SUPERVISION

Supervision handler først og fremmest om at blive mere bevidst om måden, I arbejder på. Med hjælp fra en ekstern supervisor får I mulighed for at reflektere over jeres egen rolle og måde at gribe tingene an på  med henblik på at ændre det, der ikke fungerer og i stedet finde nye og bedre veje at gå.

Mange gange handler det i høj grad også om at gøre sig fri af de følelsesmæssige belastninger, der følger med jobbet – især hvis I arbejder med mennesker.

Struktureret dialog og nye handlemuligheder

Der kan være mange grunde til, at der er behov for supervision. Måske er der samarbejdsproblemer i en personalegruppe, måske frustrationer over vanskelige arbejdsvilkår, eller det kan være problemer med vrede borgere, klienter eller kunder.

Uanset årsag kan vi som erhvervspsykologer hjælpe jer med at få øje på nye handlemuligheder. Vi har habil erfaring med den slags processer. Vi lytter til den enkeltes udlægning af det, der skaber problemer, stiller undersøgende spørgsmål og skaber mulighed for en styret dialog om det, der er vanskeligt.

Stine Moesmand

Chefkonsulent, psykisk AM

3157 4854

KONTAKT

Vil du vide mere om supervision? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Korte eller lange supervisionsforløb

Det er individuelt, hvor langt et supervisionsforløb er. Nogle gange er det nok med et enkelt møde, men som oftest er der behov for flere møder, før den nye tilgang til tingene forankrer sig. Mange er desuden glade for faste tilbagevendende aftaler – idet der jo som regel løbende dukker nye udfordringer op.

Supervision i udviklingsprocesser

Medarbejdersupervison kan også med fordel vælges til i forandrings- og udviklingsprocesser, hvor I gerne vil arbejde konstruktivt med samarbejde, gruppedynamikker og/eller arbejdsmetoder.
Udgangspunktet behøver altså ikke være en problemstilling!