SUPERVISION

Supervision handler først og fremmest om at blive mere bevidst om måden, I arbejder på. Med hjælp fra en ekstern supervisor får I mulighed for at reflektere over jeres egen rolle og måde at gribe tingene an på  med henblik på at ændre det, der ikke fungerer og i stedet finde nye og bedre veje at gå.

Mange gange handler det i høj grad også om at gøre sig fri af de følelsesmæssige belastninger, der følger med jobbet – især hvis I arbejder med mennesker.

Struktureret dialog og nye handlemuligheder

Der kan være mange grunde til, at der er behov for supervision. Måske er der samarbejdsproblemer i en personalegruppe, måske frustrationer over vanskelige arbejdsvilkår, eller det kan være problemer med vrede borgere, klienter eller kunder.
Uanset årsag kan vi som erhvervspsykologer hjælpe jer med at få øje på nye handlemuligheder. Vi har habil erfaring med den slags processer. Vi lytter til den enkeltes udlægning af det, der skaber problemer, stiller undersøgende spørgsmål og skaber mulighed for en styret dialog om det, der er vanskeligt.

Korte eller lange supervisionsforløb

Det er individuelt, hvor langt et supervisionsforløb er. Nogle gange er det nok med et enkelt møde, men som oftest er der behov for flere møder, før den nye tilgang til tingene forankrer sig. Mange er desuden glade for faste tilbagevendende aftaler – idet der jo som regel løbende dukker nye udfordringer op.

Supervision i udviklingsprocesser

Medarbejdersupervison kan også med fordel vælges til i forandrings- og udviklingsprocesser, hvor I gerne vil arbejde konstruktivt med samarbejde, gruppedynamikker og/eller arbejdsmetoder. Udgangspunktet behøver altså ikke være en problemstilling

konsulenter

Mette Lindhardt

Erhvervspsykolog • Vest

Chefkonsulent • Cand.psych. aut.

2134 2074 · ml@humanhouse.com
konsulenter

Stine Moesmand

Organisationspsykolog • Øst

Chefkonsulent • Cand.psych. aut.

3157 4854 · sm@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om supervision? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Supervision i coronaens tidsalder

Supervision er en udviklende metode, der skaber indsigt, styrker relationer og udvikler faglighed, samt bidrager til udvikling af samarbejdet. Supervision handler om at stoppe op, reflektere og skabe et trygt rum, hvor der er fokus på udvikling og læring i forhold til måden, man arbejder på. Men er det overhovedet muligt at skabe sådan et rum, når mange har taget arbejdet med hjem i stuerne og væk fra arbejdspladserne, og når travlheden tilmed ikke er blevet mindre? Det mener Anne Aistrup, der er organisationspsykologisk konsulent i Human House.

TEMADAG OM TRIVSEL I SKANDERBORG KOMMUNE

Arbejdsmiljøuddannelsens suppleringskurser kan skrues sammen på mange måder. I Skanderborg Kommune har man siden 2009 valgt at tilbyde alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen en årlig temadag. Denne gang var der 137 repræsentanter og ledere, der takkede ja til et kompetenceløft.

MEDIATION – UENIGHED BLIVER TIL MULIGHEDER

Hvad sker der, når du hører ordet konflikt? Sig det højt for dig selv. Det er hårdt og kantet, ikke? Et ord, man faktisk får lidt lyst til at spytte ud igen. Og ordlyden matcher de associationer, de fleste af os får – det er lige før, vi også kan mærke knuden i maven. Fonemmelsen af at være fanget uden mulighed for at komme ud. Men sådan behøver det ikke. . .

Share This