledelsens og kollegagruppens ansvar

Der er ingen nemme og hurtige løsninger. Det er en proces, der kræver et naturligt fokus på stress i det daglige, så den enkelte medarbejder har forudsætninger for også selv at tage et ansvar, og så kollegerne ved hvad de være opmærksomme på.

Ledelsen har naturligvis et særligt ansvar, når det kommer til stress og mistrivsel på arbejdspladsen, og bør gå foran med et godt eksempel på egen stresshåndtering. En leder skal vide, hvordan en stressramt medarbejder skal håndteres, og hvilke hensyn der skal tages.

Kollegagruppen har også et ansvar for at passe på og hjælpe hinanden. At løfte dette ansvar som gruppe og som kollega kræver ikke kun viden – det kræver også kendskab til konkrete handlinger. Hvornår og hvordan tager man kontakt til en kollega, der er ramt af stress, og hvordan forsøger man at forebygge mistrivsel.

Strategisk
stress-
forebyggelse

Foredrag &
workshops

Leder-
uddannelse

Leder-
sparring

Supplerings-
kurser for
AMO

Gruppe-
forløb for
stressramte

Individuelle
samtale-
forløb

Treparts-
samtaler

Mindfulness

konsulenter

Stine Moesmand

Organisationspsykolog • Øst

Chefkonsulent • Cand.psych. aut.

3157 4854 · sm@humanhouse.com
konsulenter

Lene Møller Hvid

Erhvervspsykolog • Vest

Chefkonsulent • Cand.psych. aut.

9320 2720 · lh@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om stress? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

> HENT PRODUKTBLAD

NY BOG: BIOLOGISK STRESS

32.000 danskere er dagligt sygemeldte pga. af stress. Men stress en naturlig biologisk reaktion, vi har haft i årtusinder, så hvorfor pludselig denne voldsomme stigning i sygemeldinger?

Læs mere her.

Hvorfor er min stress ikke gået væk i sommerferien?

Lyder det bekendt? Arbejdsopgaverne hobede sig op i foråret, og mens din hukommelse og koncentrationsevne blev gradvist ringere, længtes du efter juli måned, hvor en lang og velfortjent sommerferie ville eliminere alle dine stresssymptomer. Men det gjorde den ikke, og da du startede på arbejde igen, var du tilbage, nøjagtig hvor du slap. Erhvervspsykolog Mette Mikkelsen forklarer, hvorfor stress ikke forsvinder i løbet af en sommerferie.

Core Culture: Fokus på arbejdsfællesskab skal forebygge og reducere stress

Antallet af stressramte i Danmark er stigende, og WHO forudser, at stress og depression bliver en af de største sygdomsfaktorer i 2020. Derfor er seks virksomheder og to konsulenthuse gået sammen om at udvikle et værktøj, der forebygger og reducerer stress ved at fremme arbejdsfællesskaber. Projektet, der får støtte fra Velliv Foreningen, kaldes Core Culture, og partnerne i projektet tæller ArbejdsmiljøCentret, Projekthuset Aron og seks private virksomheder fra forskellige brancher: Tivoli, HAB, Aarhus Vand, Chr. Hansen, Nordic Computer og GSV.

Samtaleforløb som vejen tilbage fra en sygemelding

Erhvervspsykolog Mette Mikkelsen er slet ikke i tvivl om fordelene ved at starte et samtaleforløb med medarbejdere, der enten er sygemeldt eller er på nippet til at blive det. Ikke alene får det medarbejderen hurtigere tilbage på arbejdspladsen, det forebygger også, at vedkommende bliver ramt igen – eller at andre i organisationen gør.

Share This