BOGEN BIOLOGISK STRESS

32.000 danskere er dagligt sygemeldt pga. af stress, og der er næppe nogen, der har forsøgt at tælle antallet af konflikter, der opstår, når vi i pressede situationer mister vores sociale kompetencer. Ikke desto mindre er stress en naturlig biologisk reaktion, vi har haft i årtusinder, så man kan undres over, hvorfor vi pludselig ser denne voldsomme stigning i stress-sygemeldinger.

Ledelsesbogen Biologisk Stress, der er skrevet af cand.psych. Tue Isaksen, giver en indføring i biologien bag stress, og herfra bliver det meget åbenbart, hvordan nutidens vage værdibaserede ledelsesformer og individualiseringen direkte påvirker kroppens biologiske stress-udløsere og dermed kan udløse den voldsomme stigning i stresssygemeldte, vi ser i Danmark.

 

Bestil dit eksemplar fra det nye oplag af Biologisk Stress

2. oplag er udgivet august 2019 af ArbejdsmiljøCentret A/S. Paperback-bog på 237 sider.

2. oplag indeholder fire nye uddybende kapitler – bl.a. med konkrete værktøjer til brug af hjerneforskning i din ledelse, introduktion til OLFA-modellen og diskussioner af faglige teorier om de biologiske årsager til stress.

Prisen er 249 kr. ekskl. moms, fragt og levering.
Fragt og levering 87 kr. for én bog.
Kan også afhentes i Søborg i kontortiden efter aftale på mail@amcentret.dk

Du bestiller bogen ved at sende os en mail.

konsulenter

Tue Isaksen

Erhvervspsykolog • Vest

Chefkonsulent • Cand.psych.

2134 2078 · ti@humanhouse.com

”Tue Isaksen sætter biologisk stress og den stigende individualisering på dagsordenen og vil helt sikkert skabe debat med bogen … udviklingen af ledelsesrollen er tankevækkende og bidrager til at stille skarpt på fænomenet ”stress”… Denne bog kan være med til at flytte vores syn på stress!”

Lars Rich, direktør, Helsingør Kommune

 

“Et væsentligt indlæg i stress- og arbejdsmiljødebatten. Anskaf bredt, også på uddannelser”

Grethe Lorentzen, DBC

Tage Søndergård Kristensen: Hold op med at fokusere på trivsel, stress og fravær

I kølvandet på Tue Isaksens artikel For meget gulerod giver stress i Djøfbladet har arbejdsmiljøforskeren Tage Søndergård Kristensen skrevet et debatindlæg, der hilser den nye tilgang til stress velkommen. Søndergård Kristensen er enig med Isaksen i, at vejen til trivsel og engagement ikke går gennem fokus på trivslen i sig selv, men gennem høj kvalitet i kerneopgaven.

For meget gulerod giver stress

“Mantraet om det meningsfulde arbejde er kørt så langt ud, at mange oplever, at jobbet mere handler om at trives og have et godt arbejdsliv end om at bidrage til arbejdspladsens kerneopgave og bundlinje. Og det er nu i sig selv begyndt at blive en hæmsko for organisationers udvikling,” siger Tue Isaksen i et interview om biologisk stress i Djøfbladet.

STAR-projektet i Favrskov Kommune: Sammen om at øge trivslen og sænke sygefraværet

ArbejdsmiljøCentret blev inviteret med ombord som sparringspartner, projektudvikler og facilitator, da Favrskov Kommune sendte sin ansøgning til STAR-puljen (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), der støtter kommunale initiativer målrettet arbejdet med at sænke sygefravær blandt medarbejdere i ældresektoren. Midt i evalueringsprocessen er der endnu ikke nogen officielle tal, men med det markante fald i sygefraværet er Favrskov Kommune slet ikke i tvivl om, STAR-projektet har gjort en reel forskel.

DEBAT PÅ P1: Kan selvledelse give stress?

Gennem mange år har fokus på individet og selvledelse vundet indpas som normen på de danske arbejdspladser. Men ifølge cand.psych. Tue Isaksen er den nu kørt så langt ud, at de negative konsekvenser – såsom stress – overdøver de positive. Det er derfor tid til, at bevæge sig mod mere synlige ledelsesroller. Det diskuterede han med iværksætter Jonathan Løw og forfatter Alexander Kjerulf i P1-programmet Kejser den 19. april. Alle. . .

FOREBYGGELSESPROJEKTER

De fleste virksomheder har fået øjnene op for, at forebyggelse er en investering, der virkelig betaler sig. Som arbejdsmiljørådgiver er vi glade for at skabe viden og udvikle værktøjer, der understøtter et godt arbejdsmiljø, men når der er travlt, oplever vi ofte, at de gode vaner går fløjten. Kulturændringer fra ledelsen er ofte afgørende for, om forebyggelsen lykkes, og det er udgangspunktet for vores forebyggelsesprojekter, der dækker alle aspekter af arbejdsmiljøet.

Share This