STRESS

Stress rammer både på individ-, gruppe- og organisationsniveau, og tilgangen til forebyggelse og håndtering af stress bør derfor være helhedsorienteret. Når en medarbejder rammes, er det ikke den stressramtes problem alene. Det er et problem, som organisationen skal tage alvorligt og til hver en tid hjælpe med at løse.

Ledelsen har naturligvis et særligt ansvar, når det kommer til stress og mistrivsel på arbejdspladsen, og bør gå foran med et godt eksempel på egen stresshåndtering. En leder skal vide, hvordan en stressramt medarbejder skal håndteres, og hvilke hensyn der skal tages.

Som kollega skal man vide noget om stress

Kollegagruppen har også et ansvar for at passe på og hjælpe hinanden. At løfte dette ansvar som gruppe og som kollega kræver ikke kun viden om stress – det kræver også kendskab til, hvad man helt konkret kan gøre. Hvornår og hvordan tager man kontakt til en kollega, der er ramt af stress, og hvordan forsøger man at forebygge mistrivsel.

Stine Moesmand

Chefkonsulent, psykisk AM

3157 4854

KONTAKT

Vil du vide mere om stress? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

NY BOG: BIOLOGISK STRESS

32.000 danskere er dagligt sygemeldte pga. af stress. Men stress en naturlig biologisk reaktion, vi har haft i årtusinder, så hvorfor pludselig denne voldsomme stigning i sygemeldinger?

Læs mere her.

Nødvendigt med et naturligt fokus på stress

For at alt dette kan gøres til en aktiv del af hverdagen, bør der på arbejdspladsen være et naturligt fokus på stress og stresssymptomer, så den enkelte medarbejder har forudsætninger for også selv at tage et ansvar. Vi skal hver især vide, hvad der sker med os, hvis vi rammes af stress, hvad vi skal være opmærksomme på, og hvad vi kan gøre for at hjælpe os selv.

Ingen nemme løsninger

Der er ingen nemme og hurtige løsninger, når der er stress på spil. Håndteringen tager tid og er et kontinuerligt forløb, hvor det er vigtigt løbende at lære af jeres erfaringer.