TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE

Glade medarbejdere er mindre syge, mere effektive og mere kreative. De seneste års forskning indenfor positiv psykologi har afsløret mange hemmeligheder om arbejdsglæde og dens gavnlige effekter for ansatte og virksomheder.

​Hvor glad er du selv, når du træder ind over dørtærsklen til din arbejdsplads? Den ene persons trivsel er ikke nødvendigvis den andens, og derfor er det vigtigt at kunne spotte både arbejdsglæde og mistrivsel. Det lærer du, når du uddanner dig til trivselsagent.

Her har vi fokus på, hvordan man får øje på arbejdsglæden, og hvad det er, der skal til, for at medarbejdere bliver mere glade på jobbet. Vi diskuterer, hvordan denne viden kan omsættes til en mere konstruktiv kommunikation, et bedre samarbejde og opgaveløsning i hverdagen.

konsulenter

Gitte Berle Falsig

Organisationspsykolog • Vest

Cand.psych.

3110 2564 · gbf@amcentret.dk
konsulenter

Pernille Thau

Strategisk arbejdsmiljø • Øst

Chefkonsulent

3172 7812 · pt@amcentret.dk

KONTAKT

Vil du vide mere om trivsel og arbejdsglæde? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Core Culture: Fokus på arbejdsfællesskab skal forebygge og reducere stress

Antallet af stressramte i Danmark er stigende, og WHO forudser, at stress og depression bliver en af de største sygdomsfaktorer i 2020. Derfor er seks virksomheder og to konsulenthuse gået sammen om at udvikle et værktøj, der forebygger og reducerer stress ved at fremme arbejdsfællesskaber. Projektet, der får støtte fra Velliv Foreningen, kaldes Core Culture, og partnerne i projektet tæller ArbejdsmiljøCentret, Projekthuset Aron og seks private virksomheder fra forskellige brancher: Tivoli, HAB, Aarhus Vand, Chr. Hansen, Nordic Computer og GSV.

Trivsel og arbejdsglæde: Derfor skal du investere i medarbejderne

At øge medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde er en investering, der betaler sig tilbage i form af højere produktivitet, mindre sygefravær og lavere personalegennemstrømning. Men mange virksomheder ser arbejdet med trivsel som noget, der kommer i vejen for kerneopgaven og produktiviteten, men sådan kan man ikke dele det op, mener erhvervspsykolog Gitte Berle Falsig. Når medarbejdere trives, er de nemlig mere produktive, og de har færre sygedage, hvilket har stor økonomisk betydning for forretningen.

Trivselsagenter i aktion på Regionshospitalet Randers

Udviklingen af en ny strategi blev startskuddet til en helt ny tilgang til trivsel på Regionshospitalet Randers. Udgangspunktet var klart: Uanset hvilken strategi man besluttede sig for, ville effekten afhænge af medarbejdernes trivselsniveau, og derfor skulle trivsel sættes på dagsordenen. Det blev det, efter omkring 20 medarbejdere blev uddannet til trivselsagenter – og der er endnu flere på vej.
Share This