FORANDRINGER

Det trækker store veksler, når der sker forandringer på arbejdspladsen. Er I ikke opmærksomme på de ledere og medarbejdere, der skal drive og navigere i dem, er der risiko for, at de ønskede ændringer udebliver eller ikke forankres i organisationen. Faktisk ender mange forandringsprocesser med ikke at lykkes, fordi man ikke i tilstrækkelig grad har taget hensyn til de kulturelle og menneskelige faktorer.

En vellykket forandringsproces forudsætter dels en gennemtænkt plan, der tager højde for kulturelle og relationelle forhold på arbejdspladsen, dels kompetent facilitering af forandringsprocessen. Vi hjælper gerne med begge dele og understøtter en succesfuld implementering af de ønskede ændringer.

Hjælp til design af forandringer

I tæt dialog designer vi en optimal forandringsproces, der frembringer de ønskede forbedringer i forhold til kerneopgaven eller samarbejdet herom. Vi byder ind med viden om de psykologiske behov og forbereder jer på mulige reaktioner og modstand. Med en proces i klare og overskuelige trin sikrer vi sammen de optimale betingelser for en succesfuld forandringsproces.

Facilitering af forandringsprocessen

En velfaciliteret forandringsproces sikrer forståelse og følgeskab, så eventuelle konflikter og misforståelser kan bearbejdes konstruktivt. Vi hjælper med at sikre, at der er rum og tid til de følelser, som opstår i kølvandet på en forandringsproces, og vender negativ energi til positiv og udviklende energi.

Forandringsledelse

Ledelsen spiller en afgørende rolle i forandringer, og der kan derfor være en klar gevinst i at bruge os til sparring og rådgivning gennem hele forandringsprocessen. Forandringer finder sted i alle typer virksomheder, og uanset om den er lille eller stor, har en dårlig proces omfattende konsekvenser. I ArbejdsmiljøCentret kombinerer vi den nyeste forskning inden for neuro leadership med konkret erfaring fra forandringsprocesser i private og offentlige virksomheder i hele landet.

Få den mest strømlinede proces ved at inddrage os i både design og facilitering. Vil I selv stå for faciliteringen, hjælper vi med et design, der gør processen så smidig som mulig. Er processen allerede kørt af sporet, hjælper vi den gerne tilbage og sikrer, at forandringen bliver forankret i hele organisationen.

konsulenter

Stine Moesmand

Organisationspsykolog • Øst

Chefkonsulent • Cand.psych. aut.

3157 4854 · sm@humanhouse.com
konsulenter

Sara Lundhus

Erhvervspsykolog • Vest

Chefkonsulent • Cand.psych. aut.

2310 3077 · sl@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om forandringer? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

> HENT PRODUKTBLAD

Ny APV-spørgeramme: Tag temperaturen på din COVID-19-indsats

Alle virksomheder skal minimum hvert tredje år lave en arbejdspladsvurdering (APV). Det gælder også, hvis der sker væsentlige vedvarende ændringer i arbejdsmiljøet og arbejdsforholdene. Som når en pandemi tvinger medarbejderne til at arbejde hjemme eller agere helt anderledes på arbejdspladsen. Selv hvis ændringerne ikke er vedvarende, og du ikke er lovmæssigt forpligtet til at lave en APV, kan det være en god idé at tage en temperaturmåling på medarbejdernes oplevelse af COVID-19-håndteringen.

Derfor virker nytårsforsætter (ikke)

En vane er en ubevidst handling, der gentages igen og igen over lang tid. Det er noget, vi gør helt uden at tænke over det, fordi det sparer energi, giver en følelse af tryghed og får hjernen til at udskille dopamin i kroppen. Derfor er det også rigtig svært at ændre på selv uhensigtsmæssige vaner, og på trods af hvad mange tror, er det ikke nødvendigvis nemmere at ændre en vane, bare fordi vi går ind i et nyt år. Derfor virker nytårsforsætter kun, hvis du har en oprigtig indre motivation og vilje, der kan få dig igennem de sure dage, lyder det fra erhvervspsykolog Gitte Falsig, der her giver sit bud på, hvad der skal til, for at et nytårsforsæt virker.

Hvad skal man overhovedet med supplerende uddannelse?

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er et rigtig godt afsæt, når du som nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant skal i gang med at tage hånd om dine kollegers sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Men som arbejdsmiljørepræsentant skal du også tilbydes supplerende uddannelse hvert år for at sikre, at du holder din viden ved lige, og at du tilegner dig netop de værktøjer, der er brug for i din virksomhed. Det er en investering, der betaler sig for hele virksomheden, uanset om man vælger et åbent kursus eller et, der er skræddersyet til virksomheden.

Share This