FORANDRINGER

Det trækker store veksler, når der sker forandringer på arbejdspladsen. Er I ikke er opmærksomme på de ledere og medarbejdere, der skal drive og navigere i dem, er der risiko for, at de ønskede ændringer udebliver eller ikke forankres i organisationen. Faktisk ender mange forandringsprocesser med ikke at lykkes, fordi man ikke i tilstrækkelig grad har taget hensyn til de kulturelle og menneskelige faktorer.

En vellykket forandringsproces forudsætter dels en gennemtænk plan, der tager højde for kulturelle og relationelle forhold på arbejdspladsen, dels kompetent facilitering af forandringsprocessen. Vi hjælper gerne med begge dele og understøtter en succesfuld implementering af de ønskede ændringer.

Hjælp til design af forandringer

I tæt dialog designer vi en optimal forandringsproces, der frembringer de ønskede forbedringer i forhold til kerneopgaven eller samarbejdet herom. Vi byder ind med viden om de psykologiske behov og forbereder jer på mulige reaktioner og modstand. Med en proces i klare
og overskuelige trin sikrer vi sammen de optimale betingelser for en succesfuld forandringsproces.

Facilitering af forandringsprocessen

En velfaciliteret forandringsproces sikrer forståelse og følgeskab, så eventuelle konflikter og misforståelse kan bearbejdes konstruktivt. Vi hjælper med at sikre, at der er rum og tid til de følelser, som opstår i kølvandet på en forandringsproces, og vender negativ energi til positiv og udviklende energi.

Forandringsledelse

Ledelsen spiller en afgørende rolle i forandringer, og der kan derfor være en klar gevinst i at bruge os til sparring og rådgivning gennem hele forandringsprocessen. Forandringer finder sted i alle typer virksomheder, og uanset om den er lille eller stor, har en dårlig proces
omfattende konsekvenser. I ArbejdsmiljøCentret kombinerer vi den nyeste forskning inden for neuro leadership med konkret erfaring fra forandringsprocesser i private og offentlige virksomheder i hele landet.

Få den mest strømlinede proces ved at inddrage os i både design og facilitering. Vil I selv stå for faciliteringen, hjælper vi med et design, der gør processen så smidig som mulig. Er processen allerede kørt af sporet, hjælper vi den gerne tilbage og sikrer, at forandringen bliver forankret i hele organisationen.

konsulenter

Stine Moesmand

Organisationspsykolog • Øst

Chefkonsulent • Cand.psych. aut.

3157 4854 · sm@amcentret.dk
konsulenter

Sara Lundhus

Erhvervspsykolog • Vest

Chefkonsulent • Cand.psych. aut.

2310 3077 · sl@amcentret.dk

KONTAKT

Vil du vide mere om forandringer? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

> HENT PRODUKTBLAD

Hvad skal man overhovedet med supplerende uddannelse?

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er et rigtig godt afsæt, når du som nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant skal i gang med at tage hånd om dine kollegers sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Men som arbejdsmiljørepræsentant skal du også tilbydes supplerende uddannelse hvert år for at sikre, at du holder din viden ved lige, og at du tilegner dig netop de værktøjer, der er brug for i din virksomhed. Det er en investering, der betaler sig for hele virksomheden, uanset om man vælger et åbent kursus eller et, der er skræddersyet til virksomheden.

Forandring, kultur og kommunikation

FORANDRING, KULTUR OG KOMMUNIKATION I dagens Danmark er næsten alle arbejdspladser under konstant forandring, og det kan være vanskeligt at navigere i. Når forandringens vinde blæser, reagerer vi nemlig forskelligt – nogle bygger vindmøller, mens andre bygger læhegn. De forskellige reaktioner bidrager til at skabe nogle udfordringer for arbejdsmiljøet, som arbejdsmiljøorganisationen er nødt til at forholde sig til og reagere på. På dette kursus sætter vi fokus på, hvad forandringer. . .

PROCESFORLØB

Et procesforløb er et åbent forløb, der kan vare fra få timer til flere dage og over en kortere eller længere periode. Der findes lige så mange måder at gennemføre et procesforløb på, som der er årsager til at starte et op. Det afgørende er dog, at I som organisation helt fra start har gjort jer klart, hvad det endelige mål er, og hvilke succeskriterier forløbet skal opfylde.
Share This